Choď na obsah Choď na menu
 


Pentagramy, amulety 2

 

   amulet-piatich-pozehnani.jpgSymbol piatich požehnaní - šťastia, zdravia, pokoja, dobra a dlhého života. Pochádza zo starovekej Číny, kde bol často zobrazovaný na mnohých ozdobách a odevoch. Predstavuje 5 netopierov okolo znaku univerza večnosti, ktoré žiju v mieste prechodu do iného sveta a odtiaľ prinášajú odpustenie a dobro, ktoré rozširujú do tmy tohto sveta.

 

anagram-lasky.png

Anagram lásky, ktorý sa používa na prípravu talizmanov. Má dať voľnosť skrytým citom a milostným očakávaniam. Tento znak by mal prebudiť opätovanie lásky, spiace milujúce srdce, ale tiež zachovať trvanlivosť a stálosť už vzbudených citov v ďaľšom živote

 

 

ankh.jpgEgyptský kríž života ANCH -symbolizuje nesmrteľných bohov. V hieroglyfickom písme znamená Život. Podľa Egypťanov mal prinášať dlhovekosť a večné zdravie. Bol kľúčom k otváraniu brán do raja a zjednotenie s bohmi. Jeho nosením nám navracia energeticku rovnováhu, uvoľňuje z tela všetky škodlivé vplyvy, ktoré vznikli chorobou a únavou. 

 

atlantsky-znak.jpg

 

Atlantský znak má oveľa viac symbolov ako to na prvý pohľad vyzerá. Obsahuje rôzne geometrické tvary, ktoré majú svoj význam, ako i presne určený počet obrazcov, ktoré rovnako vyjadrujú určitú symboliku.

 

biely-pentagram.jpg Moc svetla (Biely pentagram) je základný znak ochrany. Štít, ktorý odráža zlé kliatby a želania a vracia ich späť k adresátovi. Chráni pri vykonávaní mágie. Dovoľuje zlé sily odviesť na iné miesto a tam ich spútať. 

 

 

caligostrov-magicky-kod.pngCaligostrov tajomný magický kód pomocou ktorého mág, alchymista a šarlatán používali náhodné kombinácie písmen z troch Šalamúnových kľúčov a tie tvorili zaklínadla na rôzne želania. Používanie tohto amuletu by malo posilniť spirituálne schopnosti, vyplniť vyrieknuté želania a zaklínadla a umožniť predpovedať budúcnosť

 

 

cigansky-amulet.jpgCigánsky amulet ochraňuje pred kúzlami, čarami a klebetami. Chráni pred pohanskými praktikami, závisťou, podlosťou, žiarlivosťou, nepriateľmi a falošnosťou priateľov. Prenasledovatelia sú jeho mocou zahnaní do úzadia. 

 

 

cinsky-mesacny-kalendar.jpgČínsky mesačný kalendár je znamenie večného zrodu a trvania bytia. Je používaný ako ozdobný motív, ktorý má napomáhať novému životu a podporovať šťastný pôrod. Má sprostredkovať novému životu dobré vlastnosti a dať ho pod ochranu 12 hviezdných znamení ( 12 zvierat cyklicky panujúcich na nebi ). Má chrániť úrodnosť a zdravie ako aj zaručovať následníkov a životnú silu

 

 

cinsky-ochranny-duch.jpg   Čínsky ochranný duch je považovaný za osobného strážcu, ktorý pomáha v najťažších chvíľach pred zrútením, kedy       človek pochybuje o všetkom pozitívnom, v ťažkých chvíľach depresie, stresu a zúfalstva. Pomáha nájsť cestu z ťažkostí,     sprevádza na ceste upokojenia duše a nastoleniu rovnováhy

 

 

davidova-hviezda.jpgDávidova hviezda - hexagram symbolizuje viditeľný a neviditeľný svet. Bola v 17 st.prevzatá za symbol judaizmu, Judy a kráľa Izraela. Predstavovala súhvezdie, pod ktorým sa čakalo na Mesiáša, 6 pracovných dní a sabat / stred/ 

 

 

dlan-stastia.jpg Dlaň šťastia nazývaná aj srdcová ruka Krišny je symbolom aktivity a osudu človeka v Božej dlani. Prináša priateľskú otvorenosť, odpustenie, štedrosť a vľúdnosť. Pri jeho nosení máme možnosť vytiahnúť si šťastnou rukou karty vlastného osudu, nachádzať iba dobrých priateľov a rozhodovať sa vždy správne. 

 

 

jin-a-jang-v-kruhu-osmich.jpgJing-Jang v kruhu ôsmich triagramov vyjadruje silu tvorenia, prijímania, prehlbovania, trvania, prenikania, zjednocovania, naplňovania a podporovania. Symbolizuje kúzlo života proti zlu. Spája sa s veštením I-Gingu, na predpovedanie bližšej i vzdialenejšej budúcnosti.

