Choď na obsah Choď na menu
 


Obrázok Zo začiatku sa pozerajú obe dlane. Pre porovnanie. Práva prináleží rozumu, ľavá intuícii. Ľavá ruka je naše podvedomie. Keď porovnáte obe ruky a čiary sú podobné, osobnosť je harmonická. Ak je napríklad ľavá ruka s výraznejšími čiarami, svedčí o silnejší duchovnej oblasti. Ak sú silnejšie a je ich viac na pravej ruke, hovorí to pre orientácii na biznis a na praktické záležitosti vôbec

„Vždy hovorím, že dlaň treba prirovnať ku krajine. Ak ju má niekto rovnú, málo členitú a dominujú len hlavné čiary, ide väčšinou o nezáživného človeka. Keď je tam veľa vyvýšenín - je to hornatá krajina a ak sú čiary symbolizujúce rieky hlboké, je to úrodná krajina, pôjde o človeka zaujímavého, ktorý chce v živote veľa poznať. Ak sú naozaj dostaočne hlboké, osoba má radosť zo života a zaujíma sa o kopou vecí.“

„Silná čiaru osudu napovedá o istej predurčenosti, ktorej len ťažko odolá?“

„Ide o zodpovednosť. Bude toľkokrát bitý v živote, pokiaľ sa nenaučí niesť za svoje činy zodpovednosť. Je to saturnovská čiara, a znamená, že musí prejsť učebnými lekciami.“

„Čiary sa vraj v priebehu života menia.“

„Základné - života, hlavy a srdca - nie. Už embryo má vyvinuté hlavné tri. Ostatné, veľmi dôležité pri výkladoch, tie sa menia. Keď máte na ruke v istom čase veľa drobných čiar, svedčí to o tom, že ste príliš zaťažená problémami. Často sa menia napríklad čiary ciest. Alebo čiary detí - u mužov ich niekedy vôbec nevidno a deti majú. O čom to svedčí? Že k nim nemajú vzťah. Čiary sa u nich môžu objaviť, až keď dieťa bude mať päť, šesť rokov, keď sa s ním začnú hrať a vnímať ho.“

 „Z ruky sa vraj dá vyčítať aj ochorenie, ba aj smrť?“

„Áno, ochorenie veľmi dobre. Napríklad ak je čiare srdca akoby rozstrapatená je predpoklad, že človek má problém so srdcom i fyzicky. Aj dĺžka života sa dá povedať, osobne sa ale domnievam, že každý má svoj čas daný. Nie je však etické o tom hovoriť. Niekto by si to mohol vsugerovať, naprogramovať. Dôležité je ako žije podľa vnútorných energií. Či robí trebárs prácu, ktorá ho baví a má význam. Ten sa určite dožije viac rokov ako ten, ktorý pracuje v kancelárii za pár korún a nadáva na celý život. Okrem toho si myslím, že je dôležitejšie sledovať vitalitu. Človek s hlbokou čiarou života by prežil aj na púšti. Keď ju ma niekto veľmi úzku a slabú aj on je slabší. Niekto ochorenie ľahko prekoná, iného budú následky prenasledovať aj pol roka. V čiare skôr vidno silu, s akou vie životné situácie zvládnuť.“

Na dlani nás upútajú tri základné čiary: čiara života, hlavy /rozumu/ a srdca /citov/. Sú nemenné, nesie si ich so sebou už embryo. Ostatné čiary sa v priebehu života môžu ukázať ale i stratiť sa. Pani Tatiana hovorí, že ak má napríklad človek veľa problémov, ukáže sa mu na dlani strašne veľa čiarok, keď ťažkosti zmiznú, tak sa stratia i čary.

Hádam základná otázka znie - z ktorej ruky sa vlastne má vykladať?

"Najprv by som vari poradila, porovnať si obe ruky. Ak je človek vyrovnaný, na pravej i ľavej ruke by mali byť rovnaké čiary. Vtedy možno hovoriť, že žije harmonicky. Ľavá ruka je podvedomie, teda veci o ktorých nevieme, ale napriek tomu ich nesieme v sebe. Pravá ruka sú zasa veci ktoré si uvedomujeme a symbolizuje teda naše vedomie. Vykladá sa väčšinou z ľavej ruky, pretože tá odráža naše schopnosti i nadanie, ale aj talent. Pravda, tieto danosti človek vôbec nemusí využívať. Odsunul ich jednoducho do nevedomia alebo nebol dostatočne usilovný a dal trebárs prednosť na prvý pohľad ľahšej ceste. Ak sa pravá a ľavá ruka veľmi odlišujú - napríklad v čiare hlavy a citov pravdepodobne pôjde o rozpoltenú osobnosť. Môže to byť obchodníka s dušou ezoterika."

Obrázok O čom hovorí čiara života?

"Začína sa medzi palcom a ukazovákom. Keď sa jej oblúk končí až dole pod palcom hovorí sa jej tiež centúria - stovka - sto rokov. Ale ako som povedala, ak niekto pije fajčí, tak sa stovky nedožije hoci by mohol. Čiara života obchádza Venušin pahorok /vyvýšenina pri palci/. Vitalitu, alebo silu života je ešte lepšie pozrieť si na palci. Ak je palec dlhý a silný, vitalita života je dobrá.

Čiaru života si možno predstaviť ako rieku. Ak je hlboká a dlhá, zvyknem hovoriť, že jej majiteľ by vedel prejde aj púšť. Jednoducho má až takú veľkú silu žiť, úžasnú životaschopnosť. Môže mať však problémy zapríčinené nedobrým spôsobom života, ale na druhej strane je schopný trebárs prekonať aj onkologické ochorenia. Má v živote silu prekonávať najrozličnejšie prekážky. Je to naozaj tak, že keď je človek vitálny, dokáže prekonať všetky úskalia života. Podporné energie, to je mnoho čiarok na Venušinom pahorku smerujúcich k čiare života.

Ak je čiara života krátka alebo rozdelená - zdravie nemusí byť celkom dobré a je tam prítomná roztržitosť. Čiaru života si treba dobre pozrieť. Veľakrát sa stretávam s tým, že niekto tvrdí, že ju má krátku, ale ona pokračuje ďalej zlomom alebo skokom. Ak sa na čiare života nachádzajú znamenia ako kríže alebo je rozdelená, znamená to, že v tom období nastane v živote človeka veľká zmena."

Ak sprevádza čiaru života ešte jedna tenšia čiara?

"Má názov čiara protekcie. Hovorí o stretnutí s vplyvnými ľuďmi v určitých obdobiach života, ktorí osobe pomôžu. Človek s čiarou protekcie však vie pomôcť aj iným. Ak čiara protekcie presne kopíruje čiaru života, podľa starého veštenia sa zvykne sa hovoriť, že taký človek má vždy pri sebe anjela strážneho a ten osobu vždy dovedie k "správnym" ľuďom alebo na také stretnutia, ktoré budú pri riešení problému veľmi dôležité."

"Ak sa čiara života spája s čiarou hlavy /rozumu/ dá sa povedať, že človek svoju podstatu ovplyvňuje logickým myslením a vždy dá na seba pozor. Ak sú tam prepojenia, ten človek má dobrú výchovu, alebo dobré spomienky z detstva."

Dá sa povedať, že je lepšie ak sú tieto čiary spojené ?

"Áno. Čím je väčšia medzera medzi nimi, tým viac sa od seba oddeľujú túžby od rozumu. Hovorím, že takto postavené čiary sú znakom kaskadérov - ľudí ktorí radi riskujú. Môže to tiež znamenať, že osoba nebola vychovaná rodičmi, nevyrastala s nimi alebo sa jej vôbec výchova nedotkla. Dĺžka spojenia je dobrá ak končí asi tak pod ukazovákom. Pretože ak je spojenie dlhšie a ide až k strednému prstu, dá sa povedať, že človek je úzkoprsí, je veľmi pripútaný k tradíciám a k výchove, alebo málo prekonáva sám seba a nedovolí si trebárs povedať nahlas ani svoj názor. Zvyčajne si tento človek nájde takú vieru, alebo životnú cestu, že sa niekomu podriadi.

Čím bližšie začína čiara života k palcu, tým je osoba hašterivejšia a čím viac sa blíži k ukazováku, tým viac máme dočinenie s ctižiadostivým človekom. Ak je na začiatku čiary života kríž, môže to znamenať ťažký pôrod, alebo dieťa bolo ohrozené na živote. Ako som uviedla, treba sa pozerať na hĺbku čiary života a na to, ako sa mení.

ObrázokChcela by som upozorniť, že čiara sú iba dispozíciami, ktoré si so sebou prinášame, ale vieme ich našou snahou ovplyvniť - zlepšiť. Všimla som si, že ženy napríklad majú čiaru života orientačne medzi 25 a 35 rokom menej výraznú, niekedy akoby rozdvojenú - je to v čase, keď sa musia venovať rodine. Ako sme spomínali veľa čiar na pahorku Venuše sú energiami, ale ak sa tam vyskytujú mriežky, znamená to, že energie sú zablokované. Niekedy to svedčí o hanblivosti alebo celkovo o zablokovaní sa k niečomu. Chlapec má dostatok energie, ale chcel by ísť trebárs zatancovať si. Nepôjde, pretože sa hanbí, alebo je nervózny i keď jeho energia ho k tanci nabáda."

Dnes si ešte niečo povieme o čiara hlavy alebo rozumu. Je známkou inteligencie, či múdrosti?

"Nie, ona skôr symbolizuje kvality rozumu, jeho predpoklady a smery. Treba vedieť, že čím je čiara dlhšia, tak tým naše Ja viac túži po druhých. Keď končí v strede dlane, môžeme hovoriť o egoistickom človeku. Zaujíma sa len o konkrétne ciele, ktoré musia byť v jeho prospech. Čím viac smeruje na druhú stranu, tým viac potrebujeme druhého. Čiara klesajúca ku pahorku Mesiaca /vyvýšenina oproti pahorku Venuše na druhej strane dlane/, človek veľmi čerpá z podvedomia je tvorivý. Používa svoju intuíciu a môže mať až jasnovidné schopnosti a tvorivý. Ak je na konci vidlicovo rozdvojená možno hovoriť o spisovateľskom nadaní. Čiara hlboká vypovedá o človeku, ktorý vie ľahko vstrebať množstvo informácií. Rozdvojená čiara môže znamenať zmenu názorov, ideológie. V prípade, že čiara končí na druhej strane dlane - je známkou toho, že jedinec sa venuje druhým často na úkor svojich potrieb. Znamená to tiež, že takáto osoba by mala mať dobré organizačné schopnosti, ale stane sa jej že občas "upadne" do náhleho afektu. Čiara smerujúca hore, hovorí o vypočítavom človeku. Čím je dlhšia, tým väčšia potreba ľudí, čím viac klesá k rovine Mesiaca, tým je človek intuitívnejší. Môžeme tiež povedať, že ak je čiara hlavy veľmi vysoko, tak sa aktivizujú záležitosti myšlienkového pôvodu ak je nižšie, myslenie je ovplyvňované skôr inštinktmi. Krátka čiara hlavy vôbec neznamená krátky rozum, ale koncentráciu, niekedy vysokú odbornosť v nejakom odvetví ale v krajných prípadoch aj izoláciu."

Treťou zo základných čiar je čiara srdca, alebo tiež čiara citov...

"Ak táto čiara končí pod prstom Saturna /prostredník/, osud bude človeka vo veciach citov veľmi skúšať. Keď je prítomná súbežná s čiarou srdca ešte jedna čiara, títo ľudia majú zmysel pre estetiku. Ak je čiara hlboká a rovná, je tam v citovej oblasti stabilita a takýto človek je verný. Na čiare môžu byť zlomy, a tie znamenajú problémy v citovej oblasti. Niekedy symbolizujú aj obavu vôbec s niekým do vzťahu vstúpiť.

Čiara končiaca medzi prostredníkom a ukazovákom predstavuje rovnováha medzi citom a rozumom.

Končiaca pod ukazovákom zasa signalizuje, že city a emócie víťazia nad rozumom, ale možno usudzovať na oddanosť a vernosť, niekedy na sklony k prílišnému detailizovaniu citov. Rovná a dlhá čiara upozorňuje na fakt, že osoba sa viac bude zaoberať svojou prácou ako vzťahmi.

Končiaca pod prostredníkom, pričom je ale zakrivená svedčí skôr o fyzickom vnímaní lásky. Ak máte čiaru veľmi rovnú, tak rozum víťazí nad citmi, ktorým akosi nerozumiete a pôsobíte chladným dojmom.

Dôležité je všimnúť si jej zakončenie. Ak sa na nej objaví vidlica alebo trojzubec sú tieto dôkazom láskavosti voči ostatným, ak je zakrivená čiara srdca smerom ku čiare hlavy rozum a srdca sa symbolicky bijú, možno preto očakávať neraz sklamanie. Čiara pripomínajúca ostnatý drôt hovorí o človeku vášnivom a veľmi citovo založenom.

Keď čiara spočiatku klesá a potom stúpa, človek najprv prijíma a potom dáva, respektíve skôr než sa otvorí emóciám počká, aby sa TY - teda proťajšok otvoril. Za týmto postojom je často strach a hanblivosť. Zvlnená čiara prezrádza, že sú city sú nestále a niekedy aj ťažko kontrolovateľné. Posadená veľmi vysoko je prejavom optimizmu. Dve čiary môžu tiež znamenať rozdvojenosť v láske, alebo miesto kde je rozdvojená - obdobie, kedy môže dôjsť k dramatickým zmenám v láske. Dve čiary majú podľa mojich skúseností často Blíženci. Osoba s takouto "kresbou" v dlani často pochybuje či partner vedľa neho je naozaj ten správny, či si vybral dobre. Môžu sa prejavovať i sklony k nevere.

