Choď na obsah Choď na menu
 


 

Uzdrav svoje telo - Louise L.Hay

Známa duchovná liečiteľka Louise L.Hay, ktorá pomohla nielen sebe (dostať sa z komplikovaného ochorenia), ale pomáha ľuďom, ktorí CHCÚ POMOC, prišla s jedinečným rozkódováním príčiny choroby. Všetko súvisí so všetkým ... .. a tak i fyzické choroby majú súvislosti so správaním a prístupom k životu chorej  osoby. Uvediem tu niekoľko príčin vzťahujúcich sa k rôznym častiam tela a ich orgánom, o ktorých píše Louise L.Hay. Všetky choroby si v tele vytvárame sami. Telo, rovnako ako všetko ostatné, zrkadlia naše myšlienky a presvedčenia. Každá bunka v tele reaguje na každú myšlienku, ktorá nám prebehne hlavou a na každé slovo, ktoré vyslovíme. Zabehnuté spôsoby myslenia a reči vytvárajú telesné návyky, držanie, tela, harmóniu alebo chorobu. Človeka s neustále zachmúrenou tvárou nesformovali harmonické, láskyplné myšlienky.

 

HLAVA nás reprezentuje. Je tým, čo ukazujeme svetu. Podľa nej nás svet poznáva. Problémy v oblasti hlavy väčšinou signalizujú nejaký zásadný problém. 

 

VLASY predstavujú silu. Keď sme nervózni a máme strach, často sa spútavame "oceľovými obručami",  vedú od ramenných svalov na temeno hlavy. Niekedy siahajú až dole k očiam. Vlas vyrastá z vlasového vačku. Pri nadmernom napätí v pokožke hlavy sa vlasový vačok môže stiahnuť tak pevne, že vlas nemôže dýchať, odumiera a vypadáva. Ak napätie trvá, koža sa neuvoľní, vačok zostáva stiahnutý a znemožní nový rast vlasov. Výsledkom je holohlavosť. Od tej doby, čo sa vo svete "biznisu", ktorý spôsobujú frustrácie a napätia, začali presadzovať aj ženy, rapídne u nich vzrástol počet prípadov vypadávania vlasov. Prospelo by nám viac uvoľňovať telo, mnohí by mali uvoľňovať práve pokožku na hlave. Skúste to hneď. Povedzte si, že uvoľňujete kožu na hlave, a uvedomte si, či cítite nejaký rozdiel.

 

UŠI predstavujú schopnosť počuť. Ušné ťažkosti väčšinou napovedajú, že odmietame niečo počuť. Bolesť uší symbolizuje zlosť nad tým, čo počujeme. Bolesti uší sú bežné u detí: mnohokrát si musia vypočuť veci, ktoré počuť nechcú. Domáci poriadok im často nedovoľuje, aby sa spontánne prejavili a ich bezmocnosť sa prejaví bolesťami uší. Hluchota je spôsobená dlhodobým odmietaním načúvať druhým. Všimnite si, že ak má jeden z partnerov poškodený sluch, ten druhý často nepretržite hovorí.

 

OČI predstavujú schopnosť vidieť. Problémy s očami naznačujú nechuť niečo vidieť, či už sa to týka nás samých, alebo niečoho v našom minulom, či prítomnom budúcom živote. Ak nosia okuliare deti, väčšinou sa u nich doma deje niečo, načo sa nechcú pozerať. Ak to nemôžu zmeniť, radšej rozostria zrak. Mnohým ľuďom sa prekvapivo ľahko vrátil ostrý zrak, keď sa odhodlali k návratu do minulosti a zbavili sa toho, načo sa odmietli pozerať. Odmietate niečo, čo práve prebieha? Pred čím utekáte? Bojíte sa ostro vnímať prítomnosť či budúcnosť? Čo by ste zbadali, keby to šlo? Unesiete pohľad na to, ako sa k sebe správate? Skúste sa nad tým zamyslieť.

 

BOLESTI HLAVY trpia ľudia, ktorí sami sebe ubližujú. Keď vás bude nabudúce bolieť hlava, zamyslite sa, kedy a ako ste si ublížili. Odpustite si a bolesť hlavy sa rozplynie v nicotu, z ktorej prišla. Migrény si spôsobujú ľudia, ktorí chcú byť za každú cenu dokonalí a vyvíjajú na seba silný tlak. Príčinou je aj silný, nahromadený a potláčaný hnev. Je zaujímavé, že túto bolesť môže takmer vždy zmierniť masturbácia. Ak začnete hneď keď pocítite, že na vás ide migréna. Sexuálne uvoľnenie zmierňuje napätie a bolesť.