 

jing-jang.jpg Jing-Jang veľmi známy činský symbol filozofie taoizmu, symbol večnej existencie a harmónie vo vesmíre vďaka rovnováhe medzi protichodnými prvkami jing a jang. JANG - biely, mužský, aktívny, deň, nebo, oplodňujúca sila, dominantnosť. JING - čierny, ženský, pasívny, noc, zem, rodiaca sila, poddanosť. Je to symbol života. Rovnováha protikladov

 

 

jupiterov-pentakel.png Jupiterov pentakel kabalistiký vzor spojuje užitočné mužské a ženské sily a tvorí tak ideálny harmonický zväzok. Slúži na dobré vzťahy, harmóniu a hlbšie vzájomné pochopenie medzi dvoma ľuďmi. Odstraňuje prekážky v duševnej i fyzickej sfére, ktoré by stáli v ceste k plnému šťastiu a porozumeniu. Tiež dáva plodnosť potomkov. 

 

 

kamen-slnka.jpg  Aztécky kalendár tiež Kameň Slnka. Umožňoval kňazovi dôkladné prečítanie zatmení Slnka a ďaľších astrologických    znamení, ktoré pomáhali vládcom. Symbolizuje premýšľanie a sebareflexiu. 

 

 

 

keltsky-kriz.jpg

Keltský kríž zobrazuje starobilý kruh mandalu v kresťanskom kríži. Mal rozlíšiť kultúrny a spoločensky okruh týchto ľudí od iných. Ukazuje ich ako inteligentnejšiu, vyššiu civilizáciu a uprednostnenú. Zachádzalo sa s ním obradne a s úctou, aby neboli prekročené hranice sveta, zpoza ktorých niet návratu. V praxi prináša osvietenie a dáva vízie. 

 

 

krestansky-symbol-viery-nadeje-a-lasky.jpg

Kresťanský symbol viery, lásky a nádeje Vonkajší kruh predstavuje svätožiaru silnej viery a pravdy - znak Krista a Marie.Svetelné lúče symbolizujú božské svetlo, ktoré dáva nádej, osvietenie, ukazuje cestu a vedie cez prekážky do raja. Srdce symbol lásky Boha k ľuďom má prebúdzať v ľudských srdciach lásku ku všetkému stvorenému. 

 

 

 

kriz-z-golgoty.jpg

 Kresťanský kríž Golgoty Symbolizuje silnú vieru a víťazstvo nad utrpením, pripravenosť pomôcť blížnemu. Jeho nosenie prináša dôveryhodnosť, chráni pred zlými silami a osobami s nečistými úmyslami. 

 

 

 

magicky-kruh-uspesnosti.jpg Kruh úspešnosti - magické koleso šťastia dáva úspech v obchode, konkurze a obchodných transakciách. Rovnako vo sfére výroby a remeselníkov má zaistiť zdarné dokončenie diela. Slúži na rast majetku a zaisteniu správných rozhodnutí, posilneniu intuícii a obozretnosti pri obchodných a finančných jednaniach. 

 

michelangelov-kruh.jpg

 

Michelangelov magický kruh je kabalistický ochranný znak, ktorý symbolizuje najvyššiu duševnú dokonalosť a čestné konanie a úmysly. Má chrániť pred zlými silami a vnútornou skazenosťou. Pomáha oslobodiť sa od zlého vplyvu iných. 

 

 

 

om.jpg  ÓM Staroveký inditský a tibetský znak. Je to vizuálna forma magického zvuku, mantry, uľahčujúci víziam, osvieteniu a zjednoteniu s najvyšším princípom. Položený na lotosovom kvete spôsobuje vnútorný pokoj, dodáva silu a podporuje každé konanie. Je symbolom absolútna a všetkej múdrosti. 

 

 

pantalpha.jpg Pantalpha je spoznávací znak pytagorejcov, symbol matematického učenia. Ako talizman slúži na rozvoj myslenia a vedomia pri riešení najkomplikovanejších a najťažších problemov. Pomáha dostať sa z najťažšich a beznádejných situácií, slová na talizmane znamenajú "Ty zvíťazíš". 

 

 

rafaelov-pentakel.jpg 

Rafaelov pantakel je pentakel archanjela Rafaela. Pomáha zvíťaziť a prekonávať fyzickú bolesť. Dáva silu v boji s fyzickým i psychickým utrpením. Zmenšuje všetky bolesti, utešuje , uzdravuje a vzbudzuje nádej. 

 

skrizena-vadzra.png  Zkrížená vadžra - dvojitá prekrížená vádžra je buddhistický symbol nezničiteľnosti, ktorý dáva moc a vieru vo večné znovuzrodenie. Je znakom jedného z piatich vtelení Buddhy. Používa sa pri tantrickej meditácii, napomáha sústredeniu, odstraňuje závislosť na materiálnom svete. Dáva rovnováhu tela, duše a mysle. 

 

starocinsky-symbol-dlhovekosti.jpgStaročínsky symbol dlhovekosti patrí k základom šťastného života. Zložité čiary majú prebúdzať silu a vnútornú energiu, napomáhať kondícii tela a mysle. Prináša zdravie, šťastie a sviežosť na celý život i v starobe. 

 

starocinsky-symbol-stastia-fu.jpgFu staročínsky symbol šťastia. Magické slabiky predstavujú úprimné a srdečné blahoželanie. Prináša taký druh šťastia aký si želá obdarovaná osoba. 

