Choď na obsah Choď na menu
 


Úvod

30. 7. 2008

Čínsky horoskop

  drak.pngČínsky lunárny kalendár je najdlhší chronologický záznam v dejinách. Začína sa rokom 2637 pred n.l., keď “žltý cisár” ChuangTi v 61.roku svojej vlády uviedol prvý cyklus tohto zvieratníka. Úplný cyklus tvorí šesťdesiat rokov a skladá sa z piatich jednoduchých cyklov po dvanástich rokoch. 78mi cyklus sa začal 2. februára 1984 a skončí sa 28. januára 2044. Na každý z dvanástich rokov je určené jedno zviera, a to podľa dávnej legendy. Budha vraj pred odchodom zo Zeme zavolal k sebe všetky zvieratá, no iba dvanásť sa s ním prišlo rozlúčiť. Za odmenu pomenoval po každom z nich jeden rok, a to v poradí, v akom prišli. Prvý sa dostavil Potkan, potom Býk, Tiger, Zajac, Drak, Had, Kôň, Koza, Opica, Kohút, Pes a Prasa. A tak máme dnes dvanásť zvieracích znamení. Zviera vládnúce roku, v ktorom ste sa narodili, má veľký vplyv na váš život. Ako vravia Číňania : "Toto zviera sa ti skrýva v srdci". V priebehu úplného šesťdesiatročného cyklu každé zo zvieracích znamení (niekedy nazývaných tiež dvanástimi časťami Zeme) sa spája s piatimi základnými živlami, a to sú: drevo, ktorému vládne planéta Jupiter, oheň ovládaný Marsom, zem pod vládou Saturna , kov, ktorého pannou je planéta Venuša, a voda ovladaná Merkúrom. Týchto päť základných živlov sa ďalej delí na magnetické polia pozitívne a negatívne, ktoré Číňania nazývajú jin a jang.kohut.png V lunárnom kalendári sa deň začína o 23. hodine a nasledujúcich dvadsaťštyri hodín je rozdelených do dvanástich dvojhodinových úsekov. Každému úseku vládne jedno zo zvieracích znamení. I tu, podobne ako v západnej astrológii, je rozhodujúce znamenie, ktoré vládne v čase narodenia človeka a spoluvytvára osobnosť. Jeho vplyv môže byť veľmi silný. Napríklad u agresívneho človeka, narodeného v roku Potkana, zistíme, že sa narodil ráno medzi treťou a piatou, v hodinách Tigra a naopak, pokojný Potkan sa pravdepodobne narodil medzi deviatou a jedenástou, v hodinách ovládaných pokojným vplyvom Hada. Podobne ako ich západné ekvivalenty, aj dvanásť častí Zeme či zvieracích znamení sa delí na aktívne a pasívne. Potkan a Tiger, Drak, Kôň, Opica a Pes patria k pozitívnym, zatiaľ čo Býk, Zajac, Had, Koza, Kohút a Prasa sú negatívne znamenia.

potkan.pngPopri živle svojho roku (ktorý sa z roka na rok mení) každé z dvanástich znamení má určený i nemenný živel a ročné obdobie. Rok Potkana býva vraj štedrý, rok Býka prináša zodpovednosť a tvrdú prácu. O ľuďoch narodených v roku Kozy sa vraví, že jedia papier, čo je populárne orientálne úslovie na márnotratníkov. O ľuďoch narodených v znamení Hada je známe, že sú šarmantní a krásni, ale aj chladní a bezohľadní. Niektorých rokov sa všetci už vopred desia práve pre ich spojenie s určitým živlom. Jedným z nich je rok ohnivého Koňa, ktorým bol napríklad r. 1966. V Ázii bolo v tom roku veľa umelo prerušených tehotenstiev a pôrodnosť povážlivo klesla, čo dokazuje vieru orientálcov, že deti, najmä dievčatá, narodené v roku ohnivého Koňa prinesú svojim rodinám a budúcim manželom nešťastie. Väčšina ľudí v Ázii nechce mať dieťa v roku ohnivého Koňa - je to čosi podobné ako neochota odchovancov západnej kultúry prejsť popod rebrík alebo cez cestu, keď pred nimi prebehla čierna mačka, hoci prisahajú, že sú to iba hlúpe povery. Jedno je však isté - ohnivé Kone sú naozaj mimoriadne živé, vzrušujúce typy, no niet dôvodu, prečo by nemali vzbudzovať pozornosť dobrými, a nie zlými skutkami. Západný kalendár, založený na pohybe slnka, je síce logickejší a ľahšie sa dá sledovať, no lunárny kalendár Orientu však presnejšie zaznamenáva zmeny v ročných obdobiach a vývoj všetkého života vo vesmíre. drak.pngČínski poľnohospodári ho používali ako almanach, v ktorom našli najvýhodnejšie dni, kedy majú siať a zberať úrodu.                                                                                                                                                              

