Choď na obsah Choď na menu
 


dynamická meditácia

Dynamická meditácia: katarzia a oslava

Meditácia je energetický fenomén. Ohľadom všetkých druhov energií treba pochopiť jednu základnú vec, to je základný zákon: energia sa pohybuje medzi dvoma polaritami.To je jediný spôsob ako sa môže pohybovať, nie je žiadny iný. Pohybuje sa medzi dvoma polaritami.

Aby sa akákoľvek energia stala dynamickou, je potrebný protipól. Je to ako elektrina, ktorá sa pohybuje medzi záporným a kladným pólom. Keď je tam len záporný pól, elektrina nevznikne, alebo keď je tam len kladný pól, elektrina tiež nevznikne.Potrebujeme oba póly. Keď sa oba póly stretnú, vytvára elektrinu, potom sa objavuje iskra.

Také sú všetky fenomény. Život ide medzi ženou a mužom, medzi polaritami. Žena je negatívna životná energia, muž je pozitívny pól. Sú elektrické - veľmi sa priťahujú. Keď je muž sám, život mizne; keď je žena sama, nemôže byť žiadny život, len smrť. Medzi mužom a ženou existuje rovnováha. Medzi mužom a ženou - týmito dvoma pólmi, týmito dvoma brehmi - tečie rieka života.

Kdekoľvek sa pozriete nájdete rovnakú energiu, pohybujúcu sa medzi polaritami, vyvažujúcu samu seba. Táto polarita je pre život veľmi významná pre meditáciu, pretože myseľ je logická, a život - dialektický. Keď hovorím, že myseľ je logická, znamená to, že sa myseľ pohybuje po jednej čiare. Keď hovorím, že život je dialektický, znamená to, že sa život pohybuje opačne, nie po jednej čiare. Kľučkuje od negatívneho k pozitívnemu - od pozitívnemu k negatívnemu, od negatívneho k pozitívnemu. Kľučkuje; využíva protiklady. Myseľ sa pohybuje po čiare, jednoduchej  priamej čiare. Nikdy sa nepohybuje k protikladu, odmieta protiklady. Verí v jedno, ale život verí v obe.

Preto, čokoľvek myseľ vytvára, vždy vyberie jedno. Keď myseľ vyberie ticho, keď už je otrávená so všetkým tým hlukom, ktorý sa vytvára v živote, a rozhodne sa byť ticho, potom ide do Himaláje. Chce byť ticho, nechce mať nič spoločné so žiadnym druhom hluku. Dokonca aj spev vtákov to bude rušiť, vánok vetra v stromoch bude rušením.Myseľ chce ticho, vybrala si priamku. Protiklad je teraz úplne odmietnutý.

Ale tento človek, žijúci v Himalájach - hľadajúci ticho, strániaci sa ostatných - sa stáva mŕtvy, určite sa stáva tupý. Čím viac vyberá ticho, tým tupejší sa stáva - pretože život potrebuje protiklad, výzvu protikladu. Potom je odlišný druh ticha, ktorý existuje medzi dvoma protikladmi. Prvá je mŕtve ticho, ticho cintorína. Mŕtvy človek je tichý, ale nechceli by ste byť mŕtvy. Mŕtvy človek je absolútne tichý. Nikto ho nemôže vyrušiť, sústredenie je dokonalé. Avšak nechcete byť ako mŕtvy. Ticho, sústredenie, alebo akokoľvek sa to volá ... vy nechcete byť ako mŕtvy - pretože keď ste tichí a mŕtvi, ticho je bezvýznamné.

Ticho sa musí stať, keď ste absolútne živí, vitálny, bublajúci životom a energiou. Potom ticho má význam. Ale potom ticho bude mať inú, úplne inú kvalitu. Nebude tupé. Bude živé. Bude presnou rovnováhou medzi dvoma pólmi.

Človek, ktorý hľadá živú rovnováhu, živé ticho, by sa mal pohybovať k obom  - k trhu a k Himalájam. Mal by ísť na trh, aby si užil hluku, a mal by ísť do Himaláji, aby si užil ticho. A potom vytvorí rovnováhu medzi týmito dvomi opačnými protikladmi a zostane v tejto rovnováhe. Túto rovnováhu nemôžete dosiahnuť priamočiarym úsilím.

To je to čomu Zen hovorí neusilovné úsilie. Využíva odporujúce si pojmy - neusilovné úsilie, alebo brána bez brány, alebo cesta bez cesty.

