Choď na obsah Choď na menu
 


anjeli

Túto sekciu môžete kľudne čítať či ste katolíci, židia, moslimovia, satanisti, jehovisti alebo trebars aj neveriaci. Ak v anjelov veríte tak sa Vám to bude páčiť a zanechá to vo Vás príjemné pocity, ak v nich neveríte berte to ako dosť zaujímavú mytológiu, ktorou anjeli rozhodne sú. Všetci majú anjelov v svojej mytológii. Anjeli sú jednoducho v každom náboženstve, v každom. Anjeli majú mená, niežeby im ich dal Boh, alebo by si ich dali sami, vytvorili ich ľudia pre ľahšiu prácu s nimi. Zväčša sa meno anjela končí na koncovku -ael, alebo -el. Vo väčšine kultúr možno túto koncovku vysvetliť ako prirovnanie "žiariaca bytosť", či "bytosť zo svetla". Ďalšou základnou otázkou je ako anjeli vyzerajú. Anjeli sa zväčša zobrazujú s krídlami, aureolou (svätožiarou), v rúchu prípadne v brnení. Môj osobný názor je, že pokiaľ sa niekomu zjaví anjel, zjaví sa pre toho človeka v najpriateľnejšej forme tj. tak ako si ho predstavuje. Pre ľudí sú krídla u anjelou akousi dogmou, od 3 rokov života je asi každému decku jasné, že anjel je človek s krídlami a preto majú všetci ľudia túto predstavu. 

Rozdelenie Anjelov

Nie je anjel ako anjel, všetko má svoj rád a poriadok. Anjeli sú rozdelení do troch sfér, pričom v tretej sú najmocnejší. Môže sa stať, že objavíte niektorého anjela v dvoch skupinách, nejde o chybu. Niektorí anjeli majú toľko "funkcii" že sa pohybujú v týchto sférach ako je potrebné. Najmocnejšími anjelmi vo vesmíre sú siedmi najmocnejší Archanjeli. Osobne by som ešte vytvorila štvrú alebo nultú sféru pre padlých anjelov. Mnohí anjeli boli zatratený pre svoju samoľúbosť, či dokonca pre lásku k žene. Dobrým príkladom bol napr Lucifer. V tomto prípade už zrejme ťažko hovoriť o anjeloch, ale skôr o démonoch. Ľudia majú oproti anjelom jeden skvelý dar, Boh im odpúšťa. Anjelom sa tohoto daru nedostane ani keby sa hociako kajali.

Prvá sféra

Serafíni

Anjeli čistej lásky, svetla a ohňa

Serafíni sú tí, ktorí sú najbližšie k božstvu a udržiavajú ho stále "nedotknuté". Zaisťujú, aby sa k božstvu nedostala žiadna negatívna energia. Je tu istý predpoklad, že majú štyroch velitelov, z ktorých každý odpovedá jednému zo štyroch vetrov na zemi. Celkovým vládcom je buď Jehoel, Michael, alebo Metatron(boží hlas). Čo sa týka ostatných anjelov nachádzame zmienky o Serafielovi, Aurielovi (Urielovi), Kemuelovi a Nathanaelovi. Žiaria tak jasno, že s nimi môže komunikovať a spolupracovať iba Michael a Boh samotný. Ich tvár je ako blesk a ich odev je oslnivý ako arktický sneh. Neustále sú v pohybe a ani nachvíľu neprestávajú v práci. Slovo serafín znamená žiara. Títo anjeli pracujú s najžiarivejšou božskou láskou a súcitom. Ak sa chcete dostať k serafínovi (samozrejme na astrálne rovine) predstavuje to priam nesplniteľný problém. Ľudské bytosti sa k ním môžu dostať iba na pozvanie. Neznamená to, že by serafíni vôbec nespolupracovali s ľudmi, alebo, žeby vôbec nepočúvali čo im chceme povedať. Môžete ich požiadať o pomoc napr. pri mágií, ale zrejme sa vám nikdy nepodarí uvidieť ich (s opisu vzhľadu serafína by som to ani rozhodne nedoporučoval). Magicky môžete so serafínmi spolupracovať vtedy, ak budete chcieť energiu pre dobro ľudstva ako celku, či planéty. Pre spojenie so serafínmi doporučujem zapáliť bielu a purpurovú sviečku.

Cherubíni

Anjeli svetla a hviezd

Vytvárajú a sprostredkovávajú pozitívnu božskú energiu. Ich vzhľad je prekrásny a zatienia ním údajne všetkých ostatných anjelov. Ich pôvod je akkadský, alebo asirský a v preklade ich môžno nazvať "tými, ktorí sa prihovárajú". Ľuďom sa zjavujú aj ako poloľudia napr. s leviou hlavou. Niektoré pramene naznačujú, že Cherubíni pôvodne anjelmi vôbec neboli (!), ale postupne sa repracovali až k nebeskej hierarchii. Dozerajú nad galaxiami, rozdelelujú energiu a strážia všetky chrámy. Ochraňujú ich plamenné meče. Patria sem napr. Ofaniel, Rikbiel, Cherubiel, Rafael, Gabriel, Auriel (Uriel), Zofiel. Ak potrebujete "božskú ochranu" požiadajte Cherubínov. Pre spoluprácu s nimi zapáltebielu a modrú sviečku.

Tróni

Anjeli planét a asteroidov

Tróni sú pridelení k jednotlivým planétam, takže väčšina anjelov, ktorých nájdete pod odkazom "Anjeli a planéty" patria do tejto kategórie. Ich menom je "tí, s množstvom očí". Sú akokeby učiteľmi pokory a prieskumníkmi v službách božích. Veľkú dôležitosť má pre nich spravodlivosť a jej šírenie. Svojím svetlom presvietia akúkoľvek nespravodlivosť a akejkoľvek obeti krivdy pošlú liečivú energiu. Ich vládcom by mohol byť Orifiel, Zabkiel, alebo Zaphkiel (v prípade posledných dvoch je pravdepodobné, že ide o tú istú entitu). Ďalšími menami sú napr. Raziel a Jophiel. Veľmi sa zaujímajú o ľudskú činnosť. Ak potrebujete stabilitu obráťte sa na trónov. To isté urobte ak potrebujete urovnať vzťahy. Zavolajte ich v súvislosti s planétami, či planetárnou energiou. Zapáľte bielu a zelenú sviečku.

