Choď na obsah Choď na menu
 


Etherikos - zaklady duchovneho liecenia

3. 2. 2011

ETHERIKOS - ZÁKLADY DUCHOVNÉHO LIEČENIA

1.stupeň

Pri spájaní psychologie a duchovna najskôr pracujeme s osobnosťou a až potom následuje práca na

duchovných úrovniach. (Náboženstvo- suma presvedčení a etických pravidiel. Duchovnosť- osobná

skúsenosť vyššej moci.)

Pri duchovnom liečení sa odovzdáváme vyššej moci, aby sa prejavila a pracovala naším prostredníctvom

v podobe lásky a súcitu.

Všetko je energia. Nemôže byť zničená, ale môže byť transformovaná (pýcha – pokora).

Fyzické telo je nahustenou energiou.

Myseľ je energetickým poľom, ktoré môže prejavovať (zhmotňovať) rozličné veci.

Je potrebné aby sme boli disciplinovanejší vo vnútornom živote, viac meditovali a vyrovnali sa (či-kung, Tai-chi), potom spojenie s vesmírom

Je potrebné sa pravidelnejšie  spájať s vesmírnou energiou

Realita je vo vnútri nás.

Evolučný čas sa zrychluje ako sa blížime k roku 2012.

 Momentálne prežívame blaznivú éru. Máme možnosť zažiť iné reality ako by sme vstupovali do iného sveta. Prebieha veľa sociálnych zmien, výziev, nové systémy hodnôt. Táto doba prináša niečo nové a neukazuje svoju tvár po určitý čas ( ako dieťa v bruchu matky – objaví svoju ruku a vie že je tam, cíti lásku svojej matky, tlkot jej srdca ale nevie kto je, kde je a nič nevidí...)

Pohyb z éry materialistickej do éry duchovnej. Naše myšlienky a činy sa rátajú - tvoríme si svoj svet.

Vek vodnára – vek múdrosti. Naše horné čakry  su aktivované – preto sa dejú tieto veci teraz.

Žijeme v globálnej – kolektívnej mysli-ovplyvňujeme sa navzájom. Musíme pracovať  spolu, nie každý so svojím egom a svojím smerom.  Zase duchovný vek to je to dieťa, ktoré sa má narodiť.

Homosapiens – človek rozumný

Homospiritus – človek duchovný

Jediný spôsob ako sa naučiť žiť v tomto svete je tu a teraz byť na správnom mieste v správny čas a zo správneho dôvodu.

Synchronicita – náhle a zmysluplné stretnutie. Nie sú náhody -niekde sa niečo stane a treba byť tomu otvorený.

Najdôležitejsie ako zostať v strede ako zostať mierumilovný, vyrovnaný  - zaradiť neutrál

Meditovať!

Vesmír čaká  na spojenie s nami – ak neprecvičujeme je ťažké zostať v neutrále, v strede.Spojiť sa každý deň s touto energiou (meditáciou, joga, tai-chi...)

Zákon vibrácie – keď sa s niečím spojím – vibrujem rovnako

Keď myslíme na ľudi s hnevom a nespokojnosťou-ovplyvňujeme ich. Myslieť na ľudi s láskou. V iných dimenziách sme veľmi prepojený. Naladenie sa  - prepojenie sa – rovnaké vibrácie – vnímame, cítime druhých ( liečenie druhých). Osvietenie – rezonuje, distribuuje túto vyššiu energiu iným ľuďom –  pre masy milióny – pomáha neutralizovať  zlú energiu. Duše, ktoré prichádzajú na svet raz za 700 rokov sú to  AVATARI – Krišna, Budha, Kristus. Ak sa dokážeme udržať v pozitívnom stave ovplyňujeme ľudí pozitívnou cnosťou kdekoľvek.  AK je niekde veľa negatívnej energie, treba si zachovať neutralitu – nesnažiť sa ísť príliš vysoko na silu- nechať ísť – nereagovať – každý musí prejsť svojou vlastnou karmou. Môžeme byť v pozitívnom stave ale nelipnúť na tom – byť odpútaný, neutrálny.

Sme pomocníkmi aj keď si neuvedomujeme že pomáhame veľa krát cítime smútok a cítime, že sme prepojení a môžeme pomáhať aj keď si to neuvedumujeme. Čím väčšiu túžbu máme pomáhať tak sa to stane.

Praví pomocníci - ani nevieme komu pomáhame - neberieme si zásluhu za to.

Naše myšlienky-staré predstavy nás obmedzujú, ale ľudia sa menia - treba mať myseľ otvorenú..

 „Etherikas" - zo vzduchu, jemnohmotná energia              

Aspekty éterickej energie

  1. kinetický – pohyb – dá sa rozhýbať rukami (stále sa hýbe - akonáhle sa zastaví, zhutnie)
  2. zmyslový – pocit – ak skrze éterické telo prenikne zmyslový pocit – môžeme kontaktovať éterickú energiu pocitovo- prechádzame nad čakrami – tvrdšie, drsné,teplé, studené

a)        hnev – horúci

b)       smútok – depresia - lepkavá

c)        obavy – špendlíky do dlane

d)       radosť - bublinky

3.        priraďovací - môže priradit' infomáciu (pamäť) k energii – vidíš obrazy vtlačené do éterického poľa. Keď sa sústredíme môžeme budovať nový otlačok.

4.        tvorivý – tvorí formu vzhľadu – predstavuj a vytváraj. Transformujeme, meníme kvality éterickej energie, cez vizualizáciu

Ak cítime pichanie môže tam byť nejaké napojenie čo ťahá dotyčného energiu. (napríklad závislý napojenie na fľašu).

Tri centrá:

1 .) BRUCHO - Svätý duch, Božia Matka (posvätný ženský princíp)

centrum paranormálnych schopností

spojenie s fyzickým svetom

Zranenie: hnev, ťažkosti so smerováním v živote a sledováním cieľov, vôľa

2.)  SRDCE - Syn, Kristovo vedomie

Láska a súcit, emocionálna rezonancia a porozumenie

Zranenie: žiaľ, smútok, ťažkosti s porozumením širokospektrálnosti lásky

3.) HLAVA   - Otec

Porozumenie, jasnosť, pravda

Zranenie: strach, skresľuje porozumenie

Osobnosť - súčasná inkarnácia

Duša - individualizovaný aspekt Boha, aspekt vašej božskosti

 Duch - celistvosť Boha

 (Ako kvapka, vlna a oceán)

Vnímanie seba - ste bytosťou svetla, dušou, nie ste svojimi myšlienkami, pocitmi a telom Vnímanie Boha - ste v jednote so všetkým / ste Bohom

Ak cítite teplú energiu – Michael

Ak cítite zimomriavky, elektrinu – Rafael

Ak cítite uvoľnenie - Gabriel

Ak je tlak v oblasti hlavy, je to časť mozgu, ktorá je aktivovaná

Ak Vás hádže počas meditácie, příliš rýchlo sa otvárajú čakry

Ak nič nevidíš – v minulom živote si toho videla mnohoa nejakým spôsobom si sa uzavrela voči tomu – otvorenie sa nestane pokiaľ je to veľký zásah v tomto živote, alebo príliš veľká energia pre teba. Poprosiť Krista o pomoc k otvoreniu – čomukoľvek…

 

 FAREBNÁ TERAPIA

Predstavte si obraz danej osoby v guli svetla a modlite sa za ich uzdravenie, používajte liečivú energiu pre ich najvyššie dobro a duchovný rast.

Fialová - mentálne ťažkosti, transformuje negatívne myšlienky, pri nedostatočnej schopnosti sústredenia sa,

zníženej koncentrácii (vysielajte do hlavy)

 

Indigovo-modrá - potláča márnomyseľnosť, parazitujúcich elementálov, nutkavé myšlienky, posadnutosť, nespavosť, obavy (vysielajte do hlavy)

Belaso-modrá - emocionálna harmónia, pokoj, vhodné najmä v prípadoch silného rozrušenia alebo agresie (vysielajte do oblasti solar-plexu) – emocionálne riešenie

Tyrkysová - úzkosť (vysielajte do hlavy, sekundárne do žalúdka)

Smaragdovo-zelená - artritída, zápalové procesy, emocionálna nepohoda (vysielajte do solar-plexu)

Kanárikovo žitá - mentálny zmätok, mentálne vyčerpanie, nerozhodnost', rozptýlenosť, nedostatok sústredenia (vysielajte do hlavy / oblasť čela)

Oranžová -hormonálne poruchy, vírusové ochorenia, problémy s krrvou (vysielajte do čakry hrdla)

Červená - fyzická sila, vitalita, fyzická vyčerpanost', chudokrvnosť, rakovina, chronická únava (vysielajte do srdca)

Ružová - sebaistota, upokojuje hnev (vysielajte do srdca)

Žltá a biela – duchovný rozvoj

Ak neviete, aká farba je potrebná na liečbu, vysielajte biele svetlo a archanjeli využíjú to, čo je najpotrebnejšie.

Daskalos hovoril, že ak to nezaberie na prvý krát, treba posielať tri krát – možno sa musí spáliť karma.

Malo by to trvať 10-15 minút – nie viac jako 20. Je dobré požiadať Krista liečiteľa v nás, aby nás viedol.

