Choď na obsah Choď na menu
 


Očistný rituál

Očistné rituály sa robia nie len pre očistenie nejakej veci, ale tiež pre očistu samého seba v ponímaní ako očisty duševnej.

Pri očiste nám vždy pomôže jeden zo  živlov.

Najzákladnejším živlom pre očistný rituál je voda.

Pre začiatok doporučujem tento postup.

 

Pustíme studenú vodu z kohútika. Pri odtekaní vody myslíme na silu živlu, ktorý nám pomáha a do tretice na seba samého. Voda odteká, uvedomujeme si jej silu, odtekajúca voda so sebou odnáša všetko čo sa točí okolo prúdu.

Druhým bodom, sme mi ako žiadajúci. Je dôležité najprv očistiť seba. S odtekajúcou vodou myslíme na seba, ako sa ukľudňujeme, ako sme kľúdný a kľudnejší, ako všetky chmúry dňa odtekajú, malicherné maličkosti tohoto dňa, rovnako tak aj dlhotrvajúce problémy. Tieto myšlienky nech odtečú, rovnako ako akékoľvek myšlienky, ktoré už nesúvisia s našou potrebou, ktorá viedla k tomuto rituálu. Potom i myšlienky súvisiace s okolnosťami,  ktoré nás k tomu vedú až v nás zostane len jedna jediná myšlienka očista seba samého.

Vo chvíli, kedy sme kľudní, nezaťažení inou myšlienkou než samého seba, pociťujeme radosť z tej chvíle, radosť, ktorá pramení práve z vykonanej činnosti, ktorá nám pomôže. V túto chvíľu sme očištený a sme si istý, že pri očiste predmetu naň neprejdú žiadne negácie.

Tretím bodom je očista predmetu. Rovnako tak ako sme poprosily o očistu seba, poprosíme o očistu predmetu. Uvedomujeme si akým spôsobom sa k nám dostal, akými cestami, prečo práve tento  práve teraz  Kto všetko sa na tom podieľal. Práve pri výrobe, stvorenia, pri týchto cestách, sa naň navaľovalo množstvo  informacií, nie len pozitivných, ale i nežiadúcich. Tieto informácie boli dôležité aj pre samotný predmet, práve s nimi sa dostal až k nám. Uvedomujeme si teda výrobné, cestovateľské cesty až k nám. Poďakujeme za ne, nesúdime, či boli dobré, alebo zlé, ale príjmeme, že tu je. Je tu pre nás, pre naše dobro. My sme tiež dobrý, rovnako sme sa očistili aj my a rovnako aj on bude očistený. Opäť si uvedomujeme silu vody vnímame jej obrovskú moc, moc jedného zo  živlov. Požiadame o očistu predmetu, od všetkého negatívneho.

Potom  vložíme predmet, cítime ako voda steká po našich prstoch, ak obteká daný predmet, preto, že my sme čistý, negácie, ktoré se uvoľňujú nepôjdu k nám, ale sila živlu ich stiahne dole.

Po očistě předmět okapeme, můžeme i sedmkráte zatočit rukou a silou odstředivou osušit, však točit v pravo, po směru hodinových ručiček !

Predmet môžeme aj osušiť pripravenou utierkou.

Takto očistený predmet je zbavený všetkého negatívneho.

Ďalsí očistný rituál napríklad na šperky, je zasypať  šperk na 24 hodín soľou najlepšie morskou , ale môže byť aj tá naša J-