Druhá sféra

Panstvá

Božskí Vodcovia

Pomáhajú pri integrácií hmotného a duchovného. Nosia emblémy moci ako napr. jablko a žezlo. Vládcom tohoto rádu je Hasmal, alebo Cadkiel. Ďalší anjeli, o ktorých sa hovorí ako o kniežatách panstiev sú napr. Muriel a Zacharael. Pokiaľ ide o mágiu, tak pod vládu panstiev spadajú všetky záležitosti týkajúce sa vodcovstva. Sú stelesnením zákona príčiny a dôsledku a vo svojej práci sú veľmi dôslední. Dávajú tzv. vrodené vodcovské schopnosti, ale vonkoncom nepodporujú napr. politikov, ktorí nechcú dobre pre ľud. Ak chcete mať prístup k božej múdrosti požiadajte panstvá. Ak začínate nejaký významný projekt, alebo ste v nejakom projekte došli do slepej uličky obráťte sa na panstvá! Pre prístup k panstvám zapáľte bielu a ružovú sviečku.

Mocnosti

Anjeli zrodenia a smrti

Sú to regulátori chaosu, udržujú záznamy o histórií ľudí. Organizujú svetové náboženstvá. Sú to božký bojovníci, ktorí nebojujú strachom, ale naprostou láskou. Sú to anjeli varovania a keď vám bude chcieť niekto uškodiť pošlú vám upozornenie. Tieto posolstvá môžu mať najrôznejšiu podobu, napr. sen, či obyčajná myšlienka. Musíte upokojiť váš vnútorný hlas, aby ste pochopili, čo vám chcú povedať. Pracujú prostredníctvom ľudského šiesteho zmyslu. Vo funkcii veliteľa možno obsadiť Sammaela, či Camaela. Podľa mnohých hermetikov je ním Ertosi. Čo sa týka ďalších tak môžem uviesť napr. Gabriela a Verchiela. Sú to bojovníci a môžeme sa na nich obrátiť v prípade, že sa dostaneme do problémov. Ak sa chcete dostať k mocnostiam použite bielu a žltú sviečku.

Cnosti

Anjeli zázrakov

Ich hlavnou úlohou je privádzať k pozemskej rovine a k ľudskému vedomiu obrovské kvantá energie. Spektrum vládnucich kniežat je naozaj bohaté, možno tu zaradiť niekoľko anjelov, konkrétne to tam patria Michael, Rafael, Barbiel, Haniel, Hamaliel, Taršiš, Peliel, Sabriel a Uzziel. Cnosti majú obzvlášť radi ľudí, ktorí sa snažia prekonať svoje schopnosti a dosiahnuť viac, než to, na čo podľa ostatných stačia. Cnosti sú duchovia pohybu, spracuvávajú a vedú energiu živlov, ktoré na náš svet pôsobia. Zmeny počasia a planetárne premeny, to všetko spadá pod záštitu cností. Ak budete praktikovat napr. elementárnu mágiu, kto vám budú pomáhať. Ak sa chcete dostať k Cnostiam zapáľte bielu a orandžovú sviečku.

Tretia sféra

Kniežatá

Anjeli veľkých skupín

Kniežatstvá opatrujú veľké skupiny ako kontinenty, štáty, národy, mestá, alebo aj napr. NATO. Usilujú o globálnu premenu. Nájdete ich v zasadacích sieňach, kluboch, pristoroch kde sa stretávajú ľudia. Medzi hlavných vodcov patria Requel, Anael, Cerviel a Nisrok. Určite si viete prestaviť zástupy Kniežat, ktoré krúžia nad hlavami pri zasadaní Spojených národov. Človek môže týchto anjelov vyvolat v prípade, že ide napr. o vyhladzovanie zvierat, alebo dokonca ľudí, pri nesprávnom vedení čohokoľvek. Pre Kniežatstvá sú najdôležitejšie ľudské práva. Pre Kniežatstvá zapáľte bielu a červenú sviečku.

Archanjeli

Najväčší bojovníci svetla.

Archanjeli tvoria naprosto odlišnú skupinu (a rozhodne moju obľúbenú, pri vypracovávaní tejto stránky som si ju nechal nakoniec). Väčšinou patria do niektorej s iných skupín (alebo aj do viacerých), ale s ľuďmi komunikujú radi, ak sa naskytne príležitosť. V tejto kapitole sa konečne stretávame s veľkolepou sedmičkou tj. so základnými a najväčšími silami dobra.

Anjeli

Bytosti priradené konkrétnemu človeku.

Často sú známi pod menom "anjel strážny". Pôsobia ako sprostredkovatelia energie medzi božstvom a človekom. Anjela strážneho máme priradeného od nášho prvého momentu. Je s nami proste od narodenia a pomáha nám aj prekonať bránu smrti. Je našim najlepším priateľom a najbližším spoločníkom. Bráni nás keď sa dostaneme do úzkych, pomáha nám prispôsobovať sa svetu. Ak je zapotreby môže dokonca privolať na pomoc jedného z veľkej sedmičky archanjelov (!). Chce nám pomáhať, ale veľa z týchto vecí nemôže urobiť, pokiaľ ho o to nepožiadame. Ak žiadate o pomoc anjela dbajte na to, aby ste mali čisté srdce a myseľ. Nikdy ho nežiadajte o to, čo by mohlo niekomu akokoľvek ublížiť. A myslite na to, že anjel vám problém nevyrieši. Odpracovať si to musíte sami. Anjel vám však otvorí nové cesty a brány nových riešení. Pre zlepšenie komunikácie s anjelom strážnym zapáľte sviečku svojej obľúbenej farby a ešte jednu bielu sviečku.

Čo sa týka tých archanjelov ešte sa k nim vrátim... takže:

Veľkolepá sedmička

Predtým, než si rozoberieme sedem najväčších archanjelov chcem vás upozorniť na to, že v tomto sa svetové náboženstvá prudko rozchádzajú. Pokiaľ ide o prvých štyroch anjelov (Rafael, Michael, Gabriel, Auriel) tak je všetko v poriadku, ale ak ide o zvyšných troch prichádza problém. Tam sa všetky viery rozchádzajú. Ak mám byť úprimná, mne osobne sa nepáči ani jedna kombinácia. Osobne by som tam chcela mať uvedemých štyroch a Metatrona (hlas boží), ale takúto kombináciu neuznáva žiadne náboženstvo (iba ak by som doplnila isté náznaky v židovskej kabale). Ak by som si mala vybrať jeden z uvedených zoznamov tak by som uznala za pravdivú asi židovskú kabalu, ale to už nechám na vás.