Zen vždy používa odporujúce si pojmy, len aby vám dal okamžitú nápovedu, že proces je dialektický, nie je priamočiary. Protiklad sa neodmieta, ale sa vstrebáva. Protiklad sa nenecháva stranou, musí sa použiť. Keď ho odložíte, bude pre vás vždy záťažou. Zavesí sa na vás. Keď ho nevyužijete, prídete o veľa. Energia môže byť zmenená a využitá. A potom, keď ju využijete, budete vitálnejší a živší. Protiklad sa musí vstrebať, potom sa proces stáva dialektický.

Neusilovnosť znamená nerobenie, neaktivita - akarma.

Úsilie znamená robiť veľa, aktivita - karma. Oboje tam musí byť.

Robte veľa, ale nebuďte namyslený - potom dosiahnete oboje. Pohybujte sa vo svete, ale nebuďte jeho časťou. Žite vo svete, ale nedovoľte svetu žiť vo vás.

Potom protiklady boli vstrebané ...

A to je to čo robím. Dynamická meditácia je protiklad. Dynamická znamená úsilie, veľa úsilia, absolútne úsilie. A meditácia znamená ticho, žiadne úsilie, žiadna aktivita.Môžete tomu hovoriť dialektická meditácia.

Návod pre dynamickú meditáciu.

Prvá fáza: 10 minút
Rýchlo sa nadychujte a vydychujte nosom, intenzívne a chaoticky. Dych by sa mal pohybovať hlboko do pľúc. Dýchajte čo najrýchlejšie, a uisťujte sa pri tom, že dych zostáva hlboký. Robte to najviac, ako len môžete; nesťahujte telo, overte si, že máte uvoľnené plecia a krk. Pokračujte, kým sa doslova nestanete dýchaním, dovoľte, aby dych bol chaotický (to znamená nedýchať rovnomerne a predpovedateľne). Keď vaša energia príde do pohybu, začne prechádzať vaším telom. Dovoľte tie pohyby tela, použite ich, aby vám pomohli vytvoriť ešte viac energie. Prirodzený pohyb rukami a telom pomôže vyrásť vašej energii.  Pociťujte, ako sa energia vytvára; počas prvej fázy ju nevypúšťajte a nikdy nespomaľujte.

Druhá fáza: 10 minút
Nasledujte telo. Dajte vášmu telu slobodu čokoľvek vyjadriť ... Vybuchne! ... Nechajte telo prevziať moc. Nechajte aby vyšlo všetko, čo potrebujete vyhodiť. Úplne sa zblázni ...Spievajte, kričte, smejte sa, píšte, plačte, skáčte, traste sa, tancujte, kopte a hádžte sebou. Nič nedržte, stále sa pohybujte. Na začiatku často pomáha si to trochu zahrať.Nikdy nedovoľte vašu myseľ zasiahnuť do toho čo sa deje. Zostaňte stále totálne s vaším telom.

Tretia fáza: 10 minút
Nechajte ramená a krk uvoľnené, zdvihnite čo najvyššie obe ruky, neblokujte pri tom lakte. So zdvihnutými rukami skáčte hore a dolu a vykrikujte pri tom mantru HÚ! ... HÚ!... HÚ! ... z čo najväčšej hĺbky, z dna vášho brucha. Po každý krát keď dopadnete na celé chodidlá na zem (presvedčte sa, že sa päty dotýkajú zeme), nechajte zvuk udrieť do vášho sexuálneho centra. Dajte do toho všetko, úplne sa Vyčerpajte.

Štvrtá fáza: 15 minút
STOP! Zmrznite, tam kde ste, v tej polohe, v akej ste sa zastihli. Žiadnym spôsobom neupravujte telo. Kašeľ, pohyb, čokoľvek rozptýli tok energie a úsilia bude stratené.Buďte svedkom všetkého čo sa s vami deje.

Piata fáza: 15 minút
Oslavujte! ... s hudbou a tancom vyjadrite to. Túto živosť si vezmite na celý deň.

Sebazrodenie

Môj systém dynamickej meditácie začína dychom, pretože dych má hlboké korene v našom bytí. Možno, ste si nevšimli, ale ak môžete zmeniť svoj dych, môžete zmeniť mnoho veci. Keď budete pozorní k svojmu dychu, uvidíte, že keď ste nahnevaní, máte určitý rytmus dýchania. Keď ste zamilovaný, potom prichádza úplne iný rytmus. Inak dýchate, keď ste uvoľnený, inak keď ste v napätí. Keď máte zlosť, nemôžete dýchať tým spôsobom, ako keď ste uvoľnený. To je nemožné.

