Choď na obsah Choď na menu
 


interwiew k tarotu

19. 9. 2008

 

INTERVIEW


„Poď ďalej,“ povedala. Tak Ty by si so mnou chcel urobiť interview?“

„Ak máš čas,“ povedal som.

Usmiala sa a odpovedala: „Môj čas je večnosť a preto je ho dosť na všetko. A na čo sa ma vlastne chceš spýtať?“

      „Čo Ťa na ľuďoch najviac prekvapuje?“

Odpovedala: To, že ich nudí byť deťmi, a tak sa ponáhľajú aby dospeli, a keď sú dospelí, zase túžia byť deťmi.

Prekvapuje ma, že ztrácajú zdravie, aby zarobili peniaze, a potom utrácajú peniaze za to, aby si dali do poriadku svoje zdravie.

Prekvapuje ma, že sa natoľko strachujú o budúcnosť, že zabúdajú na prítomnosť, a tak vlastne nežijú ani pre prítomnosť, ani pre budúcnosť.

Prekvapuje ma, že žijú, ako keby nikdy nemali umrieť, a že umierajú, ako keby nikdy nežili.“

      Vzala ma za ruky a chvíľu sme mlčali. Potom som sa spýtal: „Čo by si chcela ako rodič naučiť svoje deti?“

        Usmiala sa a odpovedala:“Chcem aby vedeli, že nemôžu nikoho donútiť, aby ich miloval. Môžu len dovoliť, aby ich druhí milovali.

Chcem, aby vedeli, že najcennejšie nie je to, čo v živote Obrázokmajú, ale koho majú.

Chcem, aby vedeli, že nie je dobré porovnávať sa s druhými. Každý bude súdený sám za seba, nie preto, že je lepší alebo horší než druhý.

Chcem, aby vedeli, že bohatý nie je ten, kto má najviac, ale ten , kto potrebuje najmenej.

Chcem, aby vedeli, že trvá len pár sekúnd spôsobiť ľuďom, ktorých milujeme hlboké zranenia, ale trvá veľa rokov, kým sa takéto zranenia uzdravia.

Chcem, aby sa naučili odpúšťať, odpúšťať skutkom.

Chcem, aby vedeli, že sú ľudia, ktorí ich veľmi milujú, ale ktorí nevedia ako svoje city vyjadriť.

Chcem, aby vedeli, že naozajstný priateľ je ten, kto o nich všetko vie, a aj tak ich má rád.

Chcem, aby vedeli, že vždy nestačí, aby im odpustili druhí, ale že oni sami musia odpúšťať.“

        Chvíľu som sedel a tešil sa z jej prítomnosti. Potom som sa jej poďakoval, že si na mňa   urobila čas. Poďakoval som jej za všetko, čo pre mňa a ostatných robí.

Ľudia zabudnú, čo ste povedali. Ľudia zabudnú, čo ste urobili, ale nikdy nezabudnú ako sa vedľa vás cítili.

 

Tento milí dopis by určite urobil radosť niekomu ďalšiemu z Vašeho okolia. Je na Vás, či ho pošlete práve tomu, na kom Vám záleží.