Základná štvorica

Michael
 

Anjel juhu.

V niekoľkých náboženstvách je Michael považovaný za najvyššiu anjelsku bytosť. Chaldejci ho uctievali ako boha podobne ako Rafaela. Než sa teda dostal do kresťanských materiálov bol to jednoducho pohan (!!!). Podobne ako vianočný stromček a veľkonočný zajac :-). Je predseda rádu Cností, velitel archanielov, je anjelom pokánia, spravodlivosti a milosrdenstva. Ďalšie jeho meno je Sabbathiel a v isláme sa volá Mika´il. Michael sa teší veľkej popularite v patriarchálnych náboženstvách. Je to "anjel pomstiteľ" ktorý v legendách odrovnal už pekných pár špinavcov. Je to jednoducho anjel vojak, ktorý je často zobrazovaný v brnení. Mimochodom, bol to práve Michael, ktorý oznámi Panne Márií, že prišiel jej čas k opusteniu tohoto sveta. Inak, nechcem v žiadnom prípade v tomto popise urobiť z Michaela nejakého terminátora, je to taktiež nepredstaviteľne milujúca bytosť. Bol zobrazený aj so smaragdovými krídlami a žiariacim mečom. Michaela si môžeme vizualizovať ako postavu v šarlatovom plášti s nádychom zelenej a zlatej. Nezabudnite na žiariví meč. Invokáciu nájdete pod odkazom "Invokácie a poézia".

Farba: Červená, alebo Šarlatová

Ročné obdobie: Leto

Denná doba: Poludnie

Element: Oheň

Znamenia Zodiacu: Baran, Strelec a Lev

Gabriel

 

Anjel západu

Tak hneď na úvod musím poznamenať, že niektoré (alebo skôr väčšina) zdroje uvádzajú Gabriel ako osobu ženského pohlavia. Osobne som oduševnélý zástanca toho, že anjeli pohlavia nemajú. Sú to jednoducho éterické bytosti. Slovo anjel je ale v mužskom rode a preto hovorím o anjeloch vždy ako o mužoch a urobím tak aj v prípade Gabriel(a). Jeho meno je zrejme Summerského pôvodu. Znamená "vládca svetla". Je anjelom vzkriesenia, milosrdenstva, odplaty, smrti, zrodenia, premeny a tvorcom mieru. Pred sebou nosí olivovú vetvičku ako symbol mieru. Mohammed tvrdil, že má 140 párov krídel (!). (A mimochodom, tvrdil, že je mužského pohlavia). Moslimovia veria, že to bol práve Gabriel, kto nadiktoval Mohammedovi korán. Gabriel je veliteľom nebeských stráží, ktoré dozerajú na raj. Niekedy je považovaný za anjela Luny. Telo mu halí veľké zlaté krídla. S týmto anjelom sa často spojujú kone, najmä okrídlené. Gabriel je považovaný za ochráncu pôrodu a tehotenstva a bol to práve Gabriel, ktorý presvedčil Johanku z Arcu, aby pomohla dauphinovi. Je taktiež častým poslom. Predpovedal zrodenie Samsona, Panny Márie, Jána Krstiteľa a Ježiša Krista. Nebeské vojská má síce na starosti Michael, ale Gabriel vypracováva stratégiu a riadi pohyb jednotiek. Podľa moslimov dopravil Gabriel Čierny kameň z Kaaby do Mekky. V roku 1951 ho vyhlásil pápež Pius XII. ako patróna pôšt a všetkých telekomunikačných aspektov vôbec. Gabriela si vizualizujte ako odetého do modrej róby s oranžovým nádychom, držiaceho pohár obklopený vodnými prúdmi.

Farba: Modrá a Akvamarínová

Ročné obdobie: Jeseň

Denná doba: Súmrak

Element: Voda

Znamenia Zodiacu: Ryby, Škorpión, Rak

Rafael

Anjel východu

Pôvodná Chaldejská verzia jeho mena bola Labbiel. Hebrejské slovo "rapha" znamená liečiteľ, lekár, či chirurg. Rafael by sa dalo doslovne preložiť ako "žiariaci liečiteľ". Informácie o Rafaelovi pochádzajú z Blízkeho východu z doby pred Kristom. Rafelovou úlohou je liečiť zem a zem zase prostredníctvom neho ochraňuje ľudstvo. Pracuje s energiami lásky, radosti, svetla, modlitby, súcitu a zbožnosti. Ako anjel slnka vládne vedám a znalostiam. Je anjelom lásky a smiechu. Rafael dal Šalamúnovi dar pentaklu. Má vzťah k ľudom a tvorivej činnosti. Niektoré pramene tvrdia, že je "vrchným poručníkom" všetkých anjelov strážnych. Zbiera modlitby. Vizualizovať Rafaela si môžete ako postavu v žltej róbe s purpurovým nádychom, alebo v zelenej róbe s odtieňom modrej (ako na obraze Tobiáš a anjel).

 

Farba: Žltá, zlatá (prípadne modrá) 

Ročné obdobie: Jar

Denná doba: Svitanie

Element: Vzduch

Znamenia Zodiacu: Blíženci, Vodnár a Váhy

Auriel, Uriel, Ariel

Anjel severu

Ariel znamená "veľký pán zeme". Tento anjel je strážcom vízií, snov a proroctiev. Ariel je známy ako anjel mystérii a pomáha Rafaelovi s liečením detí zeme. Taktiež sa najprv v legendách zobrazoval ako Boh. Ariel dozerá na prácu všetkých prírodných duchov. Ariela/Uriela si vizualizujte ako postavu oblečenú vo farbách zelenej a hnedej.

Farba: Zelená a hnedá

Ročné obdobie: Zima

Denná doba: Polnoc

Element: Zem

Znamenia Zodiacu: Panna, Býk, Kozoroh

 

Strážni Anjeli

Tak ako u iných mystických konceptov aj anjelov strážnych obklopujú tisíce názorov. Jedni tvrdia, že máme jedného anjela po celý život, iní, že máme tisíce anjelov strážnych. Ďalšie názory hovoria, že máme jedného anjela strážneho a keď vstupujeme do nejakého zložitého projektu dostávame pridelených ďalších. Za poslednú verziu by som sa asi postavil aj ja. Ďalším z názorov, ktoré zastávam je to, že anjeli sú takí akých si ich vnímame.