Keď ste sexuálne vzrušený, mení sa váš dych. Ak nedovolíte aby sa dych zmenil, vaše vzrušenie automaticky opadne. Znamená to, že dych je hlboko spojený s mentálnym stavom. Keď zmeníte dych, zmeníte stav mysle. Alebo naopak, keď zmeníte stav mysle, zmení sa dych.

Preto začínam s dychom a odporúčam v prvej fáze techniky desať minút chaotického dýchania. Chaotickým dýchaním mienim hlboké, rýchle, intenzívne dýchanie bez akéhokoľvek rytmu - len nabrať vzduch a vyhodiť ho, nádych a výdych, s čo najväčšou intenzitou a hĺbkou. Nadýchnuť a vydýchnuť.

Toto chaotické dýchanie je k tomu, aby sa vytvoril chaos v potlačenom systéme.Čokoľvek ste, máte určitý druh dýchania. Dieťa dýcha určitým spôsobom. Keď máte sexuálny strach, nadychujete sa určitým spôsobom. Nemôžete dýchať hlboko, pretože každý hlboký nádych udrie do centra sexu. Keď máte strach, nemôžete sa hlboko nadýchnuť. Strach vytvára povrchný dych.

Toto chaotické dýchanie je k tomu, aby rozbilo všetky vaše staré vzorce. To, čo ste zo seba urobili chaotické dýchanie musí rozbiť. Chaotické dýchanie vytvára vo vás chaos, pretože kým sa nevytvorí chaos, nemôžete uvoľniť svoje potlačené emócie. A tieto emócie sú teraz presunuté do tela.

Vy nie ste telo a myseľ; ste telo / myseľ, psycho / somatický. Ste obaja dohromady.Preto čokoľvek čo sa robí s vašim telom, zasahuje aj myseľ, a čokoľvek čo sa robí z vašej mysli, zasahuje i telo. Telo a myseľ sú dva konce jedného celku.

Desať minút chaotického dýchania sú nádherné! Musí to byť chaotické. To nie je druh pranayamy, jogínskeho dychu. To je proste vytvorenie chaosu skrze dych. A pre mnoho dôvodov to vytvára chaos. Hlboké rýchle dýchanie vám dáva viac kyslíka. A čím viac kyslíka je v tele, tým živší sa stávate, viac sa podobáte zvieraťu. Zvieratá sú živé, ale človek je polomŕtvy, položivý. Musíte sa znovu dostať ku zvieraťu, až potom sa môže vo vás vyvinúť niečo vyššieho.

Keď ste položivý, nedá sa s vami nič robiť. Preto toto chaotické dýchanie vás urobí ako zviera: živé, vibrujúce, vitálne - viac kyslíka vo vašej krvi, viac energie vo vašich bunkách.Bunky tela sa stanú živšie. Toto okysličenie pomáha vytvoriť telesnú elektrinu alebo môžete tomu hovoriť bio-energia. Keď v tele je táto elektrina, môžete sa pohybovať hlbšie, ísť za seba. Elektrina bude vo vás pracovať.

Telo má vlastné elektrické zdroje. Keď do nich udriete intenzívnejším dýchaním a väčším množstvom kyslíka, začnú tiecť. A keď sa stanete skutočne živším, potom už nie ste telo.Čím živším sa stávate, tým viac energie vteká do vášho systému, a tým menej sa budete cítiť fyzicky. Budete sa viac cítiť ako energia a menej ako hmota.

Kedykoľvek sa stane, že ste živší, v tých okamihoch nie ste orientovaní na telo. Jeden z dôvodov, prečo sex má takú príťažlivosť, je ten, že keď ste skutočne v tom, totálne v pohybe, totálne živý, potom už nie ste telo - iba energia. Pocítiť túto energiu a byť s ňou živý je veľmi nutné keď sa pohybujete za.

Druhým krokom mojej techniky dynamickej meditácie je katarzia. Hovorím aby ste boli vedome blázniví. Čokoľvek príde do vašej mysle - čokoľvek - dovoľte tomu vyjadriť sa, spolupracujte. Žiadny odpor, iba tok emócií.