 

POTIAŽE S DUTINAMI  (v okolí nosa) - znamenajú, že nás urazil niekto blízky. Niekedy ako by nám bolesť podrážala nohy a tlačila nás k zemi. Zabúdate, že situácie si vytvárame sami  a potom sa vyčerpávame tým, že z vlastnej frustrácie obviňujeme druhých. Nikto a nič - žiadny človek, miesto ani vec - nemajú nad nami moc. Svoju myseľ ovládame len my. My sami si vytvárame svoje zážitky a svoju realitu. Ak vytvoríme mier, harmóniu a rovnováhu vo svojej mysli, nájdeme ich aj v živote.

 

ŠIJA predstavuje schopnosť pružne uvažovať, vidieť druhú stránku veci a všímať si názory druhých. Problémy s krčnou chrbticou zvyčajne znamenajú, že tvrdošijne trváme na svojom pochopení situácie. Kedykoľvek vidím niekoho v sadrovom pancieri, viem, že je to veľmi zaťatý a neústupný človek, ktorý si odmieta vypočuť cudzí názor a vidieť aj druhú stranu veci.

 

KRK predstavuje schopnosť vysloviť sa, požiadať o čo chceme. Krčné ťažkosti zvyčajne naznačujú, že nie sme schopní stáť za svojimi požiadavkami. Bolenie v krku znamená hnev. Ak sa pridá prechladnutie, je v tom aj mentálny zmätok.

 

LARYNGITÍDA zvyčajne znamená hnev tak silný, že nám zabraňuje hovoriť. Krk tiež predstavuje tvorivé prúdy v tele. V ňom prejavujeme svoje tvorivé schopnosti. Ak sú potlačené, nastávajú krčné ťažkosti - väčšinou u ľudí, ktorí celý život žijú len pre druhých a nikdy sa nedostanú k tomu, čo sami chcú. Neustále sa snaží vyhovieť matke (otcovi, manželovi, milenci, nadriadeným).

 

Problémy s  MANDĽAMI A ŠTÍTNOU ŽĽAZOU sú príznakom kreativity. V energetickom centre v krku - piatej čakre -  sa odohrávajú všetky zmeny. Ak ich odmietame alebo ich práve prežívame či sa o ne snažíme, krk je vždy veľmi citlivý. Dávajte pozor, keď vy alebo niekto iný zakašlete. O čom sa práve hovorilo? Načo reagujete? Je to odpor a tvrdohlavosť, alebo sa práve začalo niečo meniť?

 

PAŽE - predstavujú schopnosť obsiahnuť životné skúsenosti. Horná časť paží súvisí s našimi možnosťami, predlaktie so schopnosťou ich realizovať. V kĺboch ukladáme staré city a lakte predstavujú pružnosť v zmene smeru. Ste pružní, keď máte zmeniť smer svojho života, alebo vás staré pocity držia na mieste?

 

RUKY - slúžia na uchopenie, držanie a zovretie. Nechávame veci prekĺznuť medzi prstami, niekedy sa držíme ako kliešte. Sme zruční, máme tvrdé päste, otvorené dlane, deravé ruky, dlhé prsty. Môžeme rozdávať plným priehrštím a dokážeme vziať rozum do hrsti. Keď vezmeme vec do vlastných rúk, zvládneme to ľavou rukou. Niekedy máme obe ruky ľavé. Podávame niekomu ruku, ideme ruka v ruke. Niečo nám hrá na ruku alebo sa nám to z rúk vymyká. Podávame pomocnú ruku. Ruky môžu byť jemné alebo tvrdé, s kĺbmi opuchnutými od prílišného premýšľania či zdeformované z kritickosti. Chamtivé ruky sú zo strachu. Strachu zo straty, z toho, že nikdy nebudete mať dosť, že nič neudržíte, ak to nebudete  pevne zvierať. Keď jeden z partnerov pevne udržuje vzťah, väčšinou len privedie druhého zúfalstvu: pevne zovreté ruky nemôžu prijať nič nové. Voľné potrasenie rúk v zápästí prináša pocit uvoľnenia.