Zodpovednosť

Keď sa niekto snaží kontaktovať svojho anjela strážneho (alebo akéhokoľvek iného anjela), oznamuje vesmíru, že je pripravený zmeniť svoj život. Už nemá v úmysle obviňovať zo svojich problémov svojich príbuzných, kamarátov, známych, ale preberá zodpovednosť za svoje činy. "Som pripravený vyčistiť svoj štít" tak touto vetou, by sme mali začínať kontakt s anjelmi. Uvedomte si, že anjelske energie sú skrz na skrz dobré a že vám nebudú pomáhať v túžbe po peniazoch, lakomosti, či sexe. Musíte si najprv urobiť vo svojom živote "inventúru".

Stretnutie so strážnym anjelom

V meditácií - tj. kedykoľvek počas meditačného procesu

V modlitbe - hovorte k nemu. Povedzte mu, čo vás trápi a čo potrebujete

Dopisom - Posaďte sa a napíšte kľudne dopis pre anjela strážneho.

Proste začnite hovoriť - anjel je vždy pri vás a čaká na to aby vám mohol pomôcť. Keď vám bude najhoršie ,myslite na to, že v tom nie ste sami.

 

Anjeli a živly

spätosť anjelov a štyroch živlov - Vzduchu, Vody, Ohňa a Zemi

Oheň

Živel ako taký:

Astrologické znamenia: Baran, Lev Strelec

Farby: Červená, oranžová

Byliny a kvety: Slnečnica, Peper, Cesnak, Cibuľa,

Kovy: Zlato, Mosadz

Hudobné nástroje: Strunové nástroje

Miesta: Púšte, sopky, športoviská, sauny, filmové ateliéry, divadelné scény, spálne

Vôňa: Silne stimulujúce vône ako citus, klinček, kadidlo, muškát

Zmysel: Zrak 

Športy: Lov, futbal, box, bojové umenia

Kamene: Červený jaspis, krveľ 

Denná doba: Poludnie

Vizualizácia: Akýkoľvek plameň, kométy, hviezdy, horúce predmety
 

Anjeli spojovaní s ohňom:

Anjel horiaceho kríku: Zagzagel

Anjeli komét: Zikiel, alebo Ziquiel, Akhibel

Anjeli súhvezdí: Kakabel, Rahtiel

Anjel tvorivosti a živej predstavivosti: Samandriel

Anjeli slnečnej korony: Chur (staroperský), Galgaliel

Anjel boja za dobrú vec: Nemaniah (anjel bojovník)

Anjeli ohňa: Nathaniel, Arel, Atuniel, Jehoel, Ardarel, Gabriel, Seraph

Anjeli plameňa: El Auria, Uriel

Anjel krásy, inšpirácie a umenia: Hael

Anjelii svetla: Isaac, Gabriel, Mihr, Parvagigar

Anjel denného svetla: Šamsiel

 Anjeli svetiel (obecne): Rafael (ako vládca slnka), Uriel, Šamsiel
 Anjel lásky, vášne, milostných vzťahov a spriaznených duší: Anael
 Anjeli piesne: Uriel, Radueriel, Israfel, Šemiel, Metatron

Anjel úspechu a šťasteny: Barakiel

Anjeli severnej hviezdy: Abathur, Muzania, Arhum Hii (mandejské učenie)

Anjeli hviezd: Kakabel, Kohabiel

Anjel hviezdy lásky: Anael

Anjel slnečných paprskov: Schachlil

Voda

Vodný živel ako taký:

Astrologické znamenia: Rak, Škorpión, Ryby

Farby: Modrá, akvamarínová, tyrkysová, farby tlmeného západu slnka

Byliny a kvety: Chaluha, kaktus, jablko, tymián, vanilka, santal

Kovy: Striebro, Ortuť

Hudobné nástroje: Tibetské misy, činely, rezonačné kovy

Miesta: Moria, potoky, prístavy, sprchy

Vône: Jemné ako myrha, hyacint, kosatec, jasmín

Zmysly: Chuť

Športy: Všetky vodné športy

Kamene: Ametyst

Denná doba: Súmrak

Vizualizácia: Vlny, hmla, rybník

Anjeli spojovaný s vodou:

Anjel vodných živočíchov: Manakel

Anjeli rituálov Wicca a krstu: Rafael, Barfaranges

Anjel krásy: Camael

Anjel počatia: Gabriel

Anjel pôrodu a kojenia: Ardousius

Anjeli súcitenia: Rachmiel, Rafael

Anjeli hlbín: Tamiel, Rampel, Rahab

Anjeli rýb: gagiel, Arariel, Azaríl

Anjel divokých vtákov: Trdžiaob

Anjel vďačnosti: Šemael

Anjeli krupobitia: Bardiel (Baradiel, Barchiel), Nuriel, Yurkami

Anjel liečenia tela, mysli a ducha: Šechina

Anjel intuitívnych schopností: Sachiel

Anjel pre prekonanie žiarlivosti: Balthial

Anjel nezávislosti a oslobodenia: Kolopatiron (otvára dvere žalárov!)

Anjeli dlhovekosti: Mumiah, Šeiah, Rehail

Anjeli lásky: Rafael, Rahmiel, Theliel, Donquel, Anael, Liwet, Mihr

Anjeli milosti: Michael, Gabriel, Rhamiel, Rachmiel, Zadkiel

Anjel mieru a rovnováhy: Gavríl

Anjel platonickej lásky a priateľstva: Mihr

Anjel pozitívnych a milujúcich myšlienok: Hahaiah

Anjel ochrany pre cestovanie po vode: Elemiah

Anjeli dažďa: Metarel, Matheriel, Ridia, Matirel, Zalbesael (Zalebsel)

Anjel rieky Jordán: Silmai, Nibdai

Anjeli riek: Trsiel, Rampel

Anjel potôčikov: Nahaliel

Anjel vedy a medicíny: Mumiah

Anjel mora: Rahab

Anjel prehánok: Zaa´fiel

Anjeli snehu: Šalgiel, Michael

Anjel vôd: Phul

Anjel vodného hmyzu: Šalziel

Vzduch

Vzdušný živel ako taký

Astrologické znamenia: Blíženci, Váhy, Vodnár

Farby: Žltá, zlatá

Rastliny: Fenykel, Chmel, Majoránka, Kôpor, Mäta, Oregano

Kovy: Cín a meď

Hudobné nástroje: Dychové

Miesta: Vyvýšené oblasti ako hory, vežem lietadlá. Knižnice, školy, pláže, miesta kde prebieha duševné liečenie (ako napr. ordinácie psychológov)