Zhrniem - ak je čiara hlboká a jednoznačná títo ľudia sú v láske stabilný."

Pomôže čiara srdca objasniť partnerský vzťah?Obrázok

"Dievča by si malo pozrieť partnerovu čiaru srdca. Ak končí medzi ukazovákom a stredným prstom, jej chlapec je vášnivý, citlivý a jemný. Takáto čiara je skôr ženská. Pravda ak ju má muž, vôbec to nie je na škodu, lebo vie mať naozaj rád. Ak majú takúto čiaru obaja, je to dobré. Lenže ak čiara začína pod malíčkom a je rovná títo ľudia sú skôr pragmatickejší, cieľavedomejší. Vášeň a sexualitu nebudú dávať na prvé miesto - ide skôr o mužskú čiaru - no a problém nastane vtedy ak bude mať muž čiaru srdca ako žena a ona pragmatickú. Vtedy dochádza ku vážnym konfliktom. Táto žena bude pre muža príliš chladná. Keď muž bude mať rovnú čiaru, nemôže od neho žena očakávať, že bude chápajúci a citlivý. Záleží teda na nej čo pri výbere partnera zohľadňuje. V prípade, že budú mať obaja partneri rovnú čiaru, opäť sa hodia k sebe. V ich vzťahoch bude prevládať praktičnosť.

Pokiaľ hľadá žena úspešného muža - podnikateľa, mala by si všimnúť Apolov pahorok /pod prstenníkom/. Výrazný pahorok navyše s čiaru obchodu je predpokladom, že si vybrala dobre."

Ostatné znamenia na čiare?

"Hviezdy na tejto čiare znamenajú šance, ostrovčeky zasa zamyslenie sa a objasnenie si vecí z citového sveta, štvorce, že nechceme alebo nemôžeme ukázať všetko čo cítime, kríže znamenajú príval citov ale aj ich poranenie. stresy. Mriežky to sú najrozličnejšie citové poryvy, brzdy."

Možno zistiť prostredníctvom chiromantie, či sa dievča vydá?

"Medzi čiarou srdca a malíčkom sa nachádza čiara alebo i viac čiar. Čím je táto čiara silnejšia a výraznejšia tým by malo ísť o lepšie manželstvo. Ak je čiar viac možno hovoriť o viacerých manželstvách, ale to zasa to záleží na prístupe človeka životu."

Na ruke sú aj čiary, ktoré sa vyskytujú u mnohých, ale nie u každého. Medzi ne patrí i čiara osudu...

"Alebo Saturnova čiara - ide zdola od zápästia smerom hore a naozaj ju nemá každý. Symbolizuje znamenia osudu. Buď bude človek s touto čiarou osudom skúšaný, alebo má veľmi osudový život. Môže mať slobodnú vôľu, ale určite mu do života vstúpi často osud. Neznamená to zlý život, ale asi toľko, že zvraty budú prichádzať zvonku, či už pôjde o straty alebo odmeny. Bez jeho výrazného pričinenia jednoducho prídu. Niektorí v súvislosti s touto čiarou hovoria o veľkej zodpovednosti, ktorou je osoba vybavená. Je dôležité zistiť, s ktorou rovinou je spojená. Niektorí veštci ju nazývajú aj čiarou strachu, alebo tiež skúšok. Čiara osudu podľa môjho názoru poukazuje na úlohu naučiť sa sebadisciplíne. Keď je veľmi hlboká, človek sa bude musieť veľa učiť ale na druhej strane bude aj veľa vedieť."

S pani Tatianou sa ku chiromantii ešte vrátime. Pred rozlúčkou nám povedala:

"Na ruku sa treba pozrieť ako na celok čím viac je členitejšia tým je síce život napätejší ale aj bohatší. Pri plochej ruke možno hovoriť nielen o nedostatku energií, ale aj o istej buď fádnosti človeka, alebo spokojnosti s tým čo mu je dané. Títo ľudia majú už svoj smer, ktorí nechcú meniť. Ak má človek len hlavné čiary - ide o jednoduchú osobu, ktorá nie je komplikovaná - trebárs celý život šoféruje autobus a je šťastná. Veľa sa dá usúdiť už z tvaru ruky, či je človek duchovnejší, zemitejší citový.