 

Každý PRST má svoj význam. Problémy s prstami naznačujú, kde je potrebné sa uvoľniť. Ak sa porežete do ukazováka, potom zrejme nedávno došlo k situácii, ktorá vo vašom egu vyvolala hnev a strach. Palec je mentálny, predstavuje obavy. Ukazovák súvisí s egom a strachom, prostredník so sexom a hnevom. Ak sa hneváte, chyťte sa za prostredník a pozorujte, ako váš hnev ustupuje. Keď sa hneváte na muža, chyťte sa za pravý prostredník, keď na ženu, za ľavý. Prstenník má súvislosť so zväzkami a zármutkom. Malíček súvisí s rodinou a predstieraním.

 

CHRBTICA  je oporný systém. Problémy v oblasti chrbta signalizujú, že necítite pevnú oporu. Príliš často sa domnievate, že našou oporou je práca, rodina alebo príbuzní. V skutočnosti nás bez výhradne podporuje Vesmír, život sám. Problémy s hrudnou chrbticou súvisia s pocitom nedostatku citovej opory. Manžel, manželka, milenec, priateľ, nadriadený vám podľa vášho názoru nerozumejú alebo vás nepodporujú. Problémy v oblasti bedrovej chrbtice signalizujú vinu. Bojíte sa obzrieť, čo je za vami, alebo to dokonca skrývate za chrbtom? Máte pocit, že vám niekto vrazí nôž do chrbta? Ste na mizine, máte finančné problémy alebo so svojou finančnou situáciou príliš zaoberáte? Potom vás možno bolí v krížoch. Mnohí z nás sa domnievajú, že peniaze sú najdôležitejšou vecou v živote a že bez nich nemožno žiť. Nie je to pravda.

 

To najcennejšie, čo máme, je DYCH. a  napriek tomu úplne samozrejme predpokladáme, že po výdychu bude nasledovať ďalší nádych. Bez nadýchnutia by sme neprežili ani tri minúty. Sila, ktorá nás stvorila, nám dala dosť dychu na celý život. Nemáme snáď právo veriť, že všetko ostatné, čo potrebujeme, dostaneme tiež?

 

PĽÚCA predstavujú schopnosť prijímať a vydávať život. Pľúcne ťažkosti zvyčajne poukazujú na strach prijať realitu alebo na pocit, že nemáme právo žiť naplno. Je nutné naučiť sa plný dych - zapojiť pri dýchaní brucho, pľúca i kľúčne kosti. Týka sa to najmä žien, ktoré väčšinou dýchajú iba pľúcami (tzv. Povrchové dýchanie). Rozdutie pľúc a silné fajčenie znamenajú popieranie života. Maskujú hlboko zakorenený pocit, že nie sme hodní existencie. Výčitkami sa nikto fajčiť neodnaučí. Najprv musíme zmeniť svoje presvedčenie.

 

PRSIA predstavujú materský princíp. Problémy s nimi zvyčajne poukazujú na prehnanú starostlivosť, či už o osobu, miesto, vec či zážitok. Súčasťou materskej starostlivosti je nechať dieťa vyrásť. Musíme vedieť, kedy povoliť opraty a už sa o dieťa nestarať. Človek zahŕňaný  prílišnou starostlivosťou potom nie je pripravený zvládnuť vlastné životné skúsenosti. Niekedy naše panovačné postoje doslova dusia slobodný rast druhých. Rakovina prsníka je dôsledkom hlbokého odporu. Zbavte sa strachu a uvedomte si, že Vesmírna Inteligencia sídli v každom z nás.

 

SRDCE predstavuje lásku a my sa pomaly blížime k  ANÉMII, ANGÍNE PECTORIS a INFARKTU. Trčíme  až po uši v problémoch, ktoré si navyše vytvárame sami. Zabúdame prežívať a všímať si krásy života. Celé roky zo srdca vytláčame radosť, až sa nakoniec doslova zrúti bolesťou. Ľudia so srdcovými príhodami si neurobia čas, aby mohli oceniť radosti života a pripravujú si tak pôdu pre ďalší záchvat.

 

ŽALÚDOK  zažíva všetky nové myšlienky a skúsenosti. Koho alebo čo nemôžete stráviť? Čo vám leží v žalúdku? Žalúdočné ťažkosti väčšinou naznačujú, že nevieme, ako stráviť nové skúsenosti. Bojíme sa ich.