Vône: Silne aromatické kvetiny (hlavne ruže), eseciálne oleje

Zmysly: Sluch

Športy: Lyžovanie, beh, lukostrelba, zoskok padákom, lietanie na rogalu

Kamene: Citrín, Mechový Achát, Ružový kryštál

Druh mágie: Divinácia, sebazdokonalovanie, mágia mysli a vetra

Vizualizácie: Pierka, dym, kadidlo, poletujúce lístie

Anjeli spojovaný so vzdušným živlom:

Anjeli vzduchu (obecne): Chasan, Casmaron, Cherub, Iahmel

Anjeli výšok: Barachiel, Gabriel, Gediel

Anjeli oznámení: Siruši (perský pôvod)

Anjeli vtákov: Arael, Anpiel

Anjel komunikácie a ochrany: Ambriel

Anjel svitania: Hlm Hml

Anjel hrdličiek: Alfun

Anjel snov: Gabriel

Anjel slobodnej vôle: Tabris

Anjel pôvabu: Ananchel

Anjeli hurikánu: Zamiel, Zaafiel

Anjel intelektuálnych snáh: Akriel

Anjel vynálezov: Liwet

Anjel pamäti a tolerancie: Mupiel

Anjel umiernenosti: Baglis

Anjel poludňajších vetrov: Nariel

Anjel severného vetru: Cahiroum

Anjel čistej múdrosti, vedy a učenia: Dina

Anjel filozofov a meditácie: Iahhel

Anjel pozitívnych myšlienok: Vohumanah

Anjeli modlidieb: Akatriel, Metatron, Rafael, Sandalfon, Michael

Anjel ochrany knižníc, študovní a archívov: Harahel

Anjel čistoty: Taharial

Anjel tajomstiev a skrytých vedomostí: Satarel

Anjel oblohy: Sahaq iel

Anjeli búrok: Zakkiel, Zeemael

Anjeli hromu: Ramiel, Uriel

Anjel pravdy: Armait

Anjel tých, ktorí hľadajú pravdu: Haamiah

Anjel úsvitu: Aftiel

Anjeli vzdušných vírov: Rašiel, Zavael

Anjeli vetra: Moriel, Ruhiel, Rudžiel, Ben Nez

Anjeli spisovateľskej inšpirácie: Ecanus

Živel zeme ako taký:

Astrologické znamenia: Býk, Panna, Kozoroh

Farby: Zelená a hnedá

Byliny a kvety: machy, papradiny, slamienky, imelo, cesmín

Kovy: železo a olovo

Hudobné nástroje: Bubny, všetky bicie nástroje

Miesta: Lesy, záhrady, jaskyne, parky, kuchyne, doly

Vône: ostré, borovica, pižma, kadidlá, myrha

Športy: Všetky zimné športy

Kamene: Jadeit, kremeň, obsidián

Vizualizácie: Kamene, stromy, soľ, špina, hlina, pšenica, kukurica

Anjeli spojovaní so zemou:

Anjel hojnosti: Barbelo
Anjel poľnohospodárstva: Risnuch

Anjel alchýmie a mineralógie: Och

Anjel krotkých zvierat: Thegri, Mtniel, Jehiel, Hayyel, Behemiel

Anjel obchodu: Anauel

Anjel púští: Nepomenovaný

Anjel domácich zvierat: Hariel

Anjel prachu: Suphlatus

Anjeli zemetrasenia: Sui´el, Rašiel

Anjel farmárov: Sofiel

Anjeli plodnosti: Samandiriel, Jushamin

Anjel potravy: Manna

Anjel záhrad: Cathetel

Anjel výživy: Isda

Anjel lesov: Zuphlas

Anjel úrody: Anahita

Anjel ovocia a ovocných stromov: Teiaiel

Anjel hôr: Mehabiah

Anjel rastlín: Sachluf

Anjel ochrany detí a mláďat: Afriel

Anjeli stromov: Maktiel, Zuflas

Anjeli zeleniny: Sealiah, Sofiel

Anjeli divokých zvierat: Mtniel, Jehiel, Hayyel

Anjel divočiny: Orifiel

Anjeli Gaji: Michael, Jehoel, Metatron, Mammon

Baran

Farba: Karmínová, Planéta: Mars

V obradnej mágií je anjelom Barana Ariel, alebo Machidiel. Podľa kabaly sú jeho vládnuci duchovia Satararan a Sariel. Anjeli Barana sú anjelmi rýchlej a okamžitej akcie. Sú odvážni, divokí a vášniví. Vtrhnú tam, kde sa ostatní neodvážia vkročiť. Sú to anjeli začiatku a nových impulzov. Ovplyvňujú všetkých vodcov, dodávajú nadšenie, silu a úsilie. Anjeli Barana sú dobrodružní, majú radi prírodu a všetky športy

Býk

Farba: Tyrkysová alebo zelená, Planéta: Venuša

V ceremoniálnej mágii je vrchným anjelom Býka Tual, alebo Asmodel. Vládnuci duchovia Býka sú Bagdal a Araziel, podľa kabaly samozrejme. Sú to kľudné a stále bytosti s pevným a presne cielených zámerom. Často sú spojovaní s poľnohospodárstvom a flórou vôbec. Anjeli Býka rozhodne nejednajú bez rozmyslenia. Vedia výborne plánovať, dokážu skvele vytvárať štruktúry a hierarchie. Títo anjeli sú známi svojou silou a považujú sa za vesmírnych "ťažkoodencov". Anjeli Býka dohliadajú na príjmy a majetky.

Blizenci

Farba: Strieborná,  Planéta: Merkúr

Najdôležitejším anjelom v obradnej mágii je tu Giel (Ambriel). Vládnuci duchovia podľa učenia kabaly sú Sagras a Saraiel. Anjeli Blížencov sa zaoberajú mentálnymi cyklami a energiami ako sú komunikácia, myšlienky a chápanie neuchopiteľných pojmov. Anjeli Blížencov dozerajú na cestovanie, súrodenecké vzťahy, aktivity vo vašom okolí, či pamäť. Anjeli blížencov sú ochranci masmediálnej komunikácie a uvedomujú si aj presnosť dát, ktoré treba doručiť, takže keď chcete, aby dopis došiel tam kam má, alebo aby e-mail prišiel k adresátovi neporušený požiadajte o pomoc anjelov Blížencov.