Keď chcete kričať, kričte. Spolupracujte s tým. Hlboký krik, totálny krik, do ktorého je zapojené celé vaše bytie, je veľmi terapeutický, hlboko terapeutický. Mnoho veci, veľa emócií sa uvoľní jednoduchým krikom. Keď je krik totálny, bude v tom celé vaše bytie.

Tak ďalších desať minút (tento druhý krok trvá aj desať minút) dovoľte si vyjadrenie skrze plač, tanec, vreskot, plačom, skákanie, smiech.

Zo začiatku môžete pridať trochu úsilia, dokonca i zahrať. Stali sme sa tak falošní, že nemôžeme už robiť nič skutočného a autentického. Všetko je len pre fasádu - maska.Preto, keď začínate robiť túto techniku ​​- na začiatku - môžete tomu trochu pomôcť. Môže to vyžiadať úsilie, môže to byť len hrané. Ale nelámte si s tým hlavu. Choďte do toho.Čoskoro sa dotknite tých zdrojov, kde ste potlačili veľa veci. Keď sa raz tie zdroje uvoľnia, pocítite úľavu. Príde k vám nový život, stane sa nové narodenie.

Táto úľava je základom, a bez neho pre človeka takého, aký je, nie je možná žiadna meditácie. Zasa nehovorím o výnimkách. Tie nie sú podstatné.

S týmto druhým krokom - keď sú veci vyhodené - stávate sa voľní. Tým je myslená prázdnota, treba vyprázdniť všetky potlačenia. V tejto prázdnote sa dá niečo robiť. Môže sa prihodiť transformácia, môže sa prihodiť meditácia. Potom, v treťom krokov používam zvuk hoo. V minulosti sa používalo mnoho zvukov. Každý zvuk má špecifický účel.Napríklad, hinduisti používali zvuk aum. Možno ho poznáte. Ale ja nebudem odporúčať aum. Aum búcha do srdcového centra, ale človek už nie je vycentrovaný do srdca. Aum búcha na dvere, kde nikto nie je doma.

Sufi používali hoo, a keď poviete  hoo nahlas, pôjde hlboko do vášho sexuálneho centra.Preto tento zvuk sa požíva ako vnútorné búšenie. Keď ste sa stali prázdny a voľný, tento zvuk sa môže vo vás pohybovať. Pohyb zvuku je možný len, keď ste prázdny. Ak ste naplnený potlačením - nič sa nestane. Niekedy to je dokonca nebezpečné používať mantru alebo zvuk, keď ste naplnený potlačením. Každá vrstva potlačenia zmení cestu zvuku a konečným výsledkom môže byť niečo, o čom sa vám nikdy nezdalo, nikdy ste to nečakali a nikdy nechceli. Potrebujete voľnú myseľ, až potom môžete používať mantru.

Preto nikdy neodporúčam mantru pre nikoho, tak ako je. Najskôr sa musíte očistiť. Táto mantra hoo by sa nikdy nemala robiť bez prvých dvoch krokov. Nikdy by sa nemala robiť bez nich. Toto hoo sa používa iba v treťom kroku (desať minút) - používa sa čo najhlasnejšie, aby prinieslo do toho celú vašu energiu. Týmto zvukom búši do vašej energie. A keď ste prázdny - keď ste sa vyprázdnili, v druhom kroku katarzia - toto hoo pôjde hlboko a udrie do sexuálneho centra.

Sexuálne centrum môžete zasiahnuť dvoma spôsobmi. Prvý je prirodzený. Kedykoľvek vás priťahuje príslušník opačného pohlavia, sexuálne centrum je zasiahnuté zvonku.Tento zásah je tiež jemnou vibráciou. Muža priťahuje žena alebo ženu priťahuje muž.Prečo? Čo také je v mužovi alebo čo takého je v žene? Zasahuje  - je kladná alebo záporná elektrina, jemná vibrácia. Je to zvuk, skutočne. Napríklad, asi viete, že vtáky používajú zvuk pre sexuálnu príťažlivosť. Všetok jej spev je sexuálny. Opakovane jeden do druhého naráža zvláštnymi zvukmi. Tieto zvuky zasahujú sexuálne centrá vtákov opačného pohlavia. Jemné vibrácie elektriny vás zasahujú zvonku. Keď je vaše sexuálne centrum zasiahnuté zvonku, vaša energia začína tiecť von - smerom k druhému.Potom nastáva reprodukcia, zrodenie. Niekto ďalší sa z vás narodí.