 

strom-zivota.jpg

Strom života je symbolom počiatku, nebeského raja, nesmrteľnosti a znovuzrodenia. Priaznivo pôsobí pri plodení zdravého potomstva a šťastného narodenia, lieči neplodnosť, zvyšuje potenciu a dodáva vitálnu silu života a vytrvalosť. 

 

sup-strazca-egypta.jpgSup - strážca starého Egypta, ochránca privilégií a miesta v sociálnej hiearchii. Je osudovým znamením, ktoré poukazuje na predmety, ktoré môžu predurčovať našu budúcnosť. Je duchovným ukazovateľom smeru cesty a symbolom duše. Oslobodzuje dušu od všetkých zlých charakterových vlastností a napĺňa ju tvorivými silami a sabavedomím. 

 

suppilulima.jpg

Kráľovská pečať Suppilulima II, ktorý bol tvorca Hetyckého impéria /1370 pr. Kr. / - kópia sa stala talizmanom na získanie vlády, pocty, postaveniu a vplyvu. Dáva sebaistotu, vodcovské a riadiace schopnosti. Managerom a riaditeľom prináša uznanie a rešpekt medzi podriadenými. 

 

symbol-zjednotenia.jpgSymbol zjednotenia vytvorený Sri Sai Babou, ako emblém odvekej správnej cestySymbol zjednotenia náboženských vyznaní v mene mieru a duchovného rozvoja ľudstva, založeného na vzájomnej tolerancii. Je vytvorený súčasným duchovným učiteľom Srí Sathja Sai Babou, ako emblém odvekej správnej cesty. Rozkvitajúci lotosový kvet - symbol duchovného rozvoja - obklopujú zjednotené symboly najväčších svetových náboženstiev a symbol posvätného ohňa dávajúceho moc.

 

symbol-kozmickeho-poriadku.jpgFanes grécky boh v kruhu hviezdnych znamení. Mandala je symbolom kozmického poriadku a usporiadania javov v správnom časovom slede. Ako Talizman umožnuje harmonické spojenie procesov, konaní a javov. Napĺňa nás pokojom, dáva čas na premýšlanie a pomáha nám uvoľniť sa, symbolizuje nový život, reinkarnáciu. 

 

 

salamunov-stit.jpgSvätý Šalamúnov štít hebrejský ochranný amulet. Svojho majiteľa má posilniť v boji s nečistými silami, podporiť jeho vieru, nádej a odvahu. Napomáha pri činení dobra a dávaniu dobrého príkladu. Konečný efekt je dovedenie k vykúpeniu a osvieteniu

 

salamunova-pecat---hexagon.png

 Šalamúnova pečať hexagon predstavujúci usporiadanie sveta sa skladá z dvoch trojuholníkov nižšieho a vyššieho sveta. Znamená najvyšiu múdrosť a najvyšší stupeň do preniknutia magických vied. Má pomáhať pri správnych ponaučeniach a prinášať osvietenie

 

talizman-bohatstva.jpg Štastný osud a bohatsvo napomáha k šťastiu a bohatstvu "bez práce". Spôsobuje dobré vibrácie, ktoré podporujú vyžarovanie šťastia v číselných hrách. Umožňuje výhru ak osud poukazuje na výhercu. Umožňuje byť vybratý, priťahuje šťastie a bohatstvo na majiteľa. 

 

 

thorovo-kladivo.jpg

 

Thorovo kladivo (Thor - grécky boh hromu) má slúžiť chránencovi pred zlom. Pomáha rozpoznať konanie nepriateľov, predchádzať nebezpečenstvu. Kladivo podporuje silu a dodáva energiu v boji proti vlastným slabostiam

 

 

treti-slnecny--pentakel.jpg Tretí slnečný pentakel napomáha k úspechu pri ochodných začiatkoch, začiatkoch podnikania a kriéry. Pomáha pri naplnení všetkých predsavzatí, prináša zdarilé začiatky a skoré prvé úspechy. Dodáva energiu, sebadôveru, optimizmus a sviežosť mysle. 

 

 

udjat.jpg

Udjat - sväté oko Hora / boha neba /symbolizuje predvídavosť a múdrosť. Dáva ostražitosť. Predstavuje všadeprítomnosť Boha, ktorý dáva pozor vždy a všade. Ako amulet pomáha chrániť pred nepriazňou nadriadených a iných ľudí, ktorí by mohli komlikovať ďaľší osud. 

 

univerzalny-amulet.jpg Šalamúnov pentakel prináša odpočinok. Umiestňuje sa v spálni, dáva sa k posteli, alebo na miesto odpočinku. Pomáha regenerácii všetkých energií stratených počas dňa a dôležitých pre život. Ukľudňuje spánok. pôsobí proti nespavosti a ochraňuje počas odpočinku. 

 

vojnovy-talizman.jpg

 

 

Velký vojnový talizman kabalistický magický štít chráni pred poranením a utrpením. Dáva istotu a bezpečie v boji a počas vojenskej služby. Jeho magická moc chráni pre guľkami a náhodným zranením.