Choď na obsah Choď na menu
 


Význam čísel

Životné číslo

Dátum vášho narodenia určuje Vaše najzákladnejšie a najdôležitejšie číslo, životné číslo, je dané raz a navždy a nikdy sa nezmení. Má rozhodujúci vplyv na celý Váš život, udáva mu smer a určuje lekcie, ktoré sa máte naučiť. Životné číslo má zvláštne vlastnosti a rysy, ktoré  sa dajú modifikovať postupne prebiehajúcimi cyklami, ale navždy zostane súčasť vášho najvnútornejšieho bytia.

 Postup: Sčítajte jednotlivé číslice dátumu vášho narodenia vrátane vášho uvedeného neskrátene, pokiaľ Vám nezostane jediná číslica. (Uvedomte si však, že 11 a 22 sú samy o sebe dominantné čísla a majú vlastný výklad.)

 Príklad: Narodili ste sa 22.11.1990 = 2+2+1+1+1+9+9+0 = 25 = 2+5 = 7

 Čísla

1 smelý, dominantný, mocný, priekopnícky, imaginatívni

2 pasívny, vnímavý, intuitívny, harmonizujúci, citový

 3 tvorivý, aktívny, všestranný, nezávislí, idealistický

 4 logický, praktický, spoľahlivý, oboma nohami na zemi

 5 aktívny, slobodymilovný, duchaprítomný, zvedavý

 6 starostlivý, súcitný, tvorivý, idealistický

 7 pozorný, analytický, vynaliezavý, hlboko mysliaci, rozjímavý

 8 autoritatívny, energetický, zodpovedný, vytrvalý, duchovný

 9 súcitný, objektívny, tvorivý, teatrálny, dobrosrdečný

Čísla od 1 do 9 sú základné alebo jednoduché čísla, zatiaľ čo od 10 do 65 sú čísla zložené.
Podľa Pythagora sa v numerológií používajú čísla 1 až 9 a pomocou nich robíme všetky naše výpočty.
Každé dvojčlenné číslo môžeme previesť na jedinú číslicu prirodzeným sčítaním zľava doprava.
Konečné číslo, ktoré vyjde sčítaním všetkých čísel, sa volá duševné alebo duchovné číslo a znázorňuje koleso osudu.
Každé číslo má pozitívne účinky, ktorými je každý z nás obdarený.
Pretrvávajú aj záporné účinky čísla, ak sú dve alebo viac čísel v rozpore.
Každé písmeno abecedy je zastúpené číslom, ako vidieť na obrázku. 

Pismeno Ch ma hodnotu 4, pismeno č-1, š-2, ž-7, ř-9

Písmená a číselné hodnoty

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

 

 

 

Osobné číslo

Odhaľuje Váš prístup k životu a to, ako zvládate životné výzvy, a určuje základy Vašej osobnosti a tvár, ktorú ukazujete svetu. Vaša „vonkajšia osobnosť“ má numerickú hodnotu spoluhlások vo vašom mene. Vaše „vnútorné Ja“, ktoré sa môže značne líšiť od vonkajšieho, je dané samohláskami. Spočítané dohromady, samohlásky a spoluhlásky dávajú celkové osobné číslo.  Ak máte rôzne rady čísel, pomôže vám to k hlbšiemu pochopení seba samých. Ak Vaša vnútorná osobnosť má rovnaké číslo ako vonkajšia  alebo je s ňou v súlade, nemáte ťažkosti z uplatňovaním svojej osobnosti. Ale ak Vaša vnútorná a vonkajšia osobnosť majú disharmonické čísla, môže byť výsledkom konflikt. Tvár, ktorú ukazujete svetu, potom zakrýva veľmi odlišné vnútorné potreby, ktorým je odopreté prejaviť sa verejne.

 Postup: Použite tabuľku numerických hodnôt a vypočítajte hodnotu spoluhlások a samohlások vo svojom mene a potom ich spočítajte, aby ste získali hodnotu celého mena.