Hoo zasahuje rovnaké centrum, ale zvnútra. A keď je sexuálne centrum zasiahnuté zvnútra, energia začína prúdiť vo vnútri. Tento vnútorný prúd energie vás úplne zmení.Transformujete sa - rodíte sami seba

Transformácia prebieha iba keď vaša energia tečie opačným smerom. Práve teraz tečie von, ale potom začína tiecť dovnútra. Teraz tečie dolu, a potom - hore. Tento stúpajúci prúd energie je známy ako kundalini. Pocítite ho tiecť vo svojej chrbtici, a čím vyššie sa pohybuje, tým vyššie sa pohybujete aj vy s ním. Keď táto energia dosiahne brahmarandhra - posledné centrum vo vás: siedme centrum, umiestnenéna vrcholku hlavy - dostali ste sa k najvyššiemu ľudskému vrcholu.

V treťom kroku používam hoo ako dopravný prostriedok, ktorý nesie energiu nahor.Tieto prvé tri kroky sú katarzné. Nie sú meditácia ale iba príprava na ňu. Sú prípravou ku skoku, nie skokom samotným.

Štvrtý krok je skokom. Vo štvrtom kroku poviem stop! Keď poviem "Stop!" úplne sa zastavte. Vôbec nič nerobte, pretože čokoľvek urobíte môže vás vyrušiť a potom stratíte pointu. Čokoľvek - len zakašlanie, alebo kýchnutie - a môžete sa minúť s celou vecou, pretože sa pohla vaša pozornosť.

Nič nerobte. Neumriete. Aj keď prichádza kýchnutie, a vy desať minút nekýchnete, neumriete. Keď cítite, že vás to núti zakašlať, keď cítite dráždenie v krku a nič nerobíte, neumriete. Len dovoľte vášmu telu zostať mŕtve, aby sa energia mohla pohybovať v jednom stúpajúcim prúdu.

Keď sa energia pohybuje hore, stávate sa tichší a tichší. Ticho je vedľajší produkt stúpajúcej energie a napätie je vedľajší produkt energie zostupujúce dolu. Teraz celé tvoje telo sa stáva tak tiché, ako keby zmizlo. Nebudete schopní ho cítiť. Stali ste sa beztelesný. A keď ste tichý, celá existencia je tichá, pretože existencia je iba zrkadlo.Odráža vás. V tisícoch a tisícoch zrkadiel vás odráža. Keď ste tichý, celá existencia sa stáva tichou.

V tomto tichu vám poviem, aby ste boli obyčajným svedkom - stála pozornosť: nič nerobíte, ale iba zostávate svedkom, iba zostávate zo sebou samým, nerobíte nič - žiadny pohyb, žiadna túžba, žiadne stávania sa - ale iba zotrvanie tam a vtedy, tiché svedectvo toho, čo sa deje.

Toto zotrvanie v centre, v sebe samom je umožnené vďaka prvým trom krokom. Kým sa neurobia tieto tri, nemôžete zostať so sebou samým. Môžete o tom hovoriť, premýšľať, snívať o tom, ale nestane sa to, pretože nie ste pripravení.

Prvé tri kroky Vás pripravia zostať s okamžikom. Urobia vás bdelým. To je meditácia. V tejto meditácii sa stáva niečo za slovami. Raz sa to stane a potom už nikdy nebudete rovnaký, to je nemožné. To je rast; nie je obyčajná skúsenosť. To je rast.

Pamätajte, zostaňte svedkom

To je meditácia, v ktorej musíte byť stále pozorní, vedomý, bdelý, čokoľvek robíte. Prvý krok, dýchanie; druhý krok, katarzia; tretí krok, mantra, mahamantra 'hoo'. Zostaňte svedkom. Nestrácajte sa.

 

Je ľahko sa stratiť. Môžete zabudnúť počas dýchania.Môžete tak silno dýchať, že zabudnete byť svedkom. Ale potom stratíte pointu. Dýchajte čo najrýchlejšie, čo najhlbšie, preneste do toho všetku energiu, ale stále ostante svedkom.

Pozorujte čo sa deje, ako keby ste bol divák, ako keby sa všetko v tele dialo s niekým iným a vedomie bolo vycentrované a pozorujúce.

Toto vedomie sa má preniesť do všetkých troch krokov. A keď sa všetko zastaví a vo štvrtej fáze sa stanete úplne neaktívny, zmrazenie, táto bdelosť dosiahne svoj vrchol. 

 

zdroj: