Choď na obsah Choď na menu
 


Liečenie vnútorného dieťaťa

7. 2. 2012

 

Liečenie vnútorného dieťaťa

 2.stupeň

 

Zranenia, ktoré sme prijali ako deti majú veľký dopad na naše rozhodnutia a motiváciu. V podvedomí máme tieto spomienky uložené a cez naše správanie sa prejavujú napr. partner sa k nám nejako zachová a mi zareagujeme podráždene. Možno nám to pripomenulo nášho rodiča, často si to ani neuvedomujeme a reagujeme podráždene.

Tri úrovne

a.     Vedomie

b.    Podvedomie

c.     nadvedomie

 

Nadvedomie: Je to božie dieťa v nás. Je to ako čistá kniha. Nasáva informácie cez rodičov aj energeticky. Naša duša zakusuje život cez tri telá. Keď sa dieťa narodí ako špongia nasáva vzorce správania,  ale prebieha aj energetická výmena. Čakry rodičov  neustále komunikujú s týmto dieťaťom sú tam aj dobré aj limitujúce informácie. Táto malá duša sem príde vyjadrujúc svoje vlastnosti, to je to čo nás na deťoch tak púta, sú to kvality duše. Táto mladá duša prezentuje päť vlastností má ich každý z nás. Cez traumy je spojenie našej duše so svetom poškodené. Cítime sa ako na nepriateľskom území.  Duša malého dieťaťa má tieto úžasné vlastnosti:

1.     prirodzená múdrosť – srdce a myseľ sú natoľko otvorené, že dokážu zacítiť veci priamo. Deti vedia čo cítia rodičia, často aj lepšie ako oni sami.

2.     Údiv, úžas, zázrak, čaro života – nadchnú sa pre veci, ktoré si ani nevšimneme. Táto vlastnosť nám dáva schopnosť priamo zakúsiť krásu sveta. Keď stratíme schopnosť údivu, tak stratíme schopnosť súcitu. Duša malého dieťaťa cíti aj bolesť nie len radosť – a nie je to ľahké

3.     Naladenie sa – naladiť sa na druhých, prírodu

4.     Otvorenosť srdca - pýtanie sa z duše – typická detská otázka prečo? Deti väčšinou túto schopnosť stratia v škole. Väčšina školských systémov sa zameriava na vedomosti a strácame svoju tvorivosť. Napr.: RAMANA NAHARŠI  v pätnástich mu zomrel otec, pred tým nemal záujem o spirituálne veci. Ľahol si vedľa otca, aké je to byť mŕtvy, živý.... Kto som? Uvedomil si, že nie sme telo. Prirodzený proces pýtania sa hlbokých otázok. Všetci máme právo vedieť kto sme, odkiaľ pochádzame, čo je život. Deti sú prirodzený filozofovia, zaujíma ich zmysel života.

5.     Intuícia – deti vedia kedy jesť čo chcú robiť, vedia sa ponoriť do toho čo robia. Ako by duch svätý robil veci cez ne. Obyčajne majú sprievodcov ( aj neviditeľných kamarátov – anjeli sprievodcovia).

 

Tieto vlastnosti sú spôsoby akými sa duša prezentuje vo svete. Prečo si neudržíme tieto kvality??

 

Päť spôsobov akými je láska dávaná a prijímaná

 

Ak je týchto päť spôsobov prítomných, duša sa cíti dobre vo svete. Ak nie, duša sa bráni, aby si uchránila svoju existenciu v tele. Ak  sme boli traumatizovaní naša podstata – duša sa vzdiali, vytvorí falošné Ja. Jeho mentálnym prejavom je egoizmus.

1.     Fyzický dotyk – víta dušu do fyzického tela. Ak je príjemný duši sa v tele páči. Ak fyzický dotyk chýba, duša sa necíti prepojená akoby sa vzdiali. Fyzický dotyk môže aj zneužívať – vtedy nastáva strach z dotyku, obrňovanie sa, žiadna spontánnosť.

2.     Duša má právo byť v tele – vybrala si ho , ale bola uvítaná? Akú povahu mal dotyk vo vašom detstve od oboch rodičov? Milé slová, slová uistenia – pomáhajú duši cítitť, že je milovaná. Pozitívna dôvera v seba samého. Slová ako milujem Ťa, si úžasná, sme radi, že Ťa máme – sú to afirmácie duše k existencii – môže si veriť – príjimame vlastnú myseľ odráža sa na sebahodnotení. Slová môžu byť zneužité – kritické , obviňujúce- naštrbujú celistvosť. Absentujúce slová  alebo žiadne slová napr.: ak ste poculi dobré slová iba ak ste urobili niečo dobré (dobrá známka v škole)

3.     Spoločný kvalitne strávený čas – rodič strávi s deťmi čas na mieste ktoré si oni vyberú robia to čo oni chcú a rodič podporuje ich aktivity. Samozrejme počas tej aktivity majú rodičia nastolené určté hranice. Zneužitý kvalitne strávený čas – nemám čas, som zaneprázdnený, alebo aktivity iba podľa podmienok rodiča. Dieťaťu nie je dovolené mať svoj vlastný priestor.

4.     Vzdelávanie – učíme deti základné životné skúsenosti – chodenie na záchod, umývanie zubov,  domáce úlohy. Dieťa môže byť vyučované rodičom formou: mal by si to zvládnuť na prvý krát, alebo nech ťa to naučí učiteľ. Ak dieťa nemá základy z domu pociťuje hanbu v škole – napr.: dieťa si nevedelo zaviazať topánky alebo ako si umývať zuby a všetci ostatný to vedeli.

5.     Zmysluplné dary – nie len materiáne dary, ale akékoľvek zmysluplné dary pre dieťa v danom období. V dnešnej dobe rodičia kompenzujú cez dary to, že nedali lásku cez ostatné 4 body. Niekde môžu dary chýbať, alebo to môže byť preháňané. Môže to byť aj špeciálne jedlo pre mňa, alebo výnimočný čas len pre mňa – aktivity môžu byť dar.

Duša cíti, pozívne veci – je bezpodmienečnosť vo svete, nie len niečio za niečo. Spadajú sem aj starý rodičia. Ak niektoré spôsoby z týchto piatich chýbali, alebo boli ubližujúce, tieto energie vstúpili do podvedomia a budujú ochranu. Ale funguje to tak, že si pritiahneme to čomu sa bránime. Napr.: Naozaj chcem lásku a byť milovaný a úprimne si to želám. Dospelé Ja je na to sústredené, ale ak je vnútorné dieťa ranené- hovorí: nie som hodný lásky. Táto energia to od nás odtláča, alebo vytvorí situáciu ako sa presvedčí o tom, že si lásku nezaslúži – sebasabotáž.

 

Záchranca ( fame - sláva) – ak mám tendenciu starať sa, dávať príliš veľa, obetovať sa pre lásku, trpieť pre lásku, pocity viny, príliš veľa zodpovednosti, na seba preberať, ustráchaný, martír

Obeť ( shame - vina) – izolácia, pocit bezmocnosti, hanba, depresia, zúfalstvo, strach, beznádej, sebaodmietanie, nízka sebahodnota, ustúpenie do pozadia.

Zneužívateľ (blame – obviňovanie)  – agresivita, násilie, hnev, snaha kontrolovať, frustrovaný, netrpezlivý, kritický ( hlavne kritika ak rodič napáda systém viery dieťaťa – sebahodnoty), arogancia, perfekcionizmus, rebel, tyran, diktátor, cenzúra (čo môžu druhí hovoriť)

Shame  Blame Fame

 

Spýtať sa seba samého čo som pre seba prijal ako spôsob narábania s frustráciou so sebou či druhými. AK som v jednom rohu – priťahujem ostatné dva. Priťahujem túto energiu, lebo to potrebujem vyliečiť. Záchranca sa snaží získať uznanie za to čo dáva. V týchto rolých môžeme aj preskakovať. Napr.: Chlap v práci je zneužívateľ, potom doma so ženou je obeť a s deťmi je záchranca.

