Choď na obsah Choď na menu
 


Prax energoinformačného očistenia prostredia domu a bytu v náväznosti na demjurga svojho bydlista.

 
 

Špecifickým účelom je aj prečistenie v jednotlivých časových vrstvách do historickej vzdialenosti 500 rokov .

Účel:

Komplexné očistenie starostlivosti a ochrany svojho fyzického domova vo vzťahu ku všetkým účatníkom rodiny vrátane zvietat a rastlín, zároveň sa tým evokuje vzájomny komunikačný kanál a priestor učiť sa od ducha svojho bydliska .

 


Postup:

  • vyberieme príslušníka rodiny, ak niekto nemá rodinu tak niekoho blizkeho z rodiny a jeho asistenta napr dieťa.
  • určite dátum uskutočnenia rituálu a to tak aby tento dátum mal rovnaký reduktívny súčet ako číslo životneho čísla operátora, uskutočniteľa. Okrem spočítavania 2/ na 11, spočítame súčet nášho dátumu narodenia až na jedno konečné číslo, napr: 1+0+4+1+9+7+8 = moje životné číslo je  3

 

 

Technika:

  • Je potrebné dopredu zistiť, kedy bude posledný spln mesiaca pred dňom určeným pre rituál. Tento deň, vyrazíme ku vyvierajúcemu prameňu studničky a naberieme vodu do uzavierateľnej sklenenej fľaše cca 1liter. Môžeme zobrať akúkoľvek vec a na oplátku ju dáme studničke (napríklad kamienok)- vzdávame tej vode úctu, nevieme čo z nej pije a nepijeme túto vodu! Dáme ju do chladničky a od tejto chvíle každý deň po dobu ktorú uznáme za vhodné   ju prežarujeme láskavými energiami, je aj vhodné, aby každý účatník rodiny úprimne daroval lásku v podobe meditácie, takto vznikne takzvaná svätená voda domova.

 

Starobilý dulický rituál:

 

  • Operatér pred rituálom 24 hodín drží pôst a zvýši príjem tekutín, nealkoholické nápoje nepiť,  je potreba prihliadnuť k zdravotným problémom.
  • v deň  D po očiste prevedieme meditáciu a určíme si nepárnu hodinu kedy začneme s meditovaním 11"00,01"00,03"00 a podobne. Najskôr prezvoníme celú záhradu   a to tak, že postupne obídeme všetky svetové strany v smere východ , juh, západ a sever zvončekom, či predmetom ktorý vydáva zvonivý zvuk. Hovori mantru, otčenáš a druhý operátor drží svätenú vodu domova. Ďalší účastníci domova môžu prihliadať pprocesu vyslovujú mantru a stoja vo východnom cipe, či rohu miesta, záhradyi. Operatér 7 krat cinkne na zvonček a vysloví mantru k demjurgovy domova: my stojime čelom   ku rohu po ľavej strane stojí pomocnik, operátor.

 

 

Ja bytosť  ľudská v energii mojej prirodzenosti jednoduchá ,spojujem sa s energiami šťastia a hojnosti a skrze nich prebúdzať ma k životu. Akonáhle je vyslovena mantra 7 krát namočíme prst a pokropíme toto miesto,ďalej celý proces prebieha v ďalšom rohu východnej strany, operatér 7krát zacinka a vyslovy mantru : Ja bytosť ľudská v energii prirodzenosti jednoduchá spojujem sa s energiami materskej lásky, hrejivého tepla bezpečia, ktoré do svojho bydliska privádzam a skrze ich Ťa prebúdzam. Na to asistent  7 krat namočí ruku do pohára s vodou a poprská roh.  Celá procesia sa presúva k západnému rohu záhrady, operatér 7 krat zacinká   a vysloví mantru: Ja bytosť ľudská, energii svojej prirodzenosti jednoduchá, spojujem sa s energiami súcitenia, pochopenia a odpustenia, ktoré privádza do svojho bydliska a skrze nich Ťa prebúdzam, asistent 7 krát požehná miesto svätenou domovou vodou a presúvame sa do posledného rohu záhrady na sever. 7 krát pocinkáme zvončekom a vyslovíme mantru:Ja bytosť ľudská, v energii svojej prirodzenosti jednoduchá, spojujem sa s energiami viery, dôvery a duchovnej opory, ktoré privádzam do svojho bydliska a skrze ne Ťa prebúdzam - a posvätíme 7 krát roh vodou svätenou.

 

Každé posvätenie rohu vytvorí trvalý vir energie keď sa vytvorí tak sa prepojí so stredom celého pozemku. Nakoniec sa procesia účastníkov presunie do stredu pozemku, čo môže byť aj v strede domu. Operátor 9 krát cinkne zvončekom a vysloví mantru:   Nech sláva môjho bydliska, spojí sa s úctou môjho rodiska a skrze tieto dva plamene posvätnosti života vítam Ťa a rodím strážca, učiteľ a  ochranca, preto,  aby sme v spoločnom objatí a vzájomnom enegetickom spojení boli Svetlom našeho spoločného domova a majákom všetkým hľadajúcim a pútnikom. 

Po tomto rituáli sa utvorí pologuľa   energie v dvojnásobku dĺžky pozemku   do výšky ale i do hĺbky, riešime tym geopatogénne zóny a podporujeme všetko pozitívne. Pozor, my sa zaručujeme, že sme svetlom spoločného domova, čiže sa správame pekne jeden k druhému, ale aj keď niekto ako pustovník zaklope,   tak mu   otvoria s láskou a dajú vám čokoľvek či môžete tam prespať. Nikdy z rodiny do tohto rituálu nikoho nenúťtte, toto musí byť dobrovoľné. Potom by sme zvoniec mali položiť na zem do stredu pozemku a účastníci rodiny by mali urobiť krátku meditáciu.  V priebehu meditácie sa mentálne spojíte s prebudením demjurgom /duchom/ a v tomto momente sa môžeme dohodnúť o špeciálne služby, extrémnu starostlivosť v domove počas vašej neprítomnosti, o uzdravujúci efekt pre všetky životné formy, alebo niečo iné. Potom v rámci meditácie by mal každý člen sám za seba si vizualizovať ostatných príslušníkov svojej rodiny, vrátane seba samého a prepojiť sa navzájom v duchu pomocou striebornej pásky jedého s druhým a s demjurgom. Toto je akt rodinného zjednotenia pomocou striebornej pásky. Demjurg sa nám vyjaví podľa sily nášho vierovyznania, môže byť v rôznej podobe. Zvyšnú vodu vylejeme  stromčeku či rastlinke v tomto priestore.

 

 

Pri Byte postup je rovnaký, kde rohy bytu kropíme opatrne, inak stred tých energií je v strede bytu a zvyšnú vodu vylejeme kvetu v byte. To najzaujímavejšie nás bude čakať v noci, danú noc po rituáli je dobré si vziať k posteli zošit,  aby sme si mohli za čerstva poznamenať to o čom sme snívali. Sny môžu byť veľmi silné. Totiž od chvíle kedy nám začína demjurg pracovať, každú noc po ľavej a pravej strane pred spaním stoja dvaja stražcovia. Takzvaný pomocníci demjurga. Toto nadväzuje na dávne báje o sukubách a inkubách, ktorý ochraňujú tohto človeka. Malé deti  sú schopné vnímať tieto energie a dokonca sa   snimi rozprávať, či ich brať za svojich kamarátov.