 Príklad :

T      A       T        I       A       N       A           Z       A      T        K        O      V      A  

         A                 I        A                  A                      A                          O               A
         1                9        1                  1                      1                          6                1

T            T                     N                Z             T      K             V     

2            2                     5                 8             2      2             4

  

 Samohlásky

20 =  2+0= 2

Spoluhlásky =

25= 2+5= 7
Osobné číslo:2+7=9

OSOBNÉ ČÍSLA

 1  Ego a logická myseľ  Energetický, sebaistý, tvorivý, spoločenský. Prirodzená vodcovská osobnosť so silnou vôľou. Rád riadi druhých. Môže byť dominantný. Zablokované prejavy: Narkománia, nespokojnosť, neistota, tvrdohlavosť, samoľúbosť, neznášanlivosť.

2  Duch spolupráce a súladu  Ochotný pomáhať druhým, starostlivý, výkonný. Hľadá bezpečie a stabilitu. Pasívny a prístupný. Pomocník Zablokované prejavy: Priveľká kritickosť, nerozhodnosť, priveľká prispôsobivosť, pomáha, ale náhle prestane.

 3  Potreba citového vyjadrenia a precitlivenosť  Citový, aktívny, družný, výrečný. Má úspech. Geniálny. Idealistický, večný optimista. Zablokované prejavy: Strach z odmietnutia, snaží sa získať pozornosť druhých, namyslenosť, zradnosť, melanchólia, precitlivenosť.

4  Číslo formy a obsahu Logický, vyrovnaný, spoľahlivý, dôveryhodný. Sebaisto výkonný, dosahuje trpezlivo pokrok. Môže byť priveľmi rezervovaný; potrebuje viac pružnosti. Zablokované prejavy: Netrpezlivosť, nepraktickosť, nestálosť, konzervatívne návyky.

 5  Rovnováha medzi voľnosťou a disciplínou  Miluje slobodu, rázny, spontánny, nekľudný. Má mnoho tvárí. Živá, vtipná myseľ. Spoločenský. Všestranný kontaktný človek, vie jednať s ľuďmi. Zablokované prejavy: Roztržitosť, nezodpovednosť, priveľká opatrnosť, nespoľahlivosť.

6  Číslo lásky  Utešiteľ, diplomat, vzpriamený. Dáva a stará sa. Hľadá rovnováha súlad. Vynikajúci v obchode a v bankovníctve. Zablokované prejavy: Puntičkár, pôžitkár, sebec, majetnícky, žiarlivý.

 7  Potreba vypestovať si dôveru  Premýšľavý, introvertný, nad všetkým povznesený. Cesty do vlastného vnútra, sníva o lepšom svete. Vyberavý, analytický a všímavý. Zablokované prejavy: Podozrievavosť, uniká pred skutočnosťou, zatrpknutosť, zradnosť, nedôverčivosť.

8  Potreba spojiť hmotné úspechy s duchovnými  Veľkoryso štedrý, rozhodný, spoľahlivý. Dobrý organizátor zo zmyslom pre zodpovednosť, ale môže budiť dojem príliš náročného, pretože chce o všetkom rozhodovať.Zablokované prejavy: Ničí sám seba, tyran, posadnutosť peniazmi.

9  Číslo dokonalosti  Dynamický, charizmatický, nezávislí. Duchovne vyspelý, ale aj tak sa musí ešte učiť. Potrebuje sebakázeň a pochopiť sám seba. Zablokované prejavy: sebectvo, mrhanie nadaním, bigotnosť.

 11  Životné poslanie  Vplyvný vodca a nebezpečný protivník. Vládne strhujúcimi presvedčujúcimi schopnosťami. 

22  Zvláštna lekcia  Silný a veliteľský. Nesmierny potenciál, pokiaľ s ním dobre zachádzajú. 

Ruka Fatimy

Hovorí sa o nej, že ukáže Vašu povahu, charakter a schopnosti na základe numerickej hodnoty (Vášho vlastného čísla) mena, pod ktorým ste známi. Ak chcete zistiť svoju základnú charakteristiku, pozrite sa na tabuľku vlastných čísel. Ruku Fatimy môžete použiť tiež k zisteniu čísel svojich partnerov, priateľov, zamestnávateľov a detí. Tabuľka Vám poslúži pri výbere mena pre Vaše dieťa alebo pre Vás, ak chcete svoje meno zmeniť. Dobrú službu Vám urobí pri voľbe profesionálneho mena alebo pseudonymu, pretože si podľa nej môžete vybrať také, ktoré vibrácie Vám zaistia šťastie. Ruka Fatimy ukazuje oblasti, kde nájdete šťastie aj tam kde musíte prekonať slabiny. Taktiež môže upozorniť na možnosti úspešnej životnej dráhy a budúce perspektívy.

Postup: Napíšte meno a priezvisko a medzi jednotlivými písmenami nechajte medzery. Pod každým písmenom napíšte príslušnú hodnotu, ktorú nájdete na doleuvedenom obrázku ruky. Spočítajte hodnoty u každého mena a potom ich spočítajte dohromady. To je Vaše vlastné číslo.Ak tam nájdete celé číslo, rozdeľte vlastné číslo na jednotlivé číslice a kombinujte jednotlivé zhody tak, aby Vám vyšiel výklad. Vezmime ako príklad moje meno.

T       A    T     I    A    N      A                A    T        O     V     A 

100   1   100   9    1     40     1             500     100  10   50   700   1     

Vyhľadám si v tabuľke numerických súvislostí čísla 1000, 600, 14. Tam sa dozviem, že som naplnená ctižiadosťou a najprv sa stanem obeťou závisti a až potom príde úspech a obrat šťasteny a že som oddaná a altruistická.  

A-1                      N-40                    Z-500

B-2                      O-50                    J-600

C-3                      P-60                    V-700

D-4                      Q-70                   HI-800

E-5                      R-80                   HU-900

F-6                      W-400                M-30

G-7                      S-90

H-8                      T-100

I-9                       U-200

K-10                    X-300

L-20                    Y-400

 

1          Vášeň, ambície, elán

2        Zakončenie, kríza, nové začiatky

3        Mystika, fantázia, duchovná láska

4        Smelosť, múdrosť, energia

5        Šťastie, bohatstvo, manželstvo

6        Puntičkárstvo, práca

7        Meditácia, čisté city

8        Láska k spravodlivosti, čestnosť

9        Ťažká doba s problémami

10    Naplnenie, spravodlivosť, budúce šťastie

11    Chyby, neľahko dosiahnuteľný úspech

12    Šťastie, úspech

13    Cynizmus

14    Oddanosť, altruizmus (nezištná starostlivosť o blaho iných ľudí)

15    Kult krásy a ideálu

 16 Dokonalé šťastie, zmyselnosť, láska

 17 Nezodpovedná nestálosť

 18  Nenapraviteľná tvrdohlavosť

 20  Smútok, strohosť

 21  Agresivita, násilie

 22  Vynaliezavosť, obozretnosť, tajomnosť

 24  Ľahostajnosť, sebeckosť

 25  Inteligencia, plodnosť

 26  Ste radi užitočný

 27  Guráž a nepoddajnosť

 28  Neha a láska

 30  Manželstvo, vehlas

 31  Ctižiadosť a sláva

 32  Celibát, zdržanlivosť

 33  Príkladné správanie

 34  Útrapy a veľké súženie

 35  Telesné a duševné zdravie

 36  Génius, fenomenálne nápady

 37  Cnostný, dlhodobý vzťah

 38  Hrabivosť, závistlivosť

 40  Veselosť, radosť

 41  Chýba vedomie vlastnej hodnoty

 42  Cestovanie, náročné skúšky

 43  Duchovný učiteľ, obrady

 44  Moc, pompa, česť

 45  Tvorivý, veľa detí

 46  Prebytok, život na vidieku

 47  Bezstarostný život, dlhovekosť

 48  Právne záležitosti, súd

 50  Obmedzenie, potom sloboda, šťastie

 60  Prežijete svojho partnera

 70  Milujete vedu

 73  Milujete prírodu a prostotu

 75  Citlivosť, vrelosť, filantropia

 77  Pokání, odpustenie

 80  Choroba, vyliečenie, dlhý život

 81  Umelecké sklony, intelekt

 90  Nedostatok prezieravosti 

100 Česť, sláva

120 Lojálnosť, vlasteneckosť

150 Pochlebovanie, licomernosť

200 Nerozhodnosť

215 Ľahko postihovaný nehodami

300 Filozofická myseľ

313 Intuícia, jasnozrivosť

350 Naivita

360 Spoločenskosť mnohostranné nadanie

365 Vypočítavosť, vlastné záujmy, sebectvo

400 Umenie, láska, výbušnosť

490 Tajnostkárstvo, záhadnosť, vrúcni cit

500 Voľby, česť, sláva

600 Obeť závisti, úspech a obrat šťasteny

666 Lstivé intrigy, strata postavenia

700 Sila, vitalita, zdravie

800 Úspech, vyhnanstvo

900 Odmenená statočnosť

    1000  Naplnená ctižiadosť

    1095  Mentalita obete

    1260  Súženie, šťastná staroba

    1390  Telesná slabosť, duševná sila  

Zložené a karmické čísla

Keď vezmeme celkovú hodnotu mena človeka a spojíme ju s jeho dátumom narodenia a neprevedieme ju na jednočlenné číslo, hovoríme o čísle zloženom.
Napríklad:
S u m a n                         K u m a r                    D a t t a
1 3 4 1 5 = 14             2 3 4 1 9 = 19             4 1 2 2 1 = 10
                    14 + 19 + 10 = 43 Zložené číslo

Karmické čísla sú zvláštne čísla, ktoré sa nikdy neprevádzajú na jednočlenné číslo.
Takými číslami sú: 11,13,14,16,19,22,33,44,55,61 a 63.
Napríklad:
S a n ž í v                            D i v a n ž í                    K a p u r
1 1 5 1 5 5 4 = 22        4 9 4 1 5 1 9 = 33         2 1 7 3 9 = 22

Zložené a karmické číslo ako hlavné číslo má celoživotné účinky, zatiaľ čo číslo udalosti platí len na obmedzené dobu.
Výrazom „Karma“ máme na mysli výsledok nejakej činnosti a karmické číslo v niečom živote označuje opakované nedostatky.
Ak sa vyskytne ako číslo udalosti, trvajú neblahé účinky len určitú dobu.
Ako náhle karmické číslo vymizne, jedinec sa vyvinie v novom bytí so širšími možnosťami.

Číslo 10 Čestný    Dôveryhodný    Sebavedomý     Šťastný    Buď úspešný alebo smoliar

 Číslo 11 ( karmické) Ľudomilný    Energický Intuitívny a jasnovidný    Veštecké schopnosti   Príkladný Dobrosrdečný    Emocionálne chladný

 Číslo 12 Prirodzená tendencia k napravovaniu a uzmierovaniu   Trpí potichu   Úzkostlivý a nervózny    Obetavý

Číslo 13 ( karmické) S odvahou čelí životu   Často mení plány a miesta

Číslo 14 ( karmické) Energický so záľubou v sexe   Nerozhodný a temperamentný   Zabúdajúci a neznalý Pohyblivý a nadšený   Rád čelí nebezpečenstvu a riskuje   Láskavý a milujúci 

Číslo 15 výrečný   Zmyselný   Umelecké sklony   Príťažlivý   Spoločenský   Hudobné sklony

 Číslo 16 ( karmické) Slabomyseľný   Poddajný   Nebezpečenstvo zlyhania

Číslo 17 Silný Nezávislý   Pravdovravný   Dôveryhodný   Výkonný   Vyrovnaný a intuitívny

 Číslo 18 Ľudomilný   Autoritatívny   Hašterivý   Spravodlivý a pravdovravný   Materialistický Radikálna povaha   Liečiteľské schopnosti

 Číslo 19 ( karmické) Šťastný   Úspešný   Výnimočne láskavý   Vážny a čestný

  Číslo 20 Mierumilovný   Šťastný   Duchovne založený

 Číslo 21 Citovo nevyrovnaný   Zmätený   Romantický a literárne založený   Ľahkovážny   Múdry a milujúci   Úspešný   Umelecké a hudobné sklony   Veľkorysý a impulzívny   Čestný a schopný

  Číslo 22 ( karmické) Veľmi schopný   Múdry a vzdelaný   Duchovne založený   Tvorivý   Vľúdny a úprimný  Vtipný

 Číslo 23 Tvorivý   Rozvážny   Úspešný a slávny   Chytrý a bystrý   Nadaný v reči a písaní   Veľmi šťastný   Nesebecký   Opovážlivý

 Číslo 24 Tvorivý, umelecké cítenie   Ľudomilný a spravodlivý   Verný a spoľahlivý   Harmonický a vyrovnaný   Láskavý   Miluje domáci život

 Číslo 25 úspešný   Vedecky zameraný   Miluje slobodu   Filozofický a intuitívny   Pozorný

 Číslo 26 Diplomatický   Pôžitkársky   Nedbalý   Úspešný   Citovo nevyrovnaný   Skúsený a múdry Energický a neúprosný   Vodcovské schopnosti

 Číslo 27 Zámožný   Často cestuje   Nezávislý   Literárne sklony   Fanatický   Láska k umeniu, kráse, mieru a spravodlivosti   Tvorivý   Vzdelaný   Netolerantný   Výkonný a úspešný Bystrý

 Číslo 28 Odvážny   Dosahuje úspech Iniciatívny   Tvrdohlavý   Svojbytný a individualistický Výstredný a chválenkár   Tvorivý a vynaliezavý   Má vodcovské schopnosti   Odhodlaný, má silnú vôľu   Vtipný a zábavný

 Číslo 29 zraniteľný Intuitívny   Vedecky a nábožensky zameraný   Nervózny a napätý Dobrosrdečný a ľudomilný   Umelecké a hudobné sklony

 Číslo 30 Vysoko emocionálny   Vznetlivý   Optimistický pohľad na svet   Láska k hudbe a divadlu

 Číslo 31 Sebecký   Sebestačný   Osamotený 

Číslo 32 Tvorivý   Rečnícky zdatný   Zameraný na činnosti   Priateľský a spoločenský   Má rád spojenectvá, je nesebecký

 Číslo 33 ( karmické) Stabilný a spoľahlivý   Poctivý   Dôstojný   Súdny   Konzervatívny   Ochranca   Ohľaduplný

 Číslo 34 Tvorivý Intuitívny   Duchovne a nábožensky zameraný   Samotársky Konvenčný

 Číslo 35 Niekedy krutý   Mierumilovný   Rád cestuje   Tvorivý a úspešný   Celkovo priateľský Nápomocný

 Číslo 36 Tvorivý   Ľudomilný   Vplyvný   Autoritatívny a schopný   Láskavý a veľkorysý   Súcitný a nápomocný

 Číslo 37 Priateľský   Láskavý a veľkorysý   Príťažlivý

 Číslo 38 Neúspešný   Duchovne silný   Nervózny a nestabilný

 Číslo 39 Zdravý, obdarený dlhým životom   Priateľský a láskyplný

  Číslo 40 Hospodárny   Nesebecký a veľkorysý   Matematický talent   Bezstarostný a uvoľnený

 Číslo 41 Úspešný   Tlmí svoje vášne   Dosahuje vytýčených cieľov

 Číslo 42 Silne veriaci   Veľmi príčinlivý   Umelecké a hudobné sklony   Môže byť zradný

 Číslo 43 Čelí pohromám   Možné zlyhania   Možné nebezpečenstvo

 Číslo 44 ( karmické)Statočný   Úspešný a slávny   Môžu nastať osobné straty

Číslo 45  Nápomocný   Bystrý   Spokojný manželský život

 Číslo 46 Vynaliezavý   Psychologicky zameraný   Vedecky zameraný Idealista   Ambiciózny Náladový

 Číslo 47 Labilný   Spolupracujúci   Súdny   Ochotný a taktný

Číslo 48 Láskyplný   Pôžitkársky   Úspešný   Psychologicky zameraný   Spoločenský   Šťastné manželstvo   Umelecké sklony   Rád sa baví

 Číslo 49 Celkom vyrovnaný   Duchovne založený   Výstredný   Diplomatický   Cnostný   Neúprimný

 Číslo 50 Veľmi aktívny   Výrečný   Príťažlivý   Dominantný   Úspešný a známy   Slávny   Vplyvný Vodcovské schopnosti

 Číslo 51 Vodcovské schopnosti   Úspešný   Vplyvný   Veselý

 Číslo 52 Trpezlivý   Miluje prírodu   Odvážny   Duchovne založený

Číslo 53 Analytické myslenie   Autoritatívny   Temperamentný   Konvenčný

 Číslo 54 Výrečný   Zdravý   Uznávaný   Dlhovekosť   Zámožný

 Číslo 55 ( karmické) Dominantný   Nábožensky založený   Prudký   Nadšený   Vodcovské schopnosti

 Číslo 56 Úprimný   Podnetný   Teší sa veľkému uznaniu   Nervózny a neposedný

 Číslo 57 Príjemný   Aktívny   Zdravý   Spoločenský   Exhibicionistický   Úspešný a zámožný

 Číslo 58 Zdravý   Láskyplný   Sklony k okultizmu   Úprimný   Nevypočítateľný

 Číslo 59 Úspechy pri námorných výpravách   Hazardná a hráčska povaha   Sklony podvádzať a švindľovať

 Číslo 60 Veselý   Zdravý   Rebel   Nepoddajný

Číslo 61 ( karmické) Úprimný   Schopnosť sebakontroly   Rád prežíva príjemné pocity   Mierumilovný   Rád cestuje

 Číslo 62 Hlboko pôsobivý   Ambiciózny   Náladový Individualistický   Filozoficky zmýšľajúci

 Číslo 63 ( karmické) Reformátor   Hýrivý   Zdravý   Tulák

 Číslo 64 Literárne sklony   Individualistický   Dokáže využiť príležitosť

 Číslo 65 Duchovne zameraný   Má šťastné manželstvo   Nábožensky založený

 

Číslo 1 ( ľudia narodení 1.,10.,19.,28. v ktoromkoľvek mesiaci)

Tvorivý ,Silný,Tvrdohlavý,Vynaliezavý,Odhodlaný,Pevný v názoroch,Ambiciózny,Neznesie odpor,Úspešný v zamestnaní,Má vlastnosti vodcu, Šťastné farby: všetky odtiene zlatej, žltej a bronzovej.
Šťastné dni: nedeľa a pondelok.
Drahé kamene: topas, jantár a žltý diamant.
 

 Číslo 2 ( ľudia narodení 2.,11.,20.,29. v ktoromkoľvek mesiaci)

Tvorivý,Romantický, má umelecké cítenie,Láskavý a skromný,Neposedný a nevyrovnaný,Precitlivený
Nedostatok sebavedomia,Ľahko prepadá zúfalstvu,Spolupracujúci a priateľský,Diplomatický a svojvoľný,Prispôsobivý,Nesmelý a vľúdny,Šťastné farby: všetky odtiene zelenej, smotanová a biela.
Šťastné dni: nedeľa , pondelok a piatok.
Drahé kamene: perla, mesačný kameň a nefrit.

 Číslo 3 ( ľudia narodení 3.,12.,21.,30. v ktoromkoľvek mesiaci

 Ambiciózny,Veľmi nezávislý,Pyšný,Diktátorský,Túži po autorite,Zásadový,Veselý a šťastný,Tvorivý, cit pre umenie,Nápaditý a podnetný,Všestranný a vynikajúci,Optimistický,Šťastné farby: vínová, fialová a ružová.
Šťastné dni: štvrtok, utorok a piatok.
Drahé kamene: ametyst.