Keď som dospelý a moje vnútorné dieťa je zranené – vytvorí si svojho ochrancu. Ten je záchranca, zneužívateľ alebo obeť – funguje to ako zvieratá keď sa boja niektoré útočia alebo predstierajú mŕtveho. Je to založené na strachu alebo láske. Ochranca – elementál - ja Ťa ochránim od všetkého zlého! Ochranca sa postaví medzi dieťa a svet a zoberie na seba jednu z týchto troch foriem. Napr.: ak sa človek dostane do vzťahu a začne cítiť lásku, ktorú nemal táto energia príde k nám a blokuje schopnosť vyjadriť vyššie hodnoty – blokuje cestu – dieťa hovorí, ale ja to chcem! ( chcem lásku), lenže elementál spustí akoby alarm ( vieš čo sa stane ak..., vtedy sa stalo to a hento..) – a dieťa sa prispôsobí a stiahne sa.

Je mnoho spôsobov ako držať druhých od seba – najšikovnejší je záchranca – dáva, dáva, ale nechce prijať. Nedovoľuje spojenie s druhými. Naša skúsenosť je vidieť cez dospelého alebo cez elementála ale to nie sme mi.

Títo elementáli sa dajú pretransformovať.

 

1.     Záchranca – nie je nikdy skutočne objektívny, ohľadne milovania druhých. Kedy milovať a kedy ustúpiť. Drží druhých zaseknutých na určitom bode.

Transformácia záchrancu – múdry človek – múdrosť, objektivita, neutralita, rovnováha, nepripútanosť k výsledkom, vďačnosť, mám vyššiu moc aby mi ukázala čo môžem urobiť v tejto situácii – s týmto človekom – energia Rafaela.

2.     Zneužívateľ- keď sa transformuje – odvážny, dôverujúci vo vyššiu silu, ochraňujúci seba i druhých, silný, žije v mieri a harmónii, chce vidieť každú situáciu ako výhra – výhra, mierumilovný bojovník, rešpektuje každého priestor ale aj ostatný nech rešpektujú jeho priestor – čiže vaše hranice. Archanjel Michael.

ak chcem tieto kvality musím si dovoliť vstúpiť do svetla archanjela Rafaela alebo Michaela

3.     Obeť – obeť sa cíti bezmocne. Keď sa transformuje – odpustenie, láska, súcit, porozumenie, naladenie, nadhľad, spojenie s božským naučia sa milovať seba. Archanjel Gabriel.

Každý z týchto sa snží niečo naučiť. Obeť sa potrebuje naučiť láske – spojiť sa so skutočným zdrojom lásky.

Zneužívateľ sa potrebuje spojiť so skutočným zdrojom sily.

Záchranca sa potrebuje spojiť so skutočným zdrojom múdrosti.

Duša nepotrebuje byť ochraňovaná, je omnoho silnejšia ale má schopnosť identifikovať sa so všetkým s telom, s ilúziami  - vytvára si ilúzie. Máme sústavne skúmať svoje myšlienky a správanie. Jedine ako postúpiť – nastúpiť sprituálnu cestu – prinieť negatívne veci do svetla. Keď pozorovateľ zmení uhol pohľadu, vždy sa zmení výsledok experimentu. Keď si všimnem čo robím pochopím čo som vytvoril pre seba, svoj systém.

Dokážem sa odpojiť od tejto identity – dá sa to aj v momente – treba si uvedomiť, čo sa deje odseknúť to. V akejkoľvek ťažkej chaotickej situácii- treba sa spojiť s vyššou mocou – u niekoho motlitba, ale aj dôvera v ňu, meditácia. Nenechať sa stiahnuť myšlienkami, treba ich nechať ísť – toto nie som Ja.