 

ŽALÚDOČNÉ VREDY  nie sú nič iné ako strach. Nesmierny strach z toho, že neobstojíte v úlohe rodičov alebo nadriadených. Neznášame sami seba. Nemôžeme stráviť, kto sme. Zo všetkých síl sa snažíme vyjsť v ústrety druhým, bez ohľadu na to, aká dôležitá je naša práca. Sami seba si málo vážime. Máme strach, že na to ostatné prídu. Odpoveďou na tieto problémy je láska. Ľudia, ktorí si sami seba vážia a majú sa radi, nikdy žalúdočné vredy netrpia. Buďte k dieťaťu v sebe nežní a láskaví a doprajte mu všetku pomoc a podporu akú ste potrebovali v detstve vy

 

GENITÁLIE  predstavujú mužský a ženský princíp. Ak nie ste spokojní v úlohe muža či ženy a odmietate svoju sexualitu a svoje telo ako čosi nečisté, väčšinou trpíte problémami v genitálnej oblasti. Málokedy sa stáva, že niekto vyrastal v prostredí, kde sa genitálie a ich funkcie nazývali pravými menami. Všetci sme vyrástli v zajatí najrôznejších eufemizmom 

 

Podobné príčiny majú problémy s MOČOVÝM MECHÚROM, ANÁLNE a  VAGINÁLNE  ťažkosti či problémy s prostatou alebo penis. Pramení zo skreslených predstáv o tele a jeho funkciách. Každý orgán a jeho špecifické funkcie sú dokonalým vyjadrením života. Oči ani pečeň predsa nepokladáme za nečisté. Prečo si to teda myslieť o genitáliách? Konečník je rovnako krásny ako ucho. Bez neho by sme sa nezbavili všetkého, čo už telo nepotrebuje. Čakala by nás istá smrť. Každá časť tela a jeho funkcie sú dokonalé a prirodzené. Pohlavné orgány boli stvorené na rozmnožovanie a na to, aby nám prinášali rozkoš. Popierať to znamená vytvárať bolesť a trest. Sex je normálne, krásny a rovnako prirodzený ako dýchanie. Naše sexuálne problémy pramenia z toho, že nemáme radi sami seba a pristupujeme k sebe s odporom. Preto sa k sebe aj k druhým správame zle.

 

Väčšinu UROLOGICKÝCH PROBLÉMOV  vyvolávajú konfliktné partnerské vzťahy. Rozčuľuje nás niečo, čo súvisí s naším ženstvom alebo mužstvom. Ženy mávajú tieto problémy častejšie ako muži, pretože majú silnejší sklon tajiť svoje utrpenie.

 

ZÁPAL POŠVY väčšinou pramení z romantického pocitu ublíženia zo strany partnera. Problémy s prostatou sú spojené viac s presvedčením, že vek oslabuje potenciu.

 

Pri  IMPOTENCII   sa naviac pridružuje strach a niekedy dokonca aj nenávisť voči predošlému partnerovi. Frigidita pochádza zo strachu alebo z presvedčenia, že nie je normálne radovať sa zo svojho tela, a z odporu voči sebe samému, čo môže necitlivý partner ešte vystupňovať.

 

PREDMENŠTRUAČNÝ  SYNDRÓM dosiahol takmer epidemické rozmery. Rozšíril sa zároveň s reklamou v médiách. Neustále nás presviedčajú, že ženské telo sa musí takmer nepretržite sprejovať, pudrovať, sprchovať a všelijako očisťovať, aby bolo meradlami našej civilizácie prijateľné. Ženy sú na jednej strane pokladané za mužom rovnocenné bytosti a na druhej strane im je vnucovaná myšlienka, že určité procesy v ich tele nie sú úplne normálne. Živnou pôdou pre PMS je aj obrovské množstvo cukru, ktoré konzumujeme. Všetky procesy prebiehajúce v ženskom tele, vrátane menštruácie a menopauzy, sú úplne normálne a prirodzené. Musíme ich tak chápať. Naše telo je krásne a dokonalé.

 

Príčinou pri POHLAVNÝCH  CHOROBÁCH  je takmer vždy pocit sexuálnej viny, vyvolaný často len podvedomú predstavou, že sa nesmieme sexuálne prejavovať. Nositeľ pohlavné choroby môže mať veľa partnerov, nakazia sa však len tí, ktorých mentálne a telesný imunitný systém je slabý

 

OPAR táto choroba sa stále vracia, aby nás "potrestala" za naše presvedčenie, že sme zlí. Opar má tendenciu objaviť sa pri citovom oslabení a rozrušenie.