Číslo 4 ( ľudia narodení 4.,13.,22.,31. v ktoromkoľvek mesiaci)

 Opatrný a uvážlivý,Tvrdohlavý a odhodlaný,Veľmi presný a praktický,Citlivý,Veľké napätie a citlivosť, Upadá do hlbokej melanchólie,Pracovitý a zodpovedný,Systematický a usporiadaný,Stabilný a výkonný,Sklon k poctivosti,Vedecky zameraný,Šťastné farby: žiarivá biela, elektrická modrá, odtiene šedej..
Šťastné dni: sobota, nedeľa a pondelok.
Drahé kamene: zafír.

 

Číslo 5 ( ľudia narodení 5.,14.,23. v ktoromkoľvek mesiaci)

 Priateľský,Impulzívny,Energický,Šikovný,Činorodý,Náladový a výbušný,Miluje hry a hádanie,Rýchle sa rozhoduje a premýšľa,Všestranný a podnetný,Miluje slobodu a zábavu,Šťastné farby: všetky odtiene šedej, biela svetlé odtiene.
Šťastné dni: streda a piatok.
Drahé kamene: diamant, platina striebro.

Číslo 6 ( ľudia narodení 6.,15.,24. v ktoromkoľvek mesiaci)

 

 Priateľský a veľkorysý,Muzikálny, cit pre umenie,Magnetický a atraktívny,Milovaný a zbožňovaný,Odhodlaný
Zodpovedný a čestný,Tvrdohlavý,Súcitný a spravodlivý,Verný a spoľahlivý,Pevný v názoroch,Vyrovnaný a harmonický,Šťastné farby: všetky odtiene modrej a ružovej.
Šťastné dni: utorok, štvrtok a piatok.
Drahé kamene: tyrkys a smaragd.

Číslo 7 ( ľudia narodení 7.,16.,25. v ktoromkoľvek mesiaci)

 Veľmi nezávislý ,Originálny a analytik ,Miluje zmeny a cestovanie ,Neposedný ,Snívajúci a mystik ,Dôstojný a chápajúci ,Objavujúci a pozorujúci ,Znalý a vzdelaný ,Filozof a jasnovidec ,Magnetický a okúzľujúci ,Všestranný, umelecky zameraný, romantický ,Šťastné farby: všetky odtiene zelenej, bledé farby, biela a žltá.
Šťastné dni: nedeľa a pondelok.
Drahé kamene: mačacie oko a perly.

 Číslo 8 ( ľudia narodení 8.,17.,26. v ktoromkoľvek mesiaci)

Filozoficky zameraný ,Nábožensky založený ,Tvrdohlavý ,Obetavý ,Tajomný a silno citovo založený ,Láskavý a spoľahlivý ,Horlivý a ambiciózny ,Odovzdaný osudu a fanatický ,Odolný a neústupný ,Autoritatívny a výkonný
Šťastné farby: všetky odtiene šedej, čierna, tmavomodrá a fialová.
Šťastné dni: utorok, štvrtok a piatok.
Drahé kamene: ametyst, tmavý zafír a čierna perla.
  

Číslo 9 ( ľudia narodení 9.,18.,27. v ktoromkoľvek mesiaci)

Impulzívny ,Odvážny ,Liberálny ,Popudlivý ,Nezávislý a nesebecký ,Láskyplný, súcitný a odpúšťajúci ,Vytrvalý, má silnú vôľu, odhodlaný ,Súcitný a ľudský, Štedrý a pomáhajúci ,Ľudomilný a duchovný  Cit pre umenie a estetiku ,Šťastné farby: všetky odtiene červenej, bordová a ružová.
Šťastné dni: utorok, štvrtok a piatok.
Drahé kamene: rubín, granát, krevel.