Generačné odtlačky – podpisy

 

Každá generácia nesie určitú karmu s ktorou sa musí vysporiadať. Je to určené podľa astrologického grafu, kde sa nachádza Pluto. Pluto reprezentuje hlboku transformáciu. Počas narodenia osoby hovorí Pluto o charakteristike osoby, s ktorou treba pracovať. Pluto pokračuje v znamení dvanásť – pätnásť rokov čo vytvára generačný odtlačok. Teraz je Pluto v kozorožcovi. Čokoľvek čo dané znamenie prezentuje to Pluto transformuje – odhalí hlbšiu pravdu tej energie.

Slabé stránky – tvrdohlavosť

Silné stránky – vytrvalosť

1925 – 1942 – Pluto v rakovi ( domov, rodina) – silné stránky súcit, slabé stránky dezilúzia

1943 -1960 – Pluto v levovi ( slnečná energia – silné stránky entuziazmus, slabé stránky sebeckosť

1961- 1981 – Pluto v Panne, prechádza do Váh - silné stránky vyťažiť z minima maximum, vynaliezavosť, slabé stránky depresia, sebevražedné sklony

1982 – 2001 – Pluto v škorpiónovi a strelcovi – silná stránka – tolerancia, slabé stránky – zvláštny hnev na spoločnosť, hnev duše

2002 – 2024 – Pluto v strelcovi a kozorožcovi – inak nastavená generácia – silná stránka adaptabilita, slabá stránka netrpezlivosť. Potrebujú sústavnú stimuláciu. Problémy s jedlom. Príliš aktívne deti. Dnešné deti potrebujú byť uzemnené organizované vedieť sa sústrediť, škola im nepomáha. Tieto deti potrebujú duchovné prijatie, potrebujú byť vypočuté, porozumené. Potrebujú byť uzemnené a potrebujú našu energiu aby mohli fungovať v tomto svete.

2025 -2043 – Pluto vo vodnárovi – silné stránky humanizmus organizovaný na komunitu, slabé stránkiy – narábať s krízou a strachom.

Viacero detí ktoré sa rodia majú indigovú a fialovú farbu sú jasnovidné, viac detí s pozmenenou DNA špirálou, majú múdrosť presahujúcou ich vek, nezvyčajne pokojné a milujúce a geniálne.

 

Čakry

 

Každá čakra vládne určitej funkcii v načom živote a vedomí. Práve teraz pracujeme s 5 čakrou – vôľa, schopnosť používať intuíciu, zodpovedným a pozitívnym spôsobom.

Čakra zo sanskritu = koleso energie. Aktivujú sa v rôznych obdobiach našeho života. Bloky sa vzťahujú k traumám u dieťaťa.

 

 

 

 

 

1.     Čakra – aktivácia 0-3 roky. Ak je poranená 1.čakra vzniká elementál – nezaslúžim si lásku – nezaslúžim si žiť. Emócia – hanba, závislosť. Ak je niekto poranený v tejto čakre má tentdenciu vytvoriť si závislosť na materiálnych veciach. Je spojená s uzemnením. Ako máme zorganizovaný náš životný priestor, ako sme uzemnený, zorganizovaný životný štýl.Doména skúseností ktoré sem spadajú - dieťa a matka – naplnenie biologických potrieb dieťaťa cez matku.

2.     Čakra – aktivácia 3-8 rokov. Emocionálne vzťahy s členmi rodiny – spájanie sa s rodinným systémom. Dieťa sa učí ohľadom svojej pozície v rodine. Kľúčom k tejto čakre je emocionálna blízkosť, radosť, spontánnosť. AK je poranená 2. čakra dieťa sa začne vzdaľovať - vzniká elementál . Ak milujem budem ranený, ak sa otvorím láske budem ranený. Emócia strach. Ak je táto čakra odseknutá od prirodzeného toku energie vziká zuávislosť na umelej emocionalite- závislostti- dramatické prežívanie.