Rak

Farba: Tyrkysová, tmavomodrá (príp zelená), Planéta: Luna (mesiac)

V súvislosti s týmto znamením by sme sa mohli v obradnej mágii obrátiť na Caela, Manuela, či Muriela. Hlavným cieľom anjelov raka je zhromažďovať a rozsievať emocionálnu energiu a pomáhať vám ponechávať si veci, ktoré ste nadobudli. Zaujímajú sa hlavne o rodinu. Anjelov raka požiadajte o pomoc kedykoľvek budete žiadať niečo v súvislosti z domovom.

Lev

Farba: Oranžová a žltá,  Planéta: Slnko

V obradnej mágii je hlavným anjelom leva Verchiel. Inak tomuto znameniu vládnu Sagham a Seratiel. Anjeli leva sú velkolepí, optimistický, plní nadšenia. Priťahuje ich svetlo sviečok a kvety. Radi pomáhajú ľuďom, ktorý cítia potrebu robiť dobré skutky. Tí, ktorí chvú dosiahnuť niečo významné by sa mali obrátiť na anjelov leva.

Panna

Farba: Strieborná a tmavomodrá, Planéta: Merkúr

Obradní mágovia sa obracajú na Voila, alebo Voela, či Hamaliela. Ako vládnuci anjeli sa uvádzajú väčšinou Iadara a Schaltiel. Anjeli Panny dbajú na zdokonalovanie vecí, myšlienok, činov, povinností a ľudí. Ak potrebujete dbať na detaily zavolajte anjelov panny. Ak budete potrebovať vo vašich intímnych vzťahoch inteligentnú komunikáciu anjeli panny vám radi pomôžu. Tak isto môžu urovnať problémy s plodnosťou

Váhy

Farba: Ružová a svetlomodrý, Planéta: Venuša

Mágovia v tomto prípade preferujú Zuriela a Jaela. Anjeli, ktorí vládnu Váham sú Grasgarben a Hadakiel. Títo anjeli pracujú predovšetkým s energiami harmónie a rovnováhy. Jednosucho povedané majú radi fair-play. Neznášahú hluk, chaos, špinu a neporiadok. Starajú sa o rovnováhu v partnerských vzťahoch, manželstve, právnických vzťahoch, smrti a živote.

Škorpión

Farba: Gaštanová a čierna, Planéta: Pluto

Obradná mágia uznáva Barchiela a Sosola. Vládnucimi anjelmi Škorpióna sú Riehol a Saissaeiel. Títo anjeli sa starajú predovšetkým o náboženskú oddanosť a intelektuálne ciele. Veľmi sa zaujímajú o sny. Sú neobyčajne mystickí. Dobre pracujú pri objasnení nejakých napr. kriminálnych činov. Ak by vás niekto prenasledoval kôli názorom či viere prídu na pomoc.

Strelec

Farba: Purpurová a tmavomodrá, Planéta: Jupiter

Obradní mágovia v súvislosti so strelcom volajú Advachiela, či Adnachiela, Ayila, alebo Sizajasela. Inak sú vládnucimi anjelmi toho znamenia. Zo všetkého najviac ich zaujíma dynamická sila, čím vačšia, tým lepšia. Pod patronát anjelov Strelca patria rituály a pohanské obrady. Vládnu tiež ďalekým cestám

Kozorožec

Farba: Hnedá a čierna, Planéta: Saturn

V obradnej mágii môžeme k tomuto znameniu priradiť Hamaela a Casujoiahana. Vládnuci anjelmi sú Sagdalon a Semakiel. V popredí záujmu anjelov Kozorožca sú čas a priestor. Sú to anjeli dospelosti, disciplíny, zodpovednosti, obchodu a cti. Pod ich patronát patria poisťovne, banky laboratóriá a všetky odvetvia kde je zapotreby dobrej hlavy a obetavosti.

Vodnár

Farba: Žiarivá modrá, Planéta: Urán

Obradní mágovia k tomuto znameniu priraďujú Cambiela a Ausiela. Vládnucími anjelmi sú tu Archer a Ssakmakiel. Anjeli Vodnára sa zameriavajú predovšetkým na vesmírnu komunkáciu. Pod ich patronát patria priatelia, nádeje, priania, dlhodobé sny a ciele, politické a intelektuálne združenia.

Ryby

Farba: Zelené odtiene mora, Planéta: Neptún

V obradnej mágii priradíme k Rybám Barchiela a Pasiela. Vládnucimi anjelmi sú v tomto prípade Rasamasa a Vocabiel. Týchto anjelov zaujíma liečiteľské umenie. Sú vždy na blízku samaritánom a liečiteľom. Ak sa potrebujete prepracovať ku zdroju tvorivosti požiadajte anjelov Rýb.

Slnko

Znamenie: Lev

Deň: Nedeľa

Zamestnanie: Reklama, vedúce pozície, herec, správca parku, riaditeľ športoviska, manažér a výkonný riaditeľ, biológ, bankár, finančný manažér, burzový maklér, klenotník, právnik, publicista

Záľuby: Komunitná práca, občianska činnosť, dobrovoľnické zbory, cvičenie, športy

Aktivity: Reklama, nákup, predaj, špekulácie, krátke cesty, stretnutia s ľuďmi, skupinové aktivity, dramatické vystúpenia, výstavy, organizácie lotérii, pestovanie plodín, starosť o zdravie

Spojovanie: autority, dobré skutky, pokrok, zdravie, úspech, výstava, dráma, povýšenie, zábava,

Dary: ctižiadostivosť, sebadôvera, vodcovstvo, sila, uznanie, osobnosť, veľkorysosť, sila vôle, vernosť, spravodlivosť, česť

 

So Slnkom je spojovaných naozaj veľa anjelov. Sú to napríklad Arithiel, Galgaliel, Gazardia, Metatron, Michael, Och, Rafael, Uriel, Zerachiel. Slneční anjeli predstavujú silu vôle, smerovanie a zameranie všetkých možných záležitostí. Anjeli Slnka vám pomôžu získať úctu a autoritu, urobiť na ľudí dojem a ovplyvniť ich ak ide o dobrú vec. Títo anjeli vám pomôžu s vašimi najvyššími cieľmi.

Slneční anjeli dobre spolupracujú so znameniami Leva, Barana, Strelca. Nie sú veľmi kompatibilní s anjelmi Vodnára, Váh a Blížencov.

Anjeli Luny

Mesiac

Znamenie: Rak

Deň: Pondelok

Zamestnanie: Zásobovateľ, ekonóm domácnosti, domovník, ošetrovateľka, pôrodník, rybár, navigátor, námorník, astrológ, strážca, nočné zamestnania

Záľuby: Cvičenie, športy

Aktivity: Reklama, nákup, predaj, špekulácie, krátke cesty, stretnutia s ľuďmi, skupinové aktivity, dramatické vystúpenia, výstavy, organizácie lotérii, pestovanie plodín, starosť o zdravie

Spojovanie: Krátke cesty, ženy, deti, emócie, tekutiny

Dary: inšpirácia, magnetizmus, vizionárske a pozitívne psychické sily, pružnosť, láska, tvorivosť, citlivosť voči ostatným

Práve mesiac má snáď najväčší vplyv to všetkých telies na magickú prax. Anjeli Luny sú Jahriel, Iachadiel, Elimiel, Gabriel, Tsafiel, Zachariel, Iaqwiel a najčastejšie s mesiacom spojovaný Ofaniel. Anjeli Luny sa zameriavajú na city, emócie a senzitivitu. Pomôžu vám zbaviť sa starých návykov a uspokojiť túžby a potreby súvisiace s emóciami. Zaujímajú sa o ľudskú pamäť, podvedomie, intuíciu a inštinkty. Starajú sa tiež o atmosféru nášho domova.

Merkúr

Znamenie: Blíženci a Panna

Deň: Streda

Zamestnanie: Účetník, asistent v administratíve, diplomat, knihovník, úradník, kritik, remeselník, DJ, lekár, redaktor, novinár, grafológ, reportér, zamestnanec pošty, sekretárka, distribútor, inšpektor, lektor, lingvista, vedec, učiteľ, spisovateľ

Záľuby: Písanie príbehov, sledovanie televízie, komunikácia,

Aktivity: Uzatváranie zmlúv, jednanie s právnikmi, publikovanie, vytváranie kartotéky, štúdium jazykov, používanie telefónu, návšteva priateľov

Spojovanie: Komunikácia, korešpondencia, telefónne hovory, faxové správy, počítače, e-mail, vzdelávanie, cestovanie, písanie, inzercia, predkovia, príbuzenstvo

Dary: Prispôsobivosť, mentálne aktivita, simultánna aktivita, rýchle učenie, pohotovosť, inteligencia, výrečnosť, zručnosť, uvedomenie

Čulými anjelmi, ktorí vládnu Merkúru sú Tiriel, Rafael, Hasdiel, Michael, Barkiel, Zadkiel a Bene Serafín. Merkúrski anjeli sa zo všetkého najviac zaujímajú o komunikáciu a jej vnímanie. Starajú sa o spôsob, akým je informácia podaná ako aj o spôsob akým je chápaná. Pomáhajú pri formovaní myšlienok a názorov. Merkúrskych anjelov zaujíma zručnosť, reakcia na podnety, cestovanie a doprava.

Venuša

Znamenie: Býk a Váhy

Deň: Piatok

Zamestnanie: Architekt, umelec, kozmetička, chiropraktik, tanečník, návrhár, bytový architekt, inžinier, kabaretný umelec, kvetinárka, obchodník s módou, záhradník, hotelový zamestnanec, operný spevák, hudobník, maliar, básnik

Záľuby: Vyšívanie, tvorba odevov, šitie, hudba, maľovanie, sochárstvo, záhradka

Aktivity: Zábava, starostlivosť o krásu, dvorenie, milostné schôdzky, výzdoba domov, plánovanie večierkov, nákupy

Spojovanie: Náklonnosť, partnerstvo, združovanie sa, pôvab, krása, harmónia, luxus, láska, umenie, hudba, spoločenské aktivity, manželstvo, výzdoba, kozmetika, dary, príjem

Dary: Láska, jemnosť, krása, spoločenskosť, šarm, kultivovanosť, ohľaduplnosť, tvorivosť, inšpirácia, pôvabné pohyby

Títo anjeli sa zaoberajú záležitosťami srdca a krásy. Venušinými anjelmi sú Anael, Hasdiel, Eurabatres, Rafael, Hagiel a Nogel. Medzi ich prvoradé záujmi patria spoločenské postoje a chovanie. Krása, pôvob a umelecká talent, to všetko spadá pod vedenie anjelov Venuše. Zbožnujú spoluprácu, vzťahy, romanticlú lásku, manželstvo a všetky druhy partnerstva. Anjeli Venuše vám pomôžu dosiahnuť takú príťažlivosť akú si prajete mať.

Mars

Znamenie: Baran

Deň: Utorok

Zamestnanie: Atlét, holič, mäsiar, tesár, chemik, staviteľ, dentista, požiarnik, smetiar, zámočník, boxér, cvičiteľ bojových umení, zápasník, futbalista, chirurg, vojak, policajt

Záľuby: Opravy, záhradka, streľba, práca s drevom, zbieranie zbraní

Aktivity: Obchod, mechanické záležitosti, lov, začiatok akéhokoľvek štúdia

Spojovanie: Spory, agresie, sex, fyzická energia, svalová aktivita, nástroje, kovy, operácie, polícia, súboj, konfrontácia

Dary: Nezávislosť, sila, túžba, odvaha, energia, odhodlanie, sebestačnosť, statočnosť, oddanosť

Tak títo anjeli sú trošku agresívnejší. Anjelmi Marsu sú Uriel, Sammael, Gabriel a Camael. Marsovi anjeli sa skôr zaujímajú o fyzickú energiu, čin a moc. Žiadni iní anjeli nie sú tak spojení s vyhrávaním ako anjeli Marsu. Pomáhajú nám riskovať a povzbudzujú nás k prekonávaniu fyzických prekážok

Jupiter

Znamenie: Strelec

Deň: Štvrtok

Zamestnanie: Veľvyslanec, znalec, lukostrelec, bankár, pokladník, poradca, vychovávateľ, strážca, lovec, džokej, sudca, právnik, kňaz, farmaceut, psychológ, hypnoterapeut

Záľuby: Spoločenské kluby, cestovanie, zbieranie mincí, alebo vzácnych artefaktov

Aktivity: vzdelávanie, charita, veda, čítanie, sebazdokonalovanie, výskum

Spojovanie: Publikácie, vysoká škola, vzdelanie, ďaleké cesty, náboženstvo, filozofia, predpovede, rozvoj, šťastie, rast, športy, kone, zákon

Dary: Úspech, ctižiadostivosť, dôstojnosť, bohatstvo, inšpirácia, úcta, optimizmus, dôvera, čestnosť

Keď sa na obzore naskytáva prosperita a rozkvet hľadajte za tým anjelov Jupiteru. Konkrétne sú to Zachariel, Zadkiel, Sachiel, Adabiel, Barchiel a Zadykiel. Anjeli Jupiteru sa zaujímajú o rast a prospech na všetkých možných rovinách. Riadie akumuláciu materiálnych statkov, moci a podporujú váš optimizmus.

Saturn

Znamenie: Kozoroh

Deň: Sobota

Zamestnanie: Staviteľ, pracovník v štátnej službe, pracovník v poľnohospodárstve, murár, matematik, inštalatér, politik, opravár

Záľuby: lesníctvo, farmárčenie

Aktivity: peňažné záležitosti, nehnuteľnosti, vzťah so staršími ľuďmi, rodinné a právne záležitosti,

Spojovanie: Štruktúra, realita, spoločenské zákony, hranice, prekážky, skúšky, tvrdá práca, vytrvalosť, majetky, kosti, zuby, archeologické štúdium

Dary: Stabilita, disciplinovanosť, múdrosť, šetrnosť, trpezlivosť, vytrvalosť, pokora, úprimnosť, konvenčnosť, vážnosť

Títo anjeli sa zaoberajú zodpovednosťou a zmenou. Sú to: Orifiel, Kafziel, Michael, Maion, Mael, Zafiel, Schebtaiel a Zapkiel. Ak potrebujete vytrvalosť a praktickosť zavolajte anjelov Saturna. Zaoberajú sa tiež záležitosťami starších ľudí.

Urán

Znamenie: Vodnár

Zamestnanie: Letecký inžinier, astrológ, televízny hlásateľ, elektrikár, vládny úradník, vynálezca, lektor, šofér, zoológ, počítačový vedec

Záľuby: Vzdušné a kozmické cesty, elektronika, experimenty s mimozmyslovým vnímaní, okultné štúdiá, programovanie

Aktivity: partnerstvo, zmeny, úpravy, občianske práva, nové nápady, nové zmluvy, pokrok, spoločenská činnosť, počiatok ciest

Spojovanie: Astrológia, nový vek, technológie, počítače, moderné prístroje, radenie, vynálezy, reformy, elektrina, originalita

Dary: Sila, nekonvenčnosť, originalita, dary intuície, individualizmus, jasnovidectvo, sila vôle, pohotovosť, osobný magnetizmus

Kľúčovými slovami anjelov Uránu sú sloboda a nezávislosť. Títo anjeli sa zaujímajú o všetko originálne, či sa jedná o myšlienku, alebo hocičo iné. Sú to anjeli "revolucionári". Zbožnujú komunikáciu a masmédiá vo veľkom.

Neptún

Znamenie: Ryby

Zamestnanie: Alchymista, médium, pracovník naftových polí, básnik, manažér reťazca obchodných domov, herec, chemik, diplomat, fotograf, psychiater, tajný agent, náboženský vodca, zamestnania spojené s morom

Záľuby: Herectvo, fotografie, hudba, film, vodné lyžovanie, plávanie

Aktivity: Zdravá strava, nočné kluby, cestovanie po vode, reštaurácie, návštevy, dobročinnosť

Spojovanie: Mystika, hudba, tanec, ilúzie, obeť, služba, ropa, chemikálie, farby, drogy, spánok, sny

Dary: Jasnovidectvo, inšpirácia, oddanosť,

Títo anjeli sa zaoberajú dedičstvom a historickými objavmi. Sú opatrovateľmi utlačovaných a stratených existencii. Zaujímajú sa o ľudí, ktorí sú považovaní za vizionárov a ktorí majú čaro osobnosti.

Pluto

Znamenie: Škorpión

Zamestnanie: Akrobat, atlét, špekulant, burzový maklér

Záľuby: Také, ktoré slúžia iba k osobnému uspokojeniu, práca s deťmi

Aktivity: Všetky, kde je potrebný entuziazmus,

Spojovanie: Hĺbkové prieskumy, výskum, poistenie, dane, pôžičky, podsvetie, smrť

Dary: Intenzita, mimozmyslové vnímanie, revitalizácia

Najdôležitejšou vlastnosťou týchto anjelov je silná energia. Anjeli Pluta sa zaoberajú karmickými záležitosťami vo veľkom (rasy, národy, kultúry).

Asteroid Ceres

Zamestnanie: Zdravotná sestra, koordinátor charity, farmár, linka dôvery, ošetrovateľ zvierat

Záľuby: Záhradka, dobrovoľnícka činnosť

Aktivity: Diplomacia, nájdenie a liečenie stratených zvierat

Anjeli asteroidu Ceres sa najviac zaoberajú princípom ničím nepodmienenej lásky.

Asteroid Pallas

Zamestnanie: Umelecká činnosť,

Záľuby: Ručné práce, šitie, písanie poézie

Aktivity: Meditácia, vizualizácia, psychické prielomy

Anjeli Pallas predstavujú energiu spojenú s zahŕňa intuíciu. Ich krédom je "tvoriaca inteligencia". Obľubujú aj umeleckú tvorbu

Asteroid Juno

Zamestnanie: Manželský poradca

Spojovanie: Vášeň, rovnováha, pohodlie, stabilita, dôslednosť, nezávislosť v láske, podpora, porozumenie

V popredí záujmov anjelov Juno je rovnováha moci a našej osobnej slobody.

Asteroid Vesta

Zamestnanie: Akékoľvek

Záľuby: Akékoľvek

Aktivity: Rozvíjanie fyzickej disciplíny, inšpirácia k tvorbe, mentálne a duchovné spojenie a splývanie, zdieľanie myšlienok

Anjelov Vesty zaujímajú ľudia, ktorí dokážu tvrdo pracovať pre dobro istej veci. Sú to ochrancovia Čarodejov a Čarodejníc (a nie, že si pred tým predstavíte niečo zlé!), ktorí zložili prísahu oddane slúžiť ľudstvu svojím pozitívnym úsilím.

Asteroid Chiron

Zamestnanie: Liečiteľ, poradca, učiteľ

Títo anjeli nosia kľúč k vesmíru. Anjeli Chironu sú považovaní za mužský aspekt liečiteľa a v modernej umeleckej tvorbe sú znázorňovaní ako napoly kone a napoly ľudia (kentaury). Dokážu odomknúť každé dvere a priniesť odtiaľ odpoveď. Dokážu zhojiť všetko, čo bolo rozbité, zranené, kde sa usadila choroba, alebo chýba celistvosť. Anjeli Chironu sú ochotní pomôcť každému, kto je sebestačný, alebo sa o to snaží. Nútia vás k činu.