Dávno predtým ako moderná veda vypracovala predpovede počasia. Číňania sa úplne spoľahli, že horoskop im predpovie dažde. Pretrváva to až do súčasnosti. Môžeme sa presvedčiť, že  ak je základným živlom niektorého roku voda, bude hojnosť vlahy alebo ničivé povodne podľa toho, či sa vplyv viaže k pozitívnej alebo negatívnej sile živlu. Podľa kalendára si vyberali dokonca najvhodnejšie dni, kedy majú ísť k holičovi, pustiť sa do stavby domu, oženiť sa, a prirodzene, aj dni, kedy usporiadať početné čínske slávnosti. Autentický lunárny kalendár obsahuje všetky príkazy a zákazy na každý deň v roku, dokonca až po najvýhodnejšie a najnevýhodnejšie hodiny každého dňa. (Zhodou okolností normálny menštruačný cyklus ženy zodpovedá dĺžke lunárneho mesiaca.) Takýto kompletný kalendár - almanach dodnes každoročne vychádza v Hongkongu. Vyžaduje si znalosť istého kódu, aby ste mu rozumeli, ale prasa1.pngani jedna veštkyňa, ktorá dbá o svoju dobrú povesť, sa bez neho nezaobíde. Lunárny rok sa delí na dvanásť mesiacov po 29,5 dní. Po dva a pol roku sa k nemu zakaždým pridáva priestupný mesiac, aby sa prispôsobil normálnemu kalendáru. Priestupný mesiac je postupne rozložený od druhého do jedenásteho mesiaca lunárneho roku, pretože každý tretí rok je lunárnym priestupným rokom. Pre ľahšiu orientáciu: každý lunárny mesiac sa začína dňom, na ktorom je v západných kalendároch vyznačený nov Mesiaca. Azda vás bude zaujímať, že v prvý jarný deň lunárneho kalendára môžete čerstvo znesené vajíčko postaviť do zvislej polohy a ono ostane stáť. Vyskúšajte si to, treba to vidieť, aby človek uveril. Podľa gregoriánskeho kalendára pripadá prvý jarný deň vždy na 4. alebo 5. februára, podľa lunárneho kalendára je to pohyblivý deň. V Hongkongu tento deň nazývajú Skokan Čan. V niektorých lunárnych rokoch sú až dva Skokany Čany, v niektorých ani jeden (keď sa čínsky nový rok začína po 5. februári a končí sa pred prvým jarným dňom nasledujúceho roka). Čínski vykladači budúcnosti pokladajú rok bez Skokana Čana za "slepý", pretože "nevidí" prvý jarný deň. Takéto roky podľa všeobecne rozšíreného názoru nie sú vhodné na uzavretie manželstva.pes.png