ČÍSLO DUCHOVNÉHO ZÁMERU (CIEĽA)

Preveďte súčet všetkých čísel dátumu narodenia na jednociferné číslo. Dané číslo určuje váš ochranný archanjelsky rád a dary, ktoré prinášate svetu. V dôsledku slabej viery, móže vaša osobnosť žiť v protiklade s programom, ktoré daný archanjel určuje. Sústreďte sa na farbu daného archanjelskeho rádu a požiadajte svojho strážného archanjela, aby do vášho života vniesol to, čo je potrebné.

Viac informácií najdete v tabuľke archanjelskych rádov.

PÄŤ PRINCÍPOV DUCHOVNÉHO LIEČENIA

1.  Duchovný náhľad mení naše vnímanie choroby a vzťahov

       vnímajte ich ako dar, ktorý napomáha transformácii

       venujte pozornosť tomu, čo vám druhí odrážajú späť (ako odraz v zrkadle)

       „v našich problémoch je aj naša spása"

2.  Bezvýhradná láska je skutočnou náplňou liečenia

       bezvýhradnosť - bez kladenia podmienok, nepripútanosť, objektívnost', neosobnosť, všetko akceptuje

       môže byť dosiahnutá cvičením vnútorného stíšenia

       nájdite si miesto v prírodě, kde sa môžete stíšiť

3.  Sme sami zodpovední za svoje myšlienky, pocity a činy

       nevenujte pozornost' tomu, čo sa snažíte zmeniť

       nerobte to, nehovorte o tom, a dokonca na to ani nemyslite

       pracujte na transformovaní elementálov

4.  K duchovnému liečeniu dochádza v prítomnej chvíli, kde čas podlieha zázrakom a večnosti

         zaoberanie sa minulosťou (hanba, vina, odpor) nám zabraňuje vidieť negativnu clonu minulosti

         zaoberanie sa budúcnosťou (tužby, robenie si nádejí) nás uväzňuje

         každá tužba bude naplnená, či už v tomto živote alebo v inom, ale nemalí by sme sa stať jej otrokmi

         ak vašou najväčšou túžbou nie je duchovná sloboda (spoznanie seba ako podstaty Boha / ducha /
duše), uviazli ste v pasci a niečo vás blokuje

         nepripútanosť - plne prítomne prežívaný život, neutrálny (opak odpútanosti - popieranie, odstup)

         naďalej existovať nezávisle od toho, čo sa udeje

         zanietenie - prepojenie úmyslu, myšlienok, pocitov, činov

         tužba - vkladanie viery do vonkajších objektov, po ktorých prahneme a bez ktorých sa cítime neúplní

         ego sa snaží udržovať pocit vlastného odlúčenia (byť odlišný, zvláštny, len plnenie túžob,
zhromažďovanie vecí, aby sme dosiahli pocit naplnenia), ale to nie je podstatou toho, kým sme

5.  Boli nám dané mnohé prostriedky, ako sa skontaktovať s duchom

       potrebujeme viesť pozornosť mysle, aby sa zamerala na niečo iné než len na svetské túžby

       pomáhajú vytvárať zámer cieľa, ale nevedú nás k cieľu, lebo tým sme my

PROCES DUCHOVNÉHO LIEČENIA

Nerovnováha a choroba - veľkí učitelia pre vytriezvenie osobnosti.

Osobnosť toto nemá rada, ale túžba po negatívnom je väčšia než po pozitívnom

Všetko sa zhoršuje, keď archanjeli neuplatňujú svoju podporujúcu / liečivú energiu - krízy pomáhajú osobnosti zmeniť sa.

 Archanjeli opäť začínajú pomáhat'.

Posadnutosť emocionálnymi záležitosťami požiera éterickú vitalitu.

Od okamihu vašej zmeny vás archanjeli podporujú a pomáhajú vám.

Ak človek nie je na žive – necítiš prvé tri čakry!

Od štvrtej čakry hore sa spájaš s vyššími systémami.

Pri liečení je po ľavici Krista anjel Karmy  Kamael – následkov  a po pravici anjel milosrdenstva  – zľutovania Zadkiel

Anjel milosrdenstva niekedy nemôže dovoliť úplné vyliečenie, lebo naša duša musí ešte prejsť skúsenosťami – treba spáliť viacej karmy.

Zákon karmy - pred dvomi rokmi v júli Saturn prešiel do Váh – rovnováha

Anjeli sú tu stále po našich bokoch (jeden Ťa facká, druhý bozkáva)

Urýchlenie karmy – naučiť sa plakať naozaj, úprimne doznať smútok.

Kristus dáva lekciu o následkoch a milosrdenstva. Kristus hovorí: Uzdrav najskôr seba samého, nauč sa milovať seba samého najskôr. Keď liečime iného liečime i seba. Potrebujeme mať dostatok energie aby sme nenaberali karmu druhého.

 Autorka článku: Tatiana Zaťková