3.     Čakra – aktivácia 9-12 rokov – práca, dosiahnutie výsledkov, výkon. V tomto období sú často veľké zmeny v živote aj telesné deti sa stávajú spoločenské – nie len rodinný systém ale aj svet, spoločnosť. Často majú aj sociálne poranenie. Postoj rodičov k vzdelaniu ako odmeňujú dieťa , milujú ho bez ohľadu na to ako sa im darí. Častý elementál – musím bojovať za to čo chcem. Musím niečo dokázať aby som bol uznaný. Emócia – frustrácia a hnev. Táto čakra by mala poskytovať silu a disciplínu, zdravú sebakontrolu. Závislosť - na práci

4.     Čakra – aktivácia 12-17 rokov. Spájaná s dušou a láskou. Začíname vnímať vyššie vedenie vedieť sa naladiť na druhých . Schopnosť prijímať a dávať.  Elementál – musím sa obetovať – trpieť pre lásku, mojou povinnosťou je slúžiť druhým.

Obyčajne je srdce poranené so straty niečoho – prvá láska- kde si idealizujeme osobu ( idealizovanie dôležitá funkcia) . Teanageri sa cítia neporozumení nikto nerozumie ich idealizmu, príliš veľký dôraz na romantiku, smútok, žiaľ, zúfalstvo. Závislosť ktorú si vypestujeme - povinnosť, obeta.

Ďalší elementál – ja som zodpovedný za svet – záchranca.

5.     Čakra – aktivácia 18-...rokov. Centrum našej komunikácie a vôle a kreativity. Schopnosť načúvať, komunikovať otvorene a úprimne. Poranená – manipulácia a klam. Veľký elementál – musím klamať aby som dostal čo chcem. Emocionálna úroveň – nečestnosť- druh strachu. Závislosť -   klamanie, ohýbanie pravdy.

2 a 5 čakra sú veľmi prepojené.

1 a 4 čakra sa spájajú.

3 a 6 čakra sa spájajú

7 čakra so všetkými.

 

6.     Čakra – aktivácia 18 – 21 rokov. Funkcia – byť objektívny, neutrálny, kombinovať kritické myslenie s intuíciou. Poranená rozvíja kritizmus. Elementál – nikdy nebudem dosť dobrý alebo Ty nikdy nebudeš dosť dobrý. Emócia – kritika obviňovanie, posudzovanie, závislosť, hľadanie chyby v niečom , skepticizmus, spochybňovanie.

7.     Čakra – aktivácia 21 rokov a viac. O zmysle života inšpirácia a spojenie s duchom. Ak je poranená -nebolo dovolené spojiť sa s vlastným zdrojom inšpirácie zmyslom života. Elementál- život nemá zmysel, život je boj. Emócia – beznádej, depresia, samovražda – úplne zablokovaná. Závislosť – pokračovanie v depresiách. U malých detí hladkanie po hlave – aktivácia. V liečení poranené náboženské dieťa- čo verila vaša rodina o nebi a pekleako podporovali vašu duchovnosť mali vyšší zmysel v živote. Očistiť týchto elementálov odseknúť ich. Korunná čakra o duchovnosti.

 

Afirmácie pre čakry:

 

1.     Čakra: Som v hojnosti a bezpečí – emócie pokoj, cítitť sa bezpečne

2.     Čakra: Som otvorený a prijímam emocionálne – prináša to harmóniu a prijatie

3.     Čakra: Som úspešný a dosť dobrý vo všetkom čo robím. Emócia – odvaha, ochota, chcenie

4.     Čakra: Som bezpodmienečne milujúci. Emócia – pocit lásky

5.     Čakra: Som pravdivý a úrimný vo všetkom čo hovorím. Emócia – odvaha a dôvera

6.     Čakra: Som objektívny, múdry a férový. Emócia – neutralita (stav ticha)

7.     Čakra: Môj život má vyšší zmysel. Emócia – inšpirácia

 

 

  Autorka článku : Tatiana Zaťková