 

HRUBÉ ČREVO predstavuje schopnosť zbaviť sa všetkého, čo už telo nepotrebuje. Telo pracuje v dokonalej rovnováhe prijímania, vstrebávania a vylučovania. Iba naše vlastné obavy nám bránia zbaviť sa všetkého starého

 

Ľudia, ktorí trpia ZÁPCHOU nemusia byť práve lakomí, neveria však, že budú niekedy žiť v dostatku. Udržujú staré známosti, ktoré im spôsobuje utrpenie. Boja sa vyhodiť staré oblečenie, pretože by ho snáď niekedy mohli potrebovať. Neodídu z nudného zamestnania, nikdy si nedoprajú potešenie, pretože musia šetriť na horšie časy. Netreba preberať  včerajšie odpadky, aby sme našli jedlo na dnešok. Naučte sa veriť, že beh života vám vždy prinesie to, čo potrebujete

 

NOHY

nás nesú životom vpred. Problémy s nohami často znamenajú obavy z posunu vpred, alebo odpor k pohybu vpred určitým smerom. Berieme nohy na plecia, vláčite ich za sebou, máme drevené nohy, ploché nohy a silné stehná plné všetkého, čo sme v detstve neznášali. Nechuť niečo urobiť často vyvolá problémy s nohami.

KŔČOVÉ ŽILY znamenajú, že sme ustrnuli v zamestnaní alebo na mieste, ku ktorému cítime odpor. Žily strácajú schopnosť rozvádzať radosť. Kráčate  smerom, ktorým chcete?

KOLENÁ,  podobne ako krk, súvisia s pružnosťou. Vyjadrujú však ohybnosť a hrdosť, ego a zanovitosť. Pri pohybe vpred sa často bojíme ohnúť a strácame pružnosť. Tuhnú nám kĺby. Chceme ísť vpred, svoje zvyky však meniť nechceme. Preto sa kolená tak dlho hoja. Pôsobí tu nášho ego. Členok je tiež kĺb, hojí sa však oveľa rýchlejšie Pri ťažkostiach s kolenami si položte otázku, v čom ste samoľúbi, v čom sa odmietate prispôsobiť. Prestaňte byť tvrdohlaví. Život je plynulý pohyb. Musíme byť pružní, aby sme sa mohli cítiť pohodlne

 

CHODIDLÁ súvisia s porozumením, porozumením sebe a životu - minulému, súčasnému aj budúcemu. Mnoho starších ľudí sa ťažko pohybuje - akoby s nechuťou. Mávajú často pocit, že už nemajú kam ísť. Pohyb detí je naopak šťastný, tanečný. Jedným z najrýchlejších spôsobov, ako sa zbaviť kožných problémov je, opakovať si v duchu viac než stokrát za deň: "Som so sebou spokojný".

 

NEHODY nie sú náhody. Ako všetko ostatné v živote si aj tieto situácie vytvárame sami. Neznamená to, že si povieme: "Chcem, aby sa mi stal úraz". Určité mentálne návyky k nám však môžu úraz  privolať. Niektorí ľudia akoby úrazy priťahovali, iní prejdú životom bez jediného škrabnutia. Úrazy sú výrazom hnevu. Poukazujú na prežité frustrácie a na pocit bezmocnosti. Signalizujú zároveň vzburu proti autoritám. Od zlosti chceme niekoho udrieť, namiesto toho, ale dostaneme ranu sami. Keď sa hneváme sami na seba, keď sa cítime previnilo alebo cítime potrebu trestu, je úraz dokonalý spôsob, ako sa s niečím podobným vyrovnať. Máme pritom veľké bolesti. Podľa toho, kde v tele sa objaví, možno určiť, prečo sa cítime previnilo. Stupeň fyzického poškodenia nám dáva poznať, ako kruto sme si priali byť potrestaní a aký dlhý má byť trest.

 

NECHUTENSTVO a CHOROBNÁ ŽRAVOSŤ sú odmietaním života, extrémnou formou nenávisti k sebe samým. Potrava je naša najzákladnejšia výživa. Prečo by ste si mali odopierať výživu? Prečo chcete zomrieť? Čo sa deje, že chcete so všetkým skoncovať? Sebanenávisť je len nenávisť k myšlienkam, ktoré o sebe máte. A myšlienky možno zmeniť.