Musíte sústrediť pozornosť na zviera, čo vládlo roku, v ktorom ste sa narodili, na lunárne znamenie ovládajúce hodinu vášho narodenia, lunárne znamenie zodpovedajúce vášmu solárnemu znameniu, živel roku vášho narodenia a nemenný živel vášho zvieracieho znamenia. Ak dáte dokopy všetky tieto činitele, ich vlastnosti a vplyvy pozitívnych i negativnych síl, všetky možné kombinácie a varianty, spoznáte - ak to ešte neviete - čo sa skrýva vo vašom srdci i v srdciach iných. Nielen že dokonale pochopíte sami seba, ale budete schopní aj predvídať, čo môžete očakávať od vašich osobných či pracovných vzťahov a takisto aj od každého nadchádzajúceho roku. Vezmime si napríklad rok 1976, rok pozitívneho ohnivého Draka, ktorý uvalil na svet množstvo prírodných pohrôm : silné zemetrasenie v Číne, potopy na Filipínach, výbuchy sopiek atď. No napriek všetkým deštruktívnym silám ohňa tento rok Draka hodnotili aj ako veľmi šťastný rok, lebo mal dva Skokany Čany. Bol to výnimočne priaznivý rok na uzatváranie manželstiev a zakladanie podnikov. Ľudovosť čínskych horoskopov sa rýchlo vytráca, pretrvávali po nespočetné generácie, ale v dnešnej Číne už nie sú také rozšírené, ba ani žiadúce. Ale môžu vám poslúžiť na to, aby ste získali hlbší prehľad o sebe i o ľuďoch vo vašom okolí. Možno vám pomôžu ľahšie pochopiť občasnú nevypočítateľnosť vášho šéfa Psa, nestálosť a náladovosť zákazníka narodeného v znamení Koňa, panovačné a márnotratné spôsoby priateľa Draka či vyrovnanú, ale skeptickú povahu Hada. Možno vás prekvapí, keď zistíte, že váš známy údržbár, ktorý vie všetko opraviť, sa narodil v roku šikovnej Opice a že váš pomalý, skúsený a obozretný bankár náhodou patrí do roku Býka. Nájdete azda i viac trpezlivosti pre otravného spoločníka, ktorý sa večne sťažuje a všade vidí strašidlá, keď zistíte, že sa narodil v roku Kozy. A možno sa pobavíte pri zistení, že mládenec vo vašej kancelárii, ktorý nosí krikľavé kravaty, sa narodil v roku nádherného, farbami hýriaceho Kohúta. Môže vám to objasniť, prečo nemáte radi istých ľudí, zatiaľ čo k iným takmer ihneď nadobudnete dobrý vzťah. Nájdete si znamenia, s ktorými vychádzate najhoršie alebo najlepšie. Nezabúdajte však, že výnimky sú nevyhnutné, závislé od znamenia, ktoré ovplyvňuje hodina vášho narodenia, a takisto od znamenia mesiaca, v ktorom ste sa narodili. Informácie o prospievaní každého pes.pngznamenia v rozličných rokoch, ako i partnerské kombinácie a tabuľky znášanlivosti majú poslúžiť len ako všeobecné vodidlo za predpokladu, že máme dočinenia s čistými alebo výrazne dominantnými lunárnymi znameniami. Had narodený v hodinách Hada je "čisté" znamenie. Drak narodený v hodinách Zajaca si veľmi pravdepodobne zachová dominantnejšie charakteristiky Draka. No Koza narodená v hodinách Tigra prejaví asi silnejšie tigrie črty svojho vládnúceho znamenia a bude sa dobre znášať so Psom, čo by v normálnom prípade nezodpovedalo tabuľke znášanlivosti. Z toho teda vyplýva, že keď si študujete partnerské kombinácie a tabuľky znášanlivosti, je dôležité, aby ste nestrácali zo zreteľa, že na vzťah medzi dvoma znameniami vplývajú aj iné faktory horoskopu. Napríklad väčšina ľudí pociťuje silnú príťažlivosť k osobám narodeným v ich ascendentnom znamení aj vtedy, keď sa to znamenie neznáša s ich vlastným znamením, v ktorom sa narodili. Povedzme žena Prasa narodená v hodinách Hada môže veľmi dobre vychádzať s Hadmi, hoci normálne ich Prasa nenávidí. Ak sa niekto narodí v hodinách znamenia, ktoré je v absolútnom nesúlade so znamením roku jeho narodenia, neraz je i pre skúseného vykladača horoskopu veľmi ťažké predpovedať, aké črty v ňom prevládnu. Vezmime si napríklad Kohúta narodeného v hodinách Zajaca. Môže z neho byť buď nesmieme plachý Kohút, ktorý tajne kuje veľké plány a má vznešené ambície, alebo uvravený Kohút, bystrý a diplomatický, ale napriek všetkému hluku, čo narobí, zásadne nekomunikatívny. Netreba vari pripomínať, že takíto ľudia mávajú komplikovanú povahu a nestále založenie. Istým spôsobom, ako určiť, ktoré znamenie ovláda takúto osobu, je všímať si lunárne znamenie ľudí, s ktorými najradšej pracuje alebo ktorí ju priťahujú. pes.png