 

ARTRITÍDA  pochádza z neustáleho návyku kritizovať, v prvom rade seba a potom aj druhých. Ľudia trpiaci artritídou sú často terčom kritiky, pretože ich vlastným zvykom je kritizovať druhých. Sú posadnutí perfekcionizmom, potrebou byť dokonalí vždy a za každých okolností. Poznáte však niekoho, kto je skutočne dokonalý? Prečo sa snažíte dosiahnuť dokonalosť a nepriznáme si, že jednoducho túžime po láske?

 

ASTME  sa hovorí aj "dusivá láska". Je to pocit, že nemáte právo ani dýchať. Astmatické deti bývajú precitlivené. Často trpia pocitom viny za všetko negatívne, k čomu v ich okolí dochádza. Cíti sa menejcenné a preto majú pocit viny a potrebu sa trestať. Na astmu niekedy zaberá liečba v sanatóriu, najmä ak nie je nablízku rodina.

 

RAKOVINA RAKOVINA je choroba spôsobená dlho potlačovaným a silným odporom, ktorý nakoniec doslova zožiera telo. Určitý zážitok alebo skúsenosť v detstve, na ktoré nemožno zabudnúť, podlomili našu dôveru. Človek potom žije s pocitom viny, ťažko nadväzuje a udržiava dlhodobejšie zmysluplné vzťahy. Zdá sa mu, že jedno sklamanie strieda druhé. Pocity beznádeje, bezmocnosti a opustenie ovplyvňujú myslenie. Je jednoduchšie obviňovať zo všetkých problémov ostatných. Ľudia s rakovinou bývajú tiež veľmi sebakritickí. Pre mnohých je kľúčom k vyliečeniu sebaláska a spokojnosť so sebou samým.

 

OBEZITAObezita znamená potrebu ochrany - pred ublížením, podceňovaním, kritikou, zneužitím a urážkami, sexualitou a sexuálnymi vzťahy, pred strachom zo života atď. Podstúpte diétu založenú na odmietaní negatívnych myšlienok a vaša váha sa vám upraví sama.

 

BOLESŤ pokladaná za príznak viny - vina si vždy urobí trest  a trest bolí. Chronické bolesti pochádzajú z chronickej viny, často skrytej tak hlboko, že o nej už dávno nevieme. Vina je úplne neužitočný pocit. Nikomu nepomôže v tom, aby sa cítil lepšie, ani nedokáže zmeniť žiadnu situáciu. Odpustiť si znamená zbaviť sa viny.

 

MŔTVICA je spôsobená krvnými zrazeninami, prekážkami v krvnom riečisku v oblasti mozgu, ktoré obmedzujú prívod krvi do mozgu. Mozog je "počítačom" tela. Krv je radosť a riečiskom tejto radosti sú žily a tepny. Všetko prebieha podľa zákonov lásky. Láska je v každej čiastočkou Vesmírnej Inteligencie. Keď mozog zahlcujú negatívne myšlienky, nezostáva miesto pre prirodzený prúd lásky a radosti. Človek sa nemôže smiať, ak sa nesmie správať spontánne a slobodne. Rovnaké je to s láskou a radosťou. Život nie je krutý ani zlý, ak sa na neho tak nechceme pozerať. Z každej maličkosti môžeme robiť tragédiu. Rovnako tak možno aj v najväčšej tragédii vidieť iskru šťastia.

 

STRNULOSŤ tela predstavuje aj strnulosť mysli: strach nás núti zostať v starých koľajach a strácame pružnosť. Ak sme presvedčení, že existuje iba jediný spôsob, ako niečo urobiť, začíname byť strnulí. Zistite, ktoré miesto na vašom tele je strnulé. Prídete tak zároveň na to, kde je stuhnuté vaše myslenie.

 

OPUCHY  a ZDURENINY  predstavujú zábrany a stagnáciu v citovej oblasti. Vytvárame situácie, ktoré nás zraňujú a na svojich spomienkach navyše lipneme. Často napúchame z nahromadených sĺz, z pocitu, že sme sa dostali do pasce alebo slepej uličky a z obviňovania druhých za vlastné obmedzenia. Zbavte sa minulosti. Nechajte ju odplynúť. Navráťte si svoju silu. Prestaňte sa zaoberať tým, čo nechcete. Použite svoju myseľ, aby vytvorila to, čo chcete. Nechajte sa unášať prúdom života.

 

NÁDORY znamenajú nesprávny rast. Ženy tak často trpia nádormi maternice, pretože sú citovo zraňované. Trpí tým ich ženskosť. Vyžívajú sa v hýčkaní vlastných krívd.

                                                                 